Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`95: V-VIII 2004
 • Słowo Pary Krajowej   Anna i Jacek Nowakowie

 • Zostawili wszystko i poszli za Nim   ks. Franciszek Fleischmann doradca duchowy END

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia jako jedna z trzech podstawowych funkcji Kościoła”  

 • „Diakonia jako uczestnictwo w misji Chrystusa”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia w małżeństwie”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Zatwierdzenie „Zasad Domowego Kościoła”   † Wiktor Skworc Delegat KEP ds. Ruchu Światł

 • Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Rodziny Domowego Kościoła w Kaliszu   Gabrysia Andruszkiewicz (DK, diecezja bydgoska)

 • Gdzie jest nasza wiara?   Mirosław Gumiński (DK, diecezja radomska)

 • Poświęcenie kaplicy w domu na Jagiellońskiej   Anna Nowak

 • Z historii DK w diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie   Irena i Wiktor

 • W Chrystusie szukaliśmy wzoru miłości małżeńskiej   Małgorzata i Zdzisław Wójcikowie (DK, diecezja prz

 • Cztery prawa życia duchowego dla organizatorów rekolekcji ewangelizacyjnych   Aleksandra i Jacek Grzeszczukowie (DK, Tarnów)

 • Wyrzuciłem kamień z serca   Czesław Bugno (DK, Świnoujście)

 • Diakonia życia ogłasza konkurs z nagrodami  

 • List`95: maj - sierpie 2004

  Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”

  Rozpoczynamy cykl artykułów komentujących Zasady Domowego Kościoła, które Ksiądz Biskup Wiktor Skworc Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie zatwierdził 25 marca 2004 roku. Inspiracją do poniższej pracy stały się różne pytania i wątpliwości zgłaszane podczas spotkań ze wspólnotami DK lub w prywatnych rozmowach.

  Dotychczasowe „Zasady” zostały zatwierdzone 25 marca 2001 r. na trzy lata ad experimentum. W ciągu roku formacyjnego 2002/2003 wśród członków Domowego Kościoła zbierane były uwagi, wnioski oraz propozycje zmian w „Zasadach” tak, aby oddawały one charyzmat i duchowość, według których przebiega nasza formacja, a także były odpowiedzią na znaki czasów. Zbieranie uwag z różnych kręgów DK zakończyło się we wrześniu 2003 r. Również Krąg Centralny Domowego Kościoła na swoim spotkaniu w maju 2003 r. wypracował uwagi do obowiązujących „Zasad”. Aby w trakcie pracy nad nowym tekstem „Zasad” możliwe było zapoznanie się z opinią jak najszerszego grona uczestników DK, w trakcie podsumowania pracy rocznej Domowego Kościoła w Łodzi został wyłoniony Zespół (poprzez wybory w ramach filii), którego zadaniem było zapoznanie się z nadesłanymi uwagami i wypracowanie opinii na ich temat. Tekst, który był efektem pracy Zespołu, został przekazany Kręgowi Centralnemu.
  W dniu 16 stycznia 2004 r. Krąg Centralny opracował tekst roboczy „Zasad Domowego Kościoła”; w spotkaniu Kręgu Centralnego uczestniczyli: Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie Ks. Roman Litwińczuk i Siostra Jadwiga Skudro. Opracowany tekst został przedstawiony parom diecezjalnym DK podczas ogólnopolskiego spotkania opłatkowego. Projekt ten został zaprezentowany również Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie i Krajowemu Kolegium Moderatorów. Zgodnie z przyjętym wcześniej kalendarzem, Krąg Centralny na swoim spotkaniu na Jasnej Górze w dniu 27 lutego 2004 r. przyjął ostateczny tekst Zasad DK i przedstawił je Ks. Biskupowi Delegatowi do zatwierdzenia.
  Kiedyś Chrystus powiedział do Piotra te słowa: „Ty jesteś Piotr (czyli skała) i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19). Z woli Jezusa Chrystusa Kościół spełnia powierzoną mu misję po dzień dzisiejszy, służąc w ten sposób tym, którzy z wiarą przyjmują jego posługę. Dzięki temu, że Kościół poprzez swoich pasterzy strzeże doktryny wiary oraz podejmuje rozeznanie i osąd w kwestii słuszności podejmowanych przez niego działań, jako ludzie wierzący możemy być pewni, że poddając się temu rozeznaniu nie błądzimy, ale idziemy właściwą drogą. Rozeznanie podejmowane przez pasterzy Kościoła w niczym nie umniejsza wartości samodzielnych działań, podejmowanych przez świeckich w Kościele, broni ich natomiast przez niebezpieczeństwem zbłądzenia.
  Zatwierdzenie nowych „Zasad DK” przez Delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie spełnia taką właśnie rolę. Jest ono wyraźnym sygnałem dla wszystkich, którzy w swojej formacji będą z nich korzystać, że nie ma w nich niczego, co niosłoby niebezpieczeństwo zbłądzenia na drodze dojrzewania w wierze. To zatwierdzenie jest równocześnie oficjalnym uznaniem ich wartości przez Biskupa, który reprezentuje autorytet Kościoła. Jakkolwiek dokument został wypracowany w całości przez wspólny wysiłek ludzi świeckich, to jednak zatwierdzenie go przez przedstawiciela Urzędu Kościoła oznacza, że Kościół bierze za niego odpowiedzialność. Wynika z tego prosty wniosek, że postępując według wskazań zawartych w „Zasadach”, postępujemy w myśl Kościoła Katolickiego, słuchając zaś Kościoła, słuchamy samego Chrystusa.
  Jakkolwiek zadaniem Kościoła jest między innymi dokonywanie osądu różnych działań, które są podejmowane przez ludzi, to jednak ta posługa Kościoła nie oznacza działania, które byłoby sądzeniem kogokolwiek, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). Podobnie przyjęte „Zasady DK” nie mają takiego celu, aby dokonywać sądu nad poszczególnymi małżeństwami, które weszły na drogę formacji w Domowym Kościele. Mają one być pomocą, wskazując na pewien model postępowania na płaszczyźnie życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego, który gwarantuje postęp w rozwoju duchowym na wszystkich wymienionych wyżej płaszczyznach. „Zasady DK” mają również stać się pomocą dla osobistej weryfikacji, którą podejmują małżonkowie zwłaszcza na płaszczyźnie dialogu małżeńskiego i reguły życia. Ufamy, że przyjęte „Zasady” spełnią również zadanie porządkujące nasze działania, podejmowane na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w ramach formacji DK, jak i w odniesieniu do odpowiedzialności za Ruch Światło-Życie i cały Kościół Powszechny.
  Wypracowany tekst „Zasad” jest owocem długiego i szerokiego procesu konsultacji wśród odpowiedzialnych Domowego Kościoła, a wykonana praca – mamy nadzieję – przyczyni się do budowania jedności we wspólnotach DK.
  (cdn.)

  ks. Jan Mikulski
  Anna i Jacek Nowakowie  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK