Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`95: V-VIII 2004
 • Słowo Pary Krajowej   Anna i Jacek Nowakowie

 • Zostawili wszystko i poszli za Nim   ks. Franciszek Fleischmann doradca duchowy END

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia jako jedna z trzech podstawowych funkcji Kościoła”  

 • „Diakonia jako uczestnictwo w misji Chrystusa”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • „Diakonia w małżeństwie”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Zatwierdzenie „Zasad Domowego Kościoła”   † Wiktor Skworc Delegat KEP ds. Ruchu Światł

 • Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Rodziny Domowego Kościoła w Kaliszu   Gabrysia Andruszkiewicz (DK, diecezja bydgoska)

 • Gdzie jest nasza wiara?   Mirosław Gumiński (DK, diecezja radomska)

 • Poświęcenie kaplicy w domu na Jagiellońskiej   Anna Nowak

 • Z historii DK w diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie   Irena i Wiktor

 • W Chrystusie szukaliśmy wzoru miłości małżeńskiej   Małgorzata i Zdzisław Wójcikowie (DK, diecezja prz

 • Cztery prawa życia duchowego dla organizatorów rekolekcji ewangelizacyjnych   Aleksandra i Jacek Grzeszczukowie (DK, Tarnów)

 • Wyrzuciłem kamień z serca   Czesław Bugno (DK, Świnoujście)

 • Diakonia życia ogłasza konkurs z nagrodami  

 • List`95: maj - sierpie 2004

  Słowo Pary Krajowej

  Na początku nowego roku formacyjnego 2004/2005 pragniemy dziękować Panu Bogu za wszelkie dary Roku Jubileuszowego, jakimi obdarował nas i wszystkich uczestników Ruchu Światło-Życie. Dziękujemy za dar spotkania z Jubilatami Domowego Kościoła, jakiego mogliśmy doświadczyć na opłatku Domowego Kościoła w styczniu 2004 roku, w czasie pielgrzymki rodzin DK do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu w marcu br. oraz za dar spotkania z tak liczną rzeszą oazowiczów podczas pielgrzymki Ruchu Światło-Życie na Jasną Górę 13 czerwca.
  Na Jasnej Górze, w Czasie radości i świętowania uwielbialiśmy Boga w Jego dziele, jakim jest Domowy Kościół, od 30 lat rozwijający się na naszej polskiej ziemi, a od kilkunastu lat – także poza jej granicami. Dziękowaliśmy Panu za sakrament małżeństwa – naszą wspólną drogę do świętości, za nasze rodziny, za wszystkie przeżyte rekolekcje i wszelkie łaski, jakimi poprzez nie Pan nas obdarzał. Dziękowaliśmy za Założyciela Ruchu – Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i wszystkich, którzy z nim współpracowali, a w szczególności za Siostrę Jadwigę Skudro, oraz za wszystkich odpowiedzialnych, którzy na przestrzeni 30 lat włączali się w różne diakonie, ofiarnie służąc charyzmatem Domowego Kościoła.
  Pragniemy powtarzać za Maryją słowa Magnificat za tych wszystkich, którzy włączyli się w przeżywanie Jubileuszu poprzez Nowennę Jubileuszową, trud pielgrzymowania, dar czasu, własnego świadectwa, radości, wspólnoty stołu. Te wszystkie dary przyczyniają się do budowania z nas wspólnoty w Panu, umacniają Jego Kościół.
  W duchu dziękczynienia rozpoczynamy kolejny rok pracy formacyjnej, którego tematem jest „Diakonia”. XXIX Kongregacja Odpowiedzialnych RŚ-Ż przez trzy dni zgłębiała w Częstochowie temat diakonii poprzez referaty, panel, świadectwa, pracę w grupach. My, czerpiąc z tego bogactwa, chcemy jednocześnie odpowiedzieć na słowa, które w imieniu Ojca Świętego Jana Pawła II wygłosił do uczestników Pielgrzymki RŚ-Ż na Jasną Górę jego delegat abp Stanisław Ryłko: „Proces formacji prowadzi chrześcijanina nie tylko do pełnego odkrycia swego powołania, ale zawsze znajduje swoje uwieńczenie w zaangażowaniu misyjnym, gdyż powołanie chrześcijańskie jest ze swej natury powołaniem do apostolstwa. […] Czynny udział w misji Kościoła pozwala ruchom i nowym wspólnotom najlepiej odkryć ich własną tożsamość w Kościele i zarazem chroni je przed egoistycznym zamknięciem w sobie, przed traktowaniem wspólnot ruchu jako rodzaju wygodnego „azylu”, czy spokojnej wyspy-schroniska na wzburzonym morzu świata”. Naszą konkretną odpowiedzią będzie podjęcie tematu „Diakonii” w pracy formacyjnej kręgów DK. Podobnie jak w latach poprzednich, „Listy DK” będą zawierały konspekty spotkań miesięcznych (przeznaczone dla kręgów po formacji podstawowej), dotyczące istoty diakonii, jej funkcji w Kościele, podejmowania diakonii w różnej formie na wszelkich płaszczyznach naszego życia i działalności.
  Umocnieni darami Roku Jubileuszowego i rekolekcji wakacyjnych podejmujmy naszą formację z nowym zapałem, gorliwością i wielkodusznością serca, wiernością wybranej drodze, do czego zachęcał nas w imieniu Ojca Świętego abp Stanisław Ryłko w niedzielnej homilii na Jasnej Górze: „Dar w naszym życiu staje się zawsze zadaniem do wypełnienia. Również charyzmat staje się dla nas zadaniem: trzeba go poznawać poznając myśl Założyciela, Sługi Bożego Franciszka, poznając historię Ruchu oraz wsłuchując się w głos Kościoła. Ale samo poznanie nie wystarcza: charyzmat wymaga wierności aż do końca, wymaga zaangażowania całego życia. Nie ma innej formy zabezpieczenia żywotności charyzmatu danego ruchu na przyszłość, jak tylko starać się żyć nim w całej pełni i służyć nim ofiarnie misji Kościoła”. Niech ufność Kościoła, wyrażona słowami jego hierarchów, a pokładana w uczestnikach RŚ-Ż, dodaje nam odwagi do „wypływania na głębię”, do radykalnego zapierania się samego siebie i codziennego naśladowania Chrystusa.
  Istotnym elementem na drodze naszej formacji są zobowiązania. Kiedyś – może niedawno lub bardzo dawno temu – odpowiedzieliśmy na Boże wezwanie i potwierdziliśmy, że chcemy, aby Jezus był naszym Panem i Zbawicielem (jest to etap ewangelizacji w naszej formacji). Odkrywajmy więc nasze zobowiązania na nowo jako dary i szanse jedności z Panem, ze współmałżonkiem i dziećmi, z innymi, których spotykamy na naszych drogach. A Pan będzie obdarzał nas obficie i „wielkie rzeczy” uczyni w naszym życiu.

  Anna i Jacek Nowakowie  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK