Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`94: I-IV 2004
 • Od Redakcji   Elżbieta i Witold Kowalczykowie (DK, Lublin)

 • Oblubieńcze macierzyństwo - Maryja wzorem (dla) Kościoła   ks. Mirosław Kiedzik, UKSW Warszawa, Dyrektor Instytutu im. Ks. F. Blachnickiego

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Konspekt spotkania - Świadectwo   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Konspekt spotkania - Nowa Kultura   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Konspekt spotkania - Agape   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Domowy Kościół w „Świętej Puszczy”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • List   ks. Stefan Patryas

 • Ruch Światło-Życie wobec aktualnych zjawisk społecznych   Deklaracja XXIX Kongregacji Odpowiedzialnych

 • Umieć cieszyć się każdym dniem...   Ewa i Krzysztof z Radomia

 • Bardzo zabiegał o wierność charyzmatowi (Wspomnienie o Zdzisławie Chojnackim)   Wanda i Stefan Mazurkowie

 • .......   Redakcja

 • To był żywy kościół   ks. Stanisław Czenczek

 • „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie...”   Eleonora i Roman Gwardzikowie, pierwsza para diecezjalna diecezji gnieźnieńskiej

 • Nie „wczasy z Bogiem”, ale rekolekcje!   Anna i Wilhelm Iwaneccy, pierwsza para diecezjalna diecezji katowickiej

 • Służymy tym, co otrzymaliśmy   Maria i Stanisław Bujnikowie, pierwsza para diecezjalna archidiec. warszawskiej

 • Pan Jezus uzdrowił nas oboje   Wacława i Józef Zienowiczowie (DK, Warszawa)

 • „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...”   Irena i Zygmunt Decowie (DK, Rzeszów)

 • List`94: stycze - kwiecie 2004

  Domowy Kościół w „Świętej Puszczy”

  W dniach 17-18 stycznia 2004 r. w Olsztynie pod Częstochową w Ośrodku Centrum Duchowości „Święta Puszcza” odbyło się spotkanie małżeństw odpowiedzialnych za Domowy Kościół w Polsce. Wzięło w nim udział 106 osób prawie ze wszystkich diecezji, w tym 13 kapłanów–moderatorów, doradców duchowych DK, na czele z moderatorem krajowym Domowego Kościoła ks. Janem Mikulskim i moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie ks. Romanem Litwińczukiem. Wśród uczestników spotkania była też Siostra Jadwiga Skudro RSCJ, która od początku powstawania wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie ściśle współpracowała z jego Założycielem Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim.
  Po rozpoczęciu spotkania ks. Jan Mikulski przeczytał list skierowany do uczestników przez Biskupa Wiktora Skworca - Delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie.
  Spotkanie stanowiło kolejny etap w świętowaniu jubileuszu 30-lecia Oaz Rodzin oraz 30. rocznicy Aktu zawierzenia Ruchu Światło-Życie – Niepokalanej, Matce Kościoła, którego na prośbę Założyciela Ruchu dokonał przed laty w Krościenku nad Dunajcem ówczesny Kardynał Karol Wojtyła.
  Uroczystej sobotniej Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba. W swojej homilii, nawiązując do nazwy i charyzmatu Ruchu Światło-Życie, podkreślił, iż tajemnica światła to tajemnica przemiany. Następnie omówił tę tajemnicę w odniesieniu do ewangelicznych faktów: Narodzenia Pana Jezusa, wesela w Kanie Galilejskiej, przemienienia na Górze Tabor, Wielkiego Czwartku i Zmartwychwstania. Podkreślił, iż Bóg przemienia to, co słabe, w to, co mocne, a Jezus narodził się w Betlejem, aby nas przemieniać. Ks. Biskup wskazał na postawę Maryi na weselu w Kanie, która dostrzegła potrzebę nowej rodziny. Maryja także dziś stoi przy każdej rodzinie, przy naszych „stągwiach” i zachęca, byśmy je napełniali przynosząc do nich wszystko – nawet najmniejsze słabości i troski, byśmy pozwolili Jezusowi przemieniać je swoją łaską. Ks. Biskup wezwał, abyśmy nie byli skąpi: oddajmy Bogu wszystko, a „stanie się to perłą w koronie chwały”.
  Wieczorem uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem, a potem radośnie kolędowali przy akompaniamencie skrzypiec i akordeonu. Piękne polskie kolędy i pastorałki przeplatane były świadectwami honorowych gości-jubilatów, małżeństw, które w latach 70. uczestniczyły w pierwszych oazach rodzin, a następnie niosły ideę „domowego Kościoła” do swoich diecezji, zakładając tam kręgi rodzin, pragnących żyć na co dzień Ewangelią. Państwo Eleonora i Roman Gwardzikowie z Bydgoszczy, Anna i Wilhelm Iwaneccy z Siemianowic Śląskich, Maria i Stanisław Bujnikowie oraz Wacława i Józef Zienowiczowie z Warszawy dzielili się w swoich bardzo wzruszających świadectwach tym, jak Jezus przemieniał ich małżeństwa i rodziny, umacniał wzajemną miłość, posyłał do innych. O tym, że przykład i zaangażowanie tych i wielu innych małżeństw stały się prawdziwym ewangelicznym zaczynem świadczy fakt, iż dzisiaj istnieje w Polsce ponad 2400 kręgów rodzin, w których przeżywa swoją formację duchową 20 000 osób. Domowy Kościół rozwija się także w innych krajach (Ukraina, Białoruś, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, USA, Kanada). Piękne świadectwo na ten temat dali Irena i Zygmunt Decowie z Rzeszowa, którzy uczestniczyli w 29 wyprawach ewangelizacyjnych na Ukrainę, przeszczepiając tam ideę „domowego Kościoła”. O początkach Ruchu, o swoich spotkaniach z ks. Franciszkiem Blachnickim, o oazach kapłańskich i oazach rodzin oraz o ewangelizacji na Ukrainie mówił również wieloletni moderator Domowego Kościoła - ks. Stanisław Czenczek z Przemyśla.
  Część spotkania opłatkowego była poświęcona omówieniu przygotowywanej nowej wersji „Zasad Domowego Kościoła”, którą przedstawili Anna i Jacek Nowakowie - para krajowa Domowego Kościoła. W czasie dyskusji zgłoszono jeszcze kilka uwag i poprawek, które zostaną rozpatrzone przez krąg centralny w końcowym etapie pracy nad „Zasadami”.
  Całe spotkanie było radosnym dziękczynieniem Bogu za dzieło Oazy, za Domowy Kościół, który jest drogą ku dojrzałemu chrześcijaństwu, ku świętości małżeństwa i rodziny.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie
  DK - Lublin  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK