Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`94: I-IV 2004
 • Od Redakcji   Elżbieta i Witold Kowalczykowie (DK, Lublin)

 • Oblubieńcze macierzyństwo - Maryja wzorem (dla) Kościoła   ks. Mirosław Kiedzik, UKSW Warszawa, Dyrektor Instytutu im. Ks. F. Blachnickiego

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Konspekt spotkania - Świadectwo   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Konspekt spotkania - Nowa Kultura   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Konspekt spotkania - Agape   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Domowy Kościół w „Świętej Puszczy”   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • List   ks. Stefan Patryas

 • Ruch Światło-Życie wobec aktualnych zjawisk społecznych   Deklaracja XXIX Kongregacji Odpowiedzialnych

 • Umieć cieszyć się każdym dniem...   Ewa i Krzysztof z Radomia

 • Bardzo zabiegał o wierność charyzmatowi (Wspomnienie o Zdzisławie Chojnackim)   Wanda i Stefan Mazurkowie

 • .......   Redakcja

 • To był żywy kościół   ks. Stanisław Czenczek

 • „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie...”   Eleonora i Roman Gwardzikowie, pierwsza para diecezjalna diecezji gnieźnieńskiej

 • Nie „wczasy z Bogiem”, ale rekolekcje!   Anna i Wilhelm Iwaneccy, pierwsza para diecezjalna diecezji katowickiej

 • Służymy tym, co otrzymaliśmy   Maria i Stanisław Bujnikowie, pierwsza para diecezjalna archidiec. warszawskiej

 • Pan Jezus uzdrowił nas oboje   Wacława i Józef Zienowiczowie (DK, Warszawa)

 • „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...”   Irena i Zygmunt Decowie (DK, Rzeszów)

 • List`94: stycze - kwiecie 2004

  Od Redakcji

  Trwa rok jubileuszowy dla Domowego Kościoła i dla całego Ruchu Światło-Życie, związany z kilkoma ważnymi rocznicami, o których pisaliśmy w poprzednich numerach. Zbliżamy się do kulminacyjnego punktu naszego świętowania, jakim będzie Jubileuszowa Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie na Jasną Górę w dniach 12-13 czerwca 2004 r. Podążamy do Maryi poprzez naszą Nowennę – Pielgrzymowanie miłości, zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym: w naszych małżeństwach, rodzinach, parafiach. Wierzymy, że to pielgrzymowanie jest czasem prawdziwego świętowania, radości, dziękczynienia Bogu za dzieło Oazy i za jego Założyciela, Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, za to, czego Bóg dokonuje poprzez nasz udział w Ruchu w sercu każdego z nas. Z pewnością jest to także czas rachunku sumienia, czas skłaniający do szczególnej refleksji, zadumy nad naszym uczestnictwem w Domowym Kościele, naszym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, ewangelizacją i służbą.
  Niniejszy numer „Listu” otwiera referat ks. dra Mirosława Kiedzika „Oblubieńcze macierzyństwo – Maryja wzorem (dla) Kościoła”, w którym autor zaprasza nas do wspólnego rozważenia teologii Aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła, zachęca, abyśmy nieustannie uczyli się całkowitego oddania się Chrystusowi Słudze, jak Maryja. Wzywa do naśladowania Jej bezinteresownej miłości „agape”, miłości do końca.
  W „Liście” zamieszczamy też konspekty spotkań miesięcznych kręgu, poświęconych rozważaniu trzech ostatnich Drogowskazów Nowego Człowieka: „Świadectwo”, „Nowa Kultura”, „Agape”. Ich realizacja może posłużyć do zweryfikowania naszych dotychczasowych postaw świadka Chrystusa, skonkretyzowania ewangelizacyjnego wysiłku, bardziej aktywnego i konsekwentnego włączenia się w misję Kościoła, kształtowania w sobie postawy bezinteresownej służby-diakonii na wzór Chrystusa Sługi. Ufamy, że zgłębiając treści poszczególnych Drogowskazów uczynimy kolejne kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej w naszych małżeństwach i rodzinach.
  Istotną część proponowanej lektury stanowią świadectwa najstarszych uczestników ruchu Domowego Kościoła, którzy brali udział w pierwszych oazach i tworzyli w latach siedemdziesiątych pierwsze kręgi rodzin w różnych diecezjach. Te wzruszające świadectwa promieniują głęboką wiarą, bezgranicznym zawierzeniem Bogu, autentycznie chrześcijańską radością, dają przykład ofiarnej służby bliźnim. W szczególny sposób potwierdzają one słuszność wizji Założyciela, który tak ogromną wagę przywiązywał do duchowości małżeńskiej.
  Ważnym wydarzeniem w życiu Ruchu była XXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która tradycyjnie już miała miejsce w Częstochowie na Jasnej Górze w dniach 27.02–1.03. 2004 roku. „Gromadząc w jedno” przedstawicieli wszystkich gałęzi Ruchu, określiła ona temat roku, a zarazem kolejny temat pracy formacyjnej: Diakonia. Wynika on z poprzednich tematów dwóch ostatnich lat, ponieważ formacja deuterokatechumenalna prowadzi ku dojrzałości chrześcijańskiej, zaś chrześcijańska dojrzałość powinna owocować diakonią. W Kongregacji wzięło udział ponad 760 osób. Cieszy fakt, iż wśród nich znaczną i aktywną grupę stanowiły małżeństwa z Domowego Kościoła. Zamieszczamy w „Liście” tekst Deklaracji XXIX KO, która przedstawia stanowisko Ruchu Światło-Życie wobec aktualnych zjawisk społecznych i wzywa nas do aktywnej obecności w polskim życiu społecznym.
  Życzymy wszystkim małżeństwom i rodzinom z Domowego Kościoła, aby Zmartwychwstały Chrystus umacniał nas w codziennym trudzie budowania Nowego Człowieka, tworzenia Nowej Wspólnoty i promieniowania Nową Kulturą. Bądźmy Jego radosnymi świadkami, niosąc dzisiejszemu światu dar bezinteresownej miłości „agape”.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie
  (DK, Lublin)  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK