Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`93: IX-XII 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   ks. Jan Mikulski

 • Drogowskazy w Domowym Kościele   Grażyna Wilczyńska (Instytut Niepokalanej Matki Kościoła)

 • Słowo Boże – modlitwa – liturgia   ks. Jan Mikulski

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   ks. Franciszek Blachnicki

 • Słowo Boże  

 • Modlitwa  

 • Liturgia  

 • Podsumowanie pracy Domowego Kościoła   Elżbieta Kozyra, Maria Różycka (Centralna Diakonia Domowego Kościoła)

 • Praca nad „Zasadami Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie

 • Usłyszeliśmy Jego głos jasno i wyraźnie   Świadectwa z rekolekcji

 • Chwila wakacyjnych wspomnień   Kalinka Wermińska, kl. V

 • Najważniejszy plon rekolekcji   Agnieszka i Darek z Wrocławia

 • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to powołanie do Służby Życiu   Krystyna i Czesław Lemiszewscy - DK, Karpacz

 • Oaza – to nie jest jednorazowa przygoda...   Teresa Adrianowska - DK, Gdynia

 • List`93: wrzesie - grudzie 2003

  Praca nad „Zasadami Domowego Kościoła”

  W marcu 2001 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ksiądz Biskup Wiktor Skworc, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie zatwierdził na 3 lata „Zasady Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie”. Po dwóch latach ich obowiązywania rozpoczęliśmy w ruchu zbieranie uwag, wniosków oraz propozycji zmian w „Zasadach” tak, aby lepiej oddawały one charyzmat i duchowość Domowego Kościoła, a także były odpowiedzią na znaki czasu.
  Zbieranie uwag z kręgów rodzin zakończyło się we wrześniu 2003 roku. Krąg Centralny Domowego Kościoła na swoim spotkaniu w maju 2003 r. również wypracował uwagi do obowiązujących „Zasad” (bez odnoszenia się do uwag nadsyłanych z diecezji).
  Aby podczas pracy nad nowym tekstem „Zasad” umożliwić wyrażenie opinii jak najszerszemu gronu członków DK, w trakcie Podsumowania pracy rocznej Domowego Kościoła w Łodzi został wyłoniony Zespół (poprzez wybory w ramach filii), którego zadaniem było zapoznanie się z nadesłanymi uwagami i wypracowanie opinii na ich temat. Opinia ta zostanie przedstawiona Kręgowi Centralnemu przed ostateczną redakcją tekstu „Zasad”. W skład Zespołu weszło czworo przedstawicieli Kręgu Centralnego oraz po jednym przedstawicielu DK z każdej filii.
  Jacek Nowak Krąg Centralny
  ks. Jan Mikulski Krąg Centralny
  Elżbieta Kozyra Krąg Centralny
  Jacek Andruszkiewicz Krąg Centralny
  Bożena Walczak Filia krakowska
  Józef Wólczyński Filia lubelska
  Tomasz Polakiewicz Filia pelplińska
  Andrzej Wardeński Filia poznańska
  Krystyna Rynkiewicz Filia warszawska
  Piotr Olszówka Filia wiślańska

  Członkom Zespołu został przesłany tekst „Zasad Domowego Kościoła” z wszystkimi uwagami, które napłynęły z diecezji, a także wypracowanymi przez Krąg Centralny. Zespół pracował w gronie 9 osób, ponieważ z powodu choroby nie dojechał Andrzej Wardeński. Spotkanie dało możliwość przedstawienia stanowiska wszystkim uczestnikom w spokojnej i braterskiej atmosferze. Uzgodniono, że formą wyrażenia opinii będzie wspólne wypracowanie propozycji tekstu „Zasad”. W zaproponowanym tekście w kilku miejscach pojawiły się propozycje wariantowe (gdy nie udało się wypracować wspólnego stanowiska). Po zredagowaniu wypracowanego tekstu, będzie on przekazany Kręgowi Centralnemu w formie opinii – propozycji Zespołu. Uczestnicy spotkania zakończyli je z przekonaniem, że było ono wyrazem autentycznej współpracy i służyło budowaniu jedności.
  Ostateczną pracę nad „Zasadami DK” podejmie Krąg Centralny na spotkaniu 16 stycznia 2004 r. w Częstochowie.

  Anna i Jacek Nowakowie  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK