Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`93: IX-XII 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   ks. Jan Mikulski

 • Drogowskazy w Domowym Kościele   Grażyna Wilczyńska (Instytut Niepokalanej Matki Kościoła)

 • Słowo Boże – modlitwa – liturgia   ks. Jan Mikulski

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   ks. Franciszek Blachnicki

 • Słowo Boże  

 • Modlitwa  

 • Liturgia  

 • Podsumowanie pracy Domowego Kościoła   Elżbieta Kozyra, Maria Różycka (Centralna Diakonia Domowego Kościoła)

 • Praca nad „Zasadami Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie

 • Usłyszeliśmy Jego głos jasno i wyraźnie   Świadectwa z rekolekcji

 • Chwila wakacyjnych wspomnień   Kalinka Wermińska, kl. V

 • Najważniejszy plon rekolekcji   Agnieszka i Darek z Wrocławia

 • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to powołanie do Służby Życiu   Krystyna i Czesław Lemiszewscy - DK, Karpacz

 • Oaza – to nie jest jednorazowa przygoda...   Teresa Adrianowska - DK, Gdynia

 • List`93: wrzesie - grudzie 2003

  Podsumowanie pracy Domowego Kościoła

  W dniach 5-7 września br. w gościnnym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyło się doroczne Podsumowanie pracy DK – spotkanie intensywne, pełne bogatych treści.
  Szczytowym momentem było wspólne celebrowanie Eucharystii, Liturgii Godzin, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
  Cenna była również katecheza na temat Aktu Oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła, w której ks. dr hab. Mirosław Kiedzik, biblista z UKSW w pasjonujący sposób podzielił się z uczestnikami spotkania swoim odkrywaniem i zgłębianiem bezgranicznego oddania się Niepokalanej, jej posłuszeństwa woli Bożej i postawy bezinteresownej służby. Przybliżenie teologii Aktu Konstytutywnego jest szczególnie ważne w kontekście przeżywanego przez cały Ruch Roku Jubileuszowego, a między innymi właśnie 30 rocznicy zawierzenia Ruchu Niepokalanej. Po katechezie, podczas spotkań w kręgach, mieliśmy okazję do dzielenia się tym, w jaki sposób treści Aktu Oddania realizowane są w naszym życiu.
  Kolejnym akcentem jubileuszowym było piękne i głębokie świadectwo ks. Józefa Dąbrowskiego, moderatora pierwszej Oazy Rodzin, która odbyła się 30 lat temu. Podzielił się on wspomnieniami ze spotkań ze Sługą Bożym, ks. Franciszkiem Blachnickim i współpracy z s. Jadwigą Skudro oraz doświadczeniem pierwszych oaz.
  Bez tych elementów duchowych i formacyjnych nie byłyby możliwe owocne spotkania robocze księży moderatorów i par diecezjalnych, ogólne podsumowanie pracy oraz spotkania Kręgu Centralnego.
  Jak zwykle, Podsumowanie - to okazja do przyjrzenia się danym statystycznym z rekolekcji organizowanych przez poszczególne diecezje oraz z pracy rocznej. Ponieważ brakuje danych z kilku diecezji, poniższe informacje są szacunkowe. W Polsce istnieje 2371 kręgów (brak danych z 5 diecezji), z czego 165 powstało w minionym roku, a 963 kręgi przeżyły już I i II rok pracy. Łącznie we wszystkich kręgach przeżywa swoją formację 19 689 osób. Z zagranicy dane dotarły tylko z Kanady, gdzie łącznie, w 6 rejonach istnieją 24 kręgi.
  W rekolekcjach wakacyjnych (zorganizowanych w kraju) uczestniczyły 5672 osoby, natomiast w krótkich rekolekcjach w ciągu minionego roku wzięło udział 11 071 osób (brak danych z 6 diecezji), łącznie – 16743 osoby.
  W Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku na Jagiellońskiej, w ciągu minionego roku nie odbyły się, niestety, zaplanowane rekolekcje (liturgiczne, ORDR II st. oraz rekolekcje dla starszych małżeństw) z powodu braku chętnych. Jednakże dom służył różnym grupom przeżywającym swoje własne rekolekcje (jak np. „Arka” ze Śledziejowic i studenci ze Szczecina). Również osoby uczestniczące w rekolekcjach i spotkaniach w Centrum Ruchu na Kopiej Górce (Centralna Oaza Matka, Triduum Paschalne, Rekolekcje Kapłańskie itp.) korzystały z noclegów na Jagiellońskiej. Na początku maja Krąg Centralny przeżywał tutaj swoje rekolekcje prowadzone przez o. Piotra Włodygę, benedyktyna z Tyńca oraz spotkanie robocze. Oprócz tego liczne grupy odwiedzały Dom przy okazji pielgrzymek do grobu Sługi Bożego, ks. F. Blachnickiego, pobytu na Podhalu itp. Ponadto, odkąd w Domu mieści się również Sekretariat DK, przybywają tu ci, którzy piszą prace naukowe na temat Domowego Kościoła, a także rodziny pragnące podzielić się swymi radościami i problemami oraz wszyscy, którym to miejsce jest bliskie i drogie.
  Podczas wakacji, w Krościenku odbyło się 6 serii rekolekcji: OR I st., OR II st. oraz 4 sesje: ORDR I st., ORDR II st., sesja o pilotowaniu kręgów, a także, po raz pierwszy, Kurs Oazowy dla Animatorów Muzycznych (KAMUZO) dla rodzin, prowadzony przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Romana Litwińczuka. Łącznie rekolekcje przeżywało 361 osób (oazy 15-dniowe – 131 osób, sesje – 230 osób). Oprócz tego, jak co roku, Centralny Dom Rekolekcyjny DK odwiedzały liczne grupy oazowe, które przybywały z różnych stron do Krościenka. Ważnym elementem wakacyjnej pracy jest również posługa Diakonii DK w oazach na terenie Podhala i okolicy (świadectwa, katechezy, konferencje oraz spotkania).
  Podsumowanie DK w Łodzi było nie tylko zamknięciem kolejnego roku pracy Ruchu, ale również pierwszym krokiem ku przyszłości, ku dalszej drodze do świętości, krokiem zrobionym z nadzieją i ufnością, że wszystko możemy „w Tym, który nas umacnia” (por. Flp 4, 13). Niech naszym drogowskazem będą słowa Jana Pawła II z najnowszej adhortacji:
  „W klimacie, w którym łatwo ulec pokusie aktywizmu, również na płaszczyźnie duszpasterskiej, od chrześcijan Europy wymaga się, by żyjąc w głębokiej komunii ze Zmartwychwstałym, nie przestawali być Jego rzeczywistym objawieniem. Potrzeba wspólnot, które kontemplując i naśladując Najświętszą Maryję Pannę, obraz i wzór Kościoła w wierze i w świętości, strzegłyby sensu życia liturgicznego i życia wewnętrznego. Przede wszystkim i nade wszystko powinny one chwalić Pana, modlić się do Niego i słuchać Jego Słowa. Tylko w ten sposób będą mogły poznać Jego tajemnicę i żyć całkowicie w odniesieniu do Niego, jako członki Jego wiernej Oblubienicy.” („Ecclesia in Europa”, 27).

  Elżbieta Kozyra, Maria Różycka
  (Centralna Diakonia Domowego Kościoła)  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK