Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`92: V-VIII 2003
 • Od Redakcji   Elżbieta i Witold Kowalczykowie (DK, Lublin)

 • List Ojca Świętego Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie z okazji jubileuszu   Jan Paweł II

 • Ku dojrzałości chrześcijańskiej   ks. Roman Litwińczuk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

 • Drogowskazy Nowego Człowieka na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej w rodzinach Domowego Kościoła   Z wypowiedzi Pary Krajowej DK Anny i Jacka Nowaków

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie (DK, Lublin)

 • Jezus Chrystus  

 • Niepokalana  

 • Duch Święty  

 • Kościół  

 • O ks. Franciszku Blachnickim w Sejmie RP"   Oświadczenie posłanki Marii Nowak

 • Henri Caffarel - Kapłan W setną rocznicę urodzin Założyciela END (30.07.1903-18.09.1996)   Gerard i Marie-Christine de Roberty

 • Spotkanie odpowiedzialnych END Sektor Polska i DK Ruchu Światło-Życie   Wspólny komunikat

 • VI Pielgrzymka DK do Kalisza Zadania rodziny chrześcijańskiej dzisiaj   Elżbieta Kowalczyk - DK, Lublin

 • EMAUS Dzień wspólnoty DK Archidiecezji katowickiej   Urszula i Bogdan Wieczorkowie

 • List z Kanady   Iwona i Stanisław Gierałtowie - DK Kanada

 • Wychować dziecko w miłości   Krysia (DK, Legnica)

 • Manifest życia  

 • Nasze spotkanie z ks. prof. Franciszkiem Blachnickim   Elżbieta i Józef Korpysowie - DK, Międzyrzec Podlaski

 • Modlimy się przez dziesięć lat   Anna i Leonard Dobieccy - DK, Białystok

 • List`92: maj - sierpie 2003

  Konspekty spotkań miesięcznych kręgu

  Proponujemy cykl konspektów na spotkania miesięczne kręgów. Z konspektów tych mogą korzystać kręgi, które przeszły formację podstawową DK („Domowy Kościół. Pierwszy rok pracy” i „Domowy Kościół. Drugi rok pracy”).
  W związku z tematem roku pracy całego Ruchu Światło-Życie – „Ku dojrzałości chrześcijańskiej”, nawiązujemy do tzw. Drogowskazów Nowego Człowieka, zaproponowanych przez Założyciela Ruchu, Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. „Drogowskazy” wytyczają kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej na drodze uczniów Chrystusa, przez które „Chrystus coraz lepiej poznawany, będzie wchodził w życie poszczególnych członków rodziny, w życie poszczególnych rodzin” (ks. Fr. Blachnicki). Treści tych kroków niejednokrotnie przeżywaliśmy w pracy formacyjnej Domowego Kościoła w ramach różnych spotkań (ORAR-y, oazy rodzin, rekolekcje tematyczne i spotkania miesięczne kręgów), ale ich bogactwo i znaczenie w rozwoju naszego życia chrześcijańskiego jest tak ogromne, że nigdy nie będziemy w stanie wyczerpać ich do końca. Mamy więc po raz kolejny możliwość powrotu do tego źródła, umocnienia podstawowych prawd naszej wiary, pogłębienia i usystematyzowania wiadomości, przeżyć i doświadczeń. Chodzi bowiem o to, aby nie tylko poznać „Drogowskazy Nowego Człowieka”, ale aby nimi na co dzień żyć.
  Na spotkaniach miesięcznych kręgów, w części modlitewnej, spotykamy się ze słowem Bożym, najczęściej w formie dzielenia się Ewangelią jako Dobrą Nowiną. Możemy jednak wykorzystywać również inne formy spotkania ze słowem Bożym. Jedną z nich jest synteza biblijna (tzw. krótkie formuły wiary), z którą zapoznajemy się na ORAR I0 dla rodzin. Proponujemy powrót do tej metody w niektórych konspektach. Synteza biblijna polega na tym, aby z danych fragmentów Pisma św. wybrać najbardziej istotne, główne myśli, i ułożyć z nich własne wyznanie wiary, które będzie pogłębieniem, uszczegółowieniem i osobistym przyjęciem fundamentalnych treści, które zawiera nasze codzienne „Wierzę w Boga Ojca...” Układane wyznanie wiary nie ma więc formy modlitwy dziękczynienia, prośby czy przeproszenia. Piszemy je w pierwszej osobie liczby pojedynczej, wykorzystując maksymalnie słowa i treści biblijne danego fragmentu. Rozpoczynamy zdania zwykle od słów: „wierzę”, „wyznaję”. Całe wyznanie kończymy słowem „Amen”.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie
  (DK, Lublin)  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK