Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`100: III-V 2006
 • Słowo Moderatora Krajowego   Ks. Jan Mikulski

 • 100 stron na 100. numer Od redakcji   Agnieszka i Tomasz Talaga

 • Kronika "Listu"   Redakcja

 • Posłuszeństwo Bożemu Słowu   Ks. Jan Mikulski

 • Konspekty spotkań miesięcznych kręgu po formacji podstawowej   Anna i Jacek Nowakowie

 • Miłość pragnie się dziielić i rozszerzać  

 • Eucharystia źródłem radości życia  

 • Podsumowanie pracy rocznej  

 • Z komentarza do „Zasad Domowego Kościoła”   Anna i Jacek Nowakowie

 • Miłość niemożliwa   Alex i Maud Prevost - Francja

 • Ostatnia Wieczerza   O. Paulin Sotowski OFMconv

 • Wychowywać w miłości i dyscyplinie   Beata i Tomasz Strużanowscy Toruń

 • Miłość, wolność, służba - tak rodzi się świadectwo   Beata i Tomasz Strużanowscy Toruń

 • XXXI Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Swiatło-Zycie   Redakcja

 • Relacje z życia Domowego Kościoła  

 • Nie zakopywać skarbów   Aldona i Tadeusz Jasińscy, Wejherowo

 • 25 lat w Domowym Kościele to nasze nowe życie   Maria i Stanisław Lelkowie, Lesko

 • Kiedy uczeń naszego ucznia będzie miał swojego ucznia?   Mariola i Henryk, Dierżoniów

 • Moje spotkanie z Ojcem Świętym   Renata i Krzysztof Jońscy, diecezja częstochowska

 • Dialog małżeński - zobowiązanie, szansa czy skarb?   Beata i Jacek Szczyrscy, Krosno

 • Weekendowa Szkoła Diologu   Monika i Jacek Kołodziejczykowie

 • Od uzdrowienia do służby   Longina i Witold Żukowscy

 • O wychowaniu w miłości i dyscyplinie   Anna Wiśniewska

 • Ferie z rodzinami - Ziemia Obiecana w Dąbrówce   Ks. Henryk Dziadczyk, Makowiec

 • Jak przeżywam Eucharystię   Magda, rejon wieluński DK

 • List`100: marzec - maj 2006

  Słowo Moderatora Krajowego

  Setny numer Listu do wspólnot rodzinnych skłania do refleksji nad charyzmatem Ruchu Światło-Życie, a w sposób szczególny do zatrzymania się przy rodzinnej jego gałęzi, aby na nowo odkryć i przyjąć wspaniały dar charyzmatu Domowego Kościoła. Skłania do tego dodatkowo fakt, że gdy ukazuje się jubileuszowy numer tego pisma, cały Ruch wchodzi w kolejne hasło roku, którym są słowa: "Pamięć i tożsamość". Już w styczniu tego roku, w gronie uczestniczących w ORDJ Krościenku, została pojęta pierwsza refleksja nad tym hasłem. Podczas przeżywanej na przełomie lutego i marca Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie ta refleksja została poszerzona i pogłębiona. Kiedy zgromadzimy się na kolejnej pielgrzymce w Kaliszu, w przeddzień pierwszej rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, kolejny raz pochylimy się nad treścią zadanego nam hasła, które z jednej strony łączy się ściśle z osobą Papieża Polaka, a z drugiej wzywa do refleksji nad wiernością charyzmatowi, który otrzymaliśmy w darze za pośrednictwem sługi B ożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.
  Słowa sługi Bożego Jana Pawła II: "Pamięć i tożsamość", przywodzą na pamięć inne jego sformułowanie: "Dar i zadanie", które pomaga nam lepiej zrozumieć prawdę, że charyzmat Ruchu Światło-Życie, jak i jego rodzinnej gałęzi, którą od ponad 30 lat jest Domowy Kościół, to nie tylko dar Ducha Świętego, udzielony poszczególnym osobom, małżonkom i całym wspólnotom dla ich duchowego wzrostu, ale również zadanie, które domaga się podjęcia i wypełnienia, odpowiednio przez poszczególne osoby i różnego rodzaju wspólnoty, poczynając od tej najmniejszej, jaką jest wspólnota małżeńska i rodzinna. To wielka łaska dla nas wszystkich, że również na łamach naszego pisma możemy podejmować refleksję nad tak zasadniczą sprawą, jaką jest odpowiedzialność za powierzony charyzmat.
  Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu - czas intensywniejszego słuchania Bożego słowa, które przyjęte z wiarą prowadzi do nawrócenia, czyli - mówiąc językiem naszego Ruchu - do radosnej decyzji poddania wszystkich dziedzin swojego życia Bożemu światłu. Formacja we wspólnocie Domowego Kościoła pomaga nam rozpoznawać to Boże światło zarówno w słowach Pisma Świętego, jak również w nauczaniu Magisterium Kościoła oraz we wszystkich wydarzeniach, które odczytujemy i przyjmujemy jako "znaki czasu". Poprzez realizację zobowiązań Domowego Kościoła, jesteście - jako małżonkowie - uzdolnieni mocą z wysoka do tego, aby postępować za Bożym światłem razem: zarówno na płaszczyźnie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, jak również parafialnej, oazowej i Kościoła Powszechnego.
  Na czas trwającego okresu wielkopostnej zadumy oraz zbliżającego się okresu Paschy Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmijcie z serca płynące życzenia. Niech pamięć o czynach i słowach naszego Zbawiciela pobudza nas do radosnej wdzięczności za nieskończoną miłość Boga, która najpełniej objawiła się w śmierci Jego Jednorodzonego Syna. Niech rozważanie tajemnic zbawienia, które ma miejsce na każdym stopniu formacji oazowej, wzmocni naszą wdzięczność za charyzmat, który został dany słudze Bożemu ks. F. Blachnickiemu, a który za jego pośrednictwem nam przypadł w udziale. Niech solidna formacja w kręgach Domowego Kościoła i korzystanie z obfitości charyzmatu całego Ruchu Światło-Życie przyczyni się do ożywienia w każdym z nas pragnienia służby wszędzie tam, gdzie Bóg będzie nas wzywał. Niech w każdym działaniu towarzyszy nam świetlany wzór Chrystusa Sługi i Niepokalanej, służebnicy Pańskiej.

  Ks. Jan Mikulski,
  Szczawnica  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK