Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`104: IV-VI 2007
 • Testament   Ks. Franciszek Blachnicki,

 • Słowo na otwarcie XXXII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie   Ks.Roman Litwińczuk

 • W 20. rocznicę śmierci Ojca Założyciela   Agnieszka i Tomek Talaga, redakcja "Listu"

 • Sesja o "gwałtowniku Królestwa Bożego"   Beata i Tomek Strużanowscy, redakcja "Listu"

 • Słowo Moderatora Krajowego   Ks. Andrzej Wachowicz

  Konspekty spotkań miesięcznych  

 • Katechumenat szkołą służby w Kościele i wobec świata, konspekt VIII  

 • Czas mistagogii, konspekt IX  

 • Podsumowanie pracy rocznej, konspekt X  

 • Niepokalana, Matka Kościoła - umocnieniem czystości małżeńskiej i oddania się Chrystusowi.   Ks. Andrzej Wachowicz, Moderator Krajowy DK

 • Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi   Noel Chircop - Malta

 • Wizyta w lubelskim Archiwum   Tomasz Talaga, redakcja "Listu"

 • Ks. prof. Franciszek Blachnicki wobec Służby Bezpieczeństwa w PRL   Robert Derewenda

  Filia Warszawska  

  IV Światowy Kongres Rodzin  

  Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Beata i Tomasz Strużanowscy

  Relacja z XXXII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie   Magdalena i Bartłomiej Dudała

  Relacje z życia Domowego Kościoła  

  Nasze spotkania z ks. prof. Franciszkiem Blachnickim - Sługą Bożym.   Jan i Krystyna

  Nie pytał nigdy, czy wolno, ale czy trzeba.   Teresa i Jerzy, Toruń

  Umocniła się moja wiara w Opatrzność Bożą   Teresa

  Zachować dziedzictwo   Waldemar Rozenkowski

  Nasze wspomnienia z Zakopanego   Halina i Alfred Kaczmarczyk

  Rekolekcje rodzinne - Zakopane   Renata i Wojciech Banachowie

  Adwentowe Dni Wspólnoty - Zakopane   Emilia i Walenty

  I inne świadectwa...  

 • List`104: kwiecie - czerwiec 2007

  Słowo Moderatora Krajowego

  Nauczanie papieża Benedykta XVI, a wcześniej Jana Pawła II zwraca szczególną uwagę na powołanie człowieka do świętości. Mamy to powołanie umiłować, nieustannie umacniać i pielęgnować w naszym codziennym życiu. Przypomina nam to również tegoroczny program duszpasterski, który przebiega pod hasłem "Przypatrzmy się powołaniu naszemu !"(por. 1 Kor 1,26). Każdy z nas ma przyjrzeć się swojemu powołaniu, a w Domowym Kościele mamy przyjrzeć się szczególnie powołaniu małżeńskiemu, powołaniu do macierzyństwa i do ojcostwa. Poprzez to powołanie budujemy Kościół Boży, stajemy się "żywymi kamieniami" w tym Kościele. Mamy żyć tajemnicą Kościoła i czerpać z niej siły, aby przezwyciężać trudności i kłopoty, zniechęcenia a nawet kryzysy, które niewątpliwie pojawiają się na naszej drodze powołania.
  W Domowym Kościele Bóg dał nam jeszcze jedną pomoc, by nieustannie podążać za Chrystusem. Jest to droga, którą wyznacza nam charyzmat Ruchu Światło-Życie. Droga, sprawdzona w Kościele polskim przez 50 lat, przez którą przeszły już tysiące rodzin. I choć jest to droga wymagająca i trudna, to jednak wielu może poświadczyć, iż jest to droga pewna. Warto więc zachować dziedzictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, o którym Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że stał się "gwałtownikiem", który zdobywa Królestwo Boże (por. Mt 11,12). Rzeczywiście Bóg obdarzył Go licznymi talentami umysłu i serca, jakimś szczególnym charyzmatem, aby mógł nam wyznaczyć drogę do tego Królestwa.
  Modlimy się i będziemy się modlić za Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego 20 rocznica śmierci minęła 27 lutego br. Modlitwa o Jego rychłą beatyfikację zgromadziła nas w tym czasie na Eucharystii w wielu kościołach naszej Ojczyzny, a szczególnie w Krościenku. Dzieliliśmy się i wysłuchaliśmy wielu świadectw dotyczących nie tylko spotkań z osobą Ojca, ale też spotkań z Nim poprzez Jego nauczanie, myśli i teksty. Niech te spotkania umocnią nas w tym, że jeszcze gorliwiej podążymy drogą, na której jesteśmy. Rozpalmy w sobie na nowo charyzmat, jakim nas Bóg obdarzył. Zachwyćmy się na nowo Chrystusem, który na nas czeka w każdej chwili dnia, który do nas przemawia w Namiocie Spotkania, na modlitwie, działa w sakramentach i daje nam znaki poprzez wydarzenia i napotkanych ludzi.
  W Domowym Kościele jesteśmy wszyscy powołani do uświęcania swego życia małżeńskiego i osobistego. Według słów jednego ze Świętych hiszpańskich "Małżeństwo jest prawdziwym nadprzyrodzonym powołaniem (.) działaniem Jezusa wchodzącego w dusze nowożeńców, zaproszeniem do naśladowania Go, aby całe życie małżeńskie przemienić w religijną pielgrzymkę po ziemi". Świętość i życie to jedno. Pomyłką by było, gdybyśmy wykluczali ten szary codzienny wysiłek zmierzający ku zaspokajaniu potrzeb rodziny i jej rozwoju, nasze zwykłe spotkania w pracy i domu, trud wypełniania zobowiązań z naszego duchowego rozwoju. Bóg chce byśmy byli święci w wypełnianiu naszych zwykłych obowiązków, w zwyciężaniu naszych wad i słabości, znoszeniu słabości innych. To jest właśnie powołanie chrześcijańskie. Niech przy końcu Wielkiego Postu Bóg umocni w nas te dobre dążenia i postanowienia, jak również radość z powołania.

  Ks. Andrzej Wachowicz  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK