Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`104: IV-VI 2007
 • Testament   Ks. Franciszek Blachnicki,

 • Słowo na otwarcie XXXII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie   Ks.Roman Litwińczuk

 • W 20. rocznicę śmierci Ojca Założyciela   Agnieszka i Tomek Talaga, redakcja "Listu"

 • Sesja o "gwałtowniku Królestwa Bożego"   Beata i Tomek Strużanowscy, redakcja "Listu"

 • Słowo Moderatora Krajowego   Ks. Andrzej Wachowicz

  Konspekty spotkań miesięcznych  

 • Katechumenat szkołą służby w Kościele i wobec świata, konspekt VIII  

 • Czas mistagogii, konspekt IX  

 • Podsumowanie pracy rocznej, konspekt X  

 • Niepokalana, Matka Kościoła - umocnieniem czystości małżeńskiej i oddania się Chrystusowi.   Ks. Andrzej Wachowicz, Moderator Krajowy DK

 • Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi   Noel Chircop - Malta

 • Wizyta w lubelskim Archiwum   Tomasz Talaga, redakcja "Listu"

 • Ks. prof. Franciszek Blachnicki wobec Służby Bezpieczeństwa w PRL   Robert Derewenda

  Filia Warszawska  

  IV Światowy Kongres Rodzin  

  Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Beata i Tomasz Strużanowscy

  Relacja z XXXII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie   Magdalena i Bartłomiej Dudała

  Relacje z życia Domowego Kościoła  

  Nasze spotkania z ks. prof. Franciszkiem Blachnickim - Sługą Bożym.   Jan i Krystyna

  Nie pytał nigdy, czy wolno, ale czy trzeba.   Teresa i Jerzy, Toruń

  Umocniła się moja wiara w Opatrzność Bożą   Teresa

  Zachować dziedzictwo   Waldemar Rozenkowski

  Nasze wspomnienia z Zakopanego   Halina i Alfred Kaczmarczyk

  Rekolekcje rodzinne - Zakopane   Renata i Wojciech Banachowie

  Adwentowe Dni Wspólnoty - Zakopane   Emilia i Walenty

  I inne świadectwa...  

 • List`104: kwiecie - czerwiec 2007

  Słowo na otwarcie XXXII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

  Dokładnie dwadzieścia lat temu, gdy tu, na Jasnej Górze rozpoczynaliśmy XII Kongregację Odpowiedzialnych, z Carlsbergu nadeszła wiadomość o śmierci Ojca Franciszka. Było to dla nas ogromne zaskoczenie. Czekaliśmy bowiem na jego kolejne referaty, na nowe inspiracje dla Ruchu. Na tę XII Kongregację Ojciec Franciszek nadesłał co prawda tekst "Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi", jednak w tamtej chwili wydawało się, że czas się zatrzymał, że pojawiła się jakaś "czarna dziura", ogromna pustka. Trudno było wyobrazić sobie Ruch bez jego Założyciela.
  Dzisiaj, z perspektywy lat, można powiedzieć, że pewnie Pan Bóg przygotowywał nas na ten dzień, wychowywał przez prawie sześć lat jego nieobecności w Polsce. Uczył nas samodzielności i pewnie chciał, żeby wiadomość o śmierci Ojca Franciszka zastała nas właśnie tu, zgromadzonych na Kongregacji wytyczającej drogi formacji. Tu, na Jasnej Górze, aby razem z Maryją, jak tego uczył Ojciec Franciszek, wyśpiewać Magnificat za jego życie i dzieło.
  Pytaliśmy wówczas: co teraz będzie? Co będzie z Ruchem? Baliśmy się, że tej pustki po nim nikt i nic nie potrafi wypełnić. Okazało się jednak, że Bóg chciał inaczej, że dzieło Ojca Franciszka, w które włożył całe swoje serce, duszę i intelekt, że Ruch Światło-Życie, ma w sobie jakąś Bożą, immanentną moc, że jest rzeczywiście charyzmatem czyli darem Ducha Świętego podarowanym Kościołowi. I nawet śmierć Założyciela nie niweczy tego dzieła. I że to dzieło pomimo trudności i ludzkich słabości będzie trwać, rozwijać się i wydawać owoce. W dniach Kongregacji, a także w najbliższych dniach tego roku, wielokrotnie będziemy wracać do postaci Sługi Bożego, aby dziękować Panu za jego żywą, konsekwentną wiarę, za nieugiętą postawę wobec systemu zniewolenia, za oddaną służbę Kościołowi.
  Przeżywamy obecnie w Ruchu temat roku "Pamięć i tożsamość". Zespolił on dwóch wielkich świadków wiary naszych czasów: Jana Pawła II i Ojca Franciszka. Realizując ten temat przyglądamy się nauczaniu Ojca Świętego i temu, jak ono stawało się dla Sługi Bożego Ojca Franciszka inspiracją do określenia planu wielkiej ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem" - "Ku Chrystusowi Odkupicielowi". Najpierw wołanie o moc Ducha Świętego: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi! Tej Ziemi!". Następnie wezwanie do głoszenia Ewangelii: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". I wreszcie: "Nie lękajcie się!" - przyjmijcie Chrystusa, którego Ewangelia niesie wyzwalającą moc!
  Po dwudziestu sześciu latach wydaje się, że ten plan ciągle pozostaje zadaniem przez nas niezrealizowanym. Zadaniem, które domaga się zwielokrotnienia naszych wysiłków, naszej gorliwości. Chcemy do niego wrócić traktując jako własną drogę Ruchu w dziele ewangelizacji. Zakładając obecność na Kongregacji ludzi odpowiedzialnych Ruchu nie będziemy szczegółowo omawiać założeń planu ufając, że sami znajdą drogi, aby się z nim dobrze zapoznać. Chcemy raczej przypomnieć je sobie i rozpalić w sobie zapał do jego realizacji.
  Zaprosiliśmy na naszą Kongregację świeckiego człowieka z Malty - Noela  Chircop’a. Nie będzie więc to oficjalne nauczanie Kościoła hierarchicznego, ale dzielenie się świeckiego jego zapałem ewangelizacyjnym, umiejętnością pogodzenia życia małżeńskiego, rodzinnego z realizacją misji Chrystusa: Idźcie i nauczajcie, idźcie i głoście! Od lat aktywnie uczestniczy w szkole ewangelizacji stworzonej przez ojca Toma Forresta. Przemierza świat, aby ogłaszać mu Chrystusa i Jego Królestwo. Niech jego słowo i świadectwo życia rozpali w nas na nowo pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny.
  Przed laty na III Kongregacji Odpowiedzialnych ksiądz Franciszek we wnioskach końcowych powiedział: "Specyficznym charyzmatem i powołaniem Ruchu Światło-Życie w Kościele [w Polsce], jego szczególną służbą jest stawanie się ruchem ewangelizacyjnym oraz zaczynem i narzędziem ewangelizacji, szczególnie przez zaszczepienie wspólnotom lokalnym i środowiskom duszpasterskim dynamiki ewangelizacyjnej oraz skutecznych metod i środków ewangelizacyjnych. (...)
  Krąg życia i rozwoju Ruchu wyraża się w nieustannym kontynuowaniu cyklu: ewangelizacja - katechumenat - ewangelizacja. Wierność temu prawu, które każe koncentrować wysiłki ewangelizacyjne na zadaniu czynienia uczniów zdolnych zdobywać kolejnych, nowych uczniów, będzie gwarancją właściwego rozwoju Ruchu". Chcemy wrócić do tej myśli i podczas Kongregacji pytać siebie: czy jest w nas taka świadomość? I szukać w naszej formacji tych elementów, które wychowują do ewangelizacji - "Ku Chrystusowi Odkupicielowi". Niech Duch Święty wypełni nasze serca, abyśmy byli zdolni iść i głosić.

  Ks. Franciszek Blachnicki
  Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK