Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`121: III-V 2011
 • Od redakcji   Beata i Tomasz Strużanowscy

 • Wielki Post i Triduum Paschalne w naszej rodzinie   Ewa i Andrzej Chmielniakowie

 • Ks. Marek Borowski – nowy moderator krajowy Domowego Kościoła   Beata i Tomasz Strużanowscy, Elżbieta i Mirosław Wrotek

 • Konspekty na kwiecień, maj, czerwiec  

 • Temat numeru: „ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE!”, czyli… czemu służy duchowość małżeńska?  

 • Małżeństwo nie jest jednorazowym wydarzeniem   Ks. Marian Kaszowski

 • Sakrament małżeństwa a życie na „kocią łapę”   Agnieszka Zawisza

 • Postawa eucharystyczna w małżeństwie   Bartek Zawisza

 • Krzyż w małżeństwie   Anna Wiśniewska

 • Przebaczenie – być albo nie być małżeństwa   Zofia Łukasz

 • Akt małżeński na drodze do świętości   Jolanta Mielicka

 • Kto jest „anty”, a kto jest „pro”?   Agata i Krzysztof Jankowiakowie

 • Mistyka szarej codzienności   Agnieszka Zawisza

 • Kierownictwo duchowe – luksus czy norma?   wywiad z ks. Tomaszem Owczarkiem

 • Dialog małżeński jako forma kierownictwa duchowego   wywiad z Magdaleną i Piotrem Ogrodowczykami

 • Kierownik duchowy – przewodnik w drodze do Pana   Maria i Marek Zalfresso-Jundziłło

 • Rozwiązywać problemy małżeńskie, a nie małżeństwa!   Wstęp, słowo redakcji - Agnieszka i Tomasz Talagowie

 • Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do pracowników Roty Rzymskiej z 22 stycznia 2011 r.   fragmenty

 • I nie opuszczę cię aż do śmierci…   Tomasz Strużanowski

 • Rozwiązywać problemy małżeńskie, a nie małżeństwa!   rozmowa z Marią Danielewską

 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – czas intensywnej ewangelizacji  

 • Kościół dla nikogo nie może łamać prawa Bożego   wywiad z ks. Wiesławem Kraińskim

 • Bóg chce nam dać wszystko! Relacja ze spotkania opłatkowego   Halina i Michał Knottowie

 • Słuchajmy Pana w Kościele! – relacja z XXXVI Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie   Barbara i Henryk Urbańscy

 • Uczyliśmy się siebie wzajemnie słuchać i szczerze rozmawiać   Ks. Andrzej Wachowicz

 • Kronika – z życia DK w diecezjach  

 • Świadectwa  

 • LIST jest dostępny w wersji PDF  

 • List`121: marzec - maj 2011

  Od redakcji

  Kochani!

  Z radością oddajemy do Waszych rąk kolejny, 121. numer „Listu DK”. Podjęliśmy w nim próbę dotknięcia tajemnicy duchowości małżeńskiej. Wszyscy świetnie pamiętamy punkt 10 „Zasad DK”, który mówi: Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

  Czy jednak, zapytani, potrafilibyśmy odpowiedzieć, co to jest duchowość małżeńska i w czym się przejawia na co dzień? Dzięki autorom, którzy w postawie służby zmierzyli się z zadanymi tematami, możemy Wam zaproponować garść artykułów oświetlających z różnych stron tę kwestię. Uważny czytelnik wyniesie z ich lektury przekonanie, że:
  • Bóg wzywa nas, małżonków, do świętości, a przez łaskę sakramentu daje wszystko, co potrzebne, byśmy ją osiągnęli;
  • sakramentu małżeństwa nie wolno ograniczyć do jednorazowego wydarzenia, nawet tak pięknego i wzruszającego, jak dzień ślubu, lecz należy go celebrować przez całe życie;
  • świętość jest możliwa;
  • droga do świętości nie stoi w sprzeczności z wykonywaniem codziennych, „przyziemnych” obowiązków;
  • do świętości mamy dążyć we dwoje, razem, idąc „parami do nieba”, a nie osobno;
  • bez wzajemnego przebaczenia małżeństwo przeradza się w bardziej lub mniej toksyczny związek;
  • nie da się przeżyć małżeństwa bez wejścia w rzeczywistość krzyża;
  • w duchowości małżeńskiej mieści się również posłuszeństwo woli Bożej w dziedzinie przekazywania życia;
  • warto rozeznać, czy na obecnym etapie życia nie potrzebujemy jako małżonkowie kierownictwa duchowego.
  Jeszcze raz przypominamy, że w poprzednich numerach szczegółowo podjęliśmy temat zobowiązań – narzędzi w dążeniu małżonków do świętości (codzienna modlitwa osobista i regularne spotkanie ze Słowem Bożym – nr 114, modlitwa małżeńska i comiesięczny dialog małżeński – nr 116, codzienna modlitwa rodzinna – nr 117, coroczny udział w rekolekcjach – nr 118, reguła życia – nr 119). Warto wrócić do tych tematów!

  W dziale „Znaki czasu” zamieściliśmy artykuły poruszające trudny problem orzekania o nieważnym zawarciu małżeństwa. Inspirację zaczerpnęliśmy z dorocznego przemówienia papieża Benedykta XVI do pracowników Roty Rzymskiej, w którym Ojciec Święty między innymi podkreślił wagę starannego przygotowania do małżeństwa. Mimo licznych wysiłków na tym polu, wydaje się, że poziom przygotowania do małżeństwa w Polsce jest ciągle niewystarczający. Aż prosi się, by w tym miejscu powiedzieć: Domowy Kościele, wspólnoto ludzi doskonale zdających sobie sprawę z tego, jak wspaniałą, ale i niełatwą drogą jest małżeństwo – oto w jeszcze większym niż do tej pory stopniu, otwiera się przed tobą ogromne pole działania! Nie wystarczy dobrze przygotowywać do małżeństwa własne dzieci! Trzeba też wychodzić do innych! U boku licznych członków naszej wspólnoty, którzy już służą w poradniach przedmałżeńskich, prowadzą rekolekcje dla narzeczonych czy organizują „Wieczory dla zakochanych”, widać jeszcze bardzo dużo miejsca dla kolejnych spośród nas. Trzeba ratować polskie małżeństwa, czyniąc to według zasady sprawdzonej w medycynie: lepiej zapobiegać niż leczyć…

  Wśród licznych wydarzeń, mających miejsce w ostatnich miesiącach, na czoło wysunęły się dwa: spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych za Domowy Kościół w Warszawie oraz XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze. W relacjach z obu tych spotkań próbujemy choć w części zawrzeć bogactwo treści, które je wypełniły. Bieżący numer zawiera też sporą liczbę świadectw uczestników rekolekcji różnego typu.

  Zapraszamy do lektury i przemyślenia poruszonych tematów!
  Szczęść Boże!

  W imieniu redakcji
  Beata i Tomek Strużanowscy
  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK