Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Formacja
Krótko o DK
 
Zasady DK
 
Listy kręgu centralnego DK
 
Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie
 
Historia DK
 
Konspekty spotkań miesięcznych
 
Konferencje
 
Relacje
 
Świadectwa
 
Prezentacje
 

List`101: czerwiec - sierpie 2006

Z komentarza do "Zasad Domowego Kościoła"

Kontynuując refleksję na Zasadami Domowego Kościoła chcemy zatrzymać się nad punktami mówiącymi o roli i zadaniach, jakie na naszej drodze formacyjnej spełnia wspólnota kręgu i miesięczne spotkanie kręgu ( punkty 14-16 Zasad ).
Podstawowym celem naszej formacji jest dążenie do świętości, nie tylko w wymiarze osobistym, ale również do świętości naszych małżeństw, naszych rodzin. Podejmujemy naszą formację, bo chcemy być świętymi małżeństwami. Formacja jest skierowana do małżonków, podstawowym miejscem formacji są nasze małżeństwa, nasze rodziny.
Możemy spotkać się z pytaniem, czy Domowy Kościół jest ruchem rodzinnym? Zapewne jesteśmy ruchem rodzinnym, który jednak w  swej istocie jest ukierunkowany na formację małżonków i realizowanie przez nich katechumenatu rodzinnego. Stąd obecność tematyki związanej z wychowaniem dzieci, odkrywaniem ojcostwa w rodzinie, budowaniem prawidłowych relacji rodzinnych itp., tak ważnych dla życia dzisiejszej rodziny. Zawsze jednak patrzymy na te sprawy w kontekście formacji małżonków, w  kontekście relacji między mężem i żoną - osób wspólnie wspomagających się w drodze do świętości.
W Zasadach czytamy W DK rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym "laboratorium" duchowości małżeńskiej.
Grupując małżonków, wspomagając ich w  pracy formacyjnej, będąc szczególnym "laboratorium" duchowości małżeńskiej - krąg służy rodzinom. Jest ważne abyśmy pamiętali o  tej służebnej roli kręgu, służebnej roli spotkania miesięcznego w stosunku do formacji małżonków w rodzinie. Krąg jako wspólnota powinien weryfikować i inspirować pracę formacyjną małżonków.
Podstawowym miejscem weryfikacji i inspiracji dla pracy formacyjnej małżonków jest spotkanie miesięczne kręgu. Celom tym służy proponowany przebieg spotkania, który przypomnimy za 16. punktem Zasad:
Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:
dzielenia się życiem:
(dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);
modlitwy:
dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym - tajemnica różańca;
formacji:
dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego,
- omówienie nowego tematu.
Zauważmy, jak często w opisie przebiegu spotkania pojawia się słowo dzielenie. Jest tak, ponieważ oddaje ono najlepiej istotę spotkania miesięcznego kręgu. Nie jest to spotkanie towarzyskie, ani tylko modlitewne, ani spotkanie biblijne. Spotkanie kręgu jest spotkaniem małżonków, którzy dzieląc się swoim życiem, modlitwą i  doświadczeniem - umacniają się wzajemnie na podejmowanej przez nich drodze formacyjnej.
Przypominamy o atmosferze takiego spotkania: potrzeba wzajemnej akceptacji i zaufania, potrzeba pewności, że zostanie zachowana intymność i dyskrecja kręgu.
Spotykamy się czasem z pytaniami, czy w spotkaniu miesięcznym kręgu powinny uczestniczyć dzieci. Biorąc pod uwagę opisany wyżej cel spotkania miesięcznego, powinni w nim uczestniczyć tylko małżonkowie. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje życiowe powodujące obecność dzieci na spotkaniu. Niech to jednak będą sytuacje wyjątkowe; należy wówczas zadbać, aby obecność dzieci nie zakłócała prawidłowego przebiegu spotkania. ?

Anna i Jacek Nowakowie© 2001-2013 Centralna Diakonia DK