Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Formacja
Krótko o DK
 
Zasady DK
 
Listy kręgu centralnego DK
 
Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie
 
Historia DK
 
Konspekty spotkań miesięcznych
 
Konferencje
 
Relacje
 
Świadectwa
 
Prezentacje
 


Refleksja nad rolą świeckich w nauczaniu Jana Pawła II
Spotkanie Rady Ruchów Katolickich

16 kwietnia br. uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu plenarnym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, które tradycyjnie odbyło się w Domu pielgrzyma „Amikus” przy kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Spotkanie to było poświęcone refleksjom nad nauczaniem Jana Pawła II odnośnie roli i misji świeckich w Kościele i świecie.

Pierwszą konferencję, zatytułowaną „Jan Paweł II animatorem rozwoju laikatu w Kościele i świecie” wygłosił o. Adam Szulc SJ, przewodniczący ORRK. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II zwrócił uwagę na konieczność:
- właściwego otwarcia świeckich na świat;
- szerszego otwarcia Kościoła na charyzmaty ruchów;
- nowej ewangelizacji, jako głównej misji dla ruchów.

O. Szulc przedstawił całą paletę apostolstwa świeckich:
- aktywny udział w życiu parafii;
- troska o to, aby rodzina była świadoma swojej tożsamości;
- konieczność zaangażowania w życie społeczne i polityczne;
- angażowanie się w życie gospodarcze i szacunek do pracy.

Prelegent wskazał na dokument zatytułowany „Kompendium nauki społecznej Kościoła”, opracowany na polecenie Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzieło to w sposób syntetyczny i wyczerpujący przedstawia istotę społecznego nauczania Kościoła. Jest to praktyczny katechizm życia społecznego oraz narzędzie ewangelizacji tegoż życia.

Treść całej konferencji jest umieszczona na stronie ORRKDrugą konferencję pt. „Co Jan Paweł II mówi do świeckich w Polsce” wygłosił Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej. Temat konferencji został ujęty w kilku punktach:

1. Styl kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II:
- dużo czasu poświęcał na słuchanie ludzi świeckich;
- przyjaźnił się z wieloma osobami i małżeństwami;
- przez całe życia podtrzymywał dawne przyjaźnie;
- na łożu śmierci otaczali Go też ludzie świeccy;
- wielu świeckich miało wpływ na nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.

2. Wybiła godzina laikatu (słowa Ojca Świętego Jana Pawła II)
Wraz z Soborem Watykańskim II, Kościół zaczął otwierać się na świeckich. Jednak bez poznania i przyjęcia nauczania soboru my świeccy nie będziemy mogli realizować swojego powołania.

3. Świadectwo myśli i życia.
Ojciec Święty Jan Paweł II nie miał nic do ukrycia, godził się żyć niejako na oczach świata.

4. Cywilizacja życia
Jan Paweł II był apostołem świętości życia, ukazał prawdziwą koncepcję miłości.

5. Specyfika misji świeckich we współczesnym świecie i Kościele.
Naszym zadaniem jest wyjść ku światu.

6. Główne drogi ewangelizacji świata:
- aktywny udział w życiu parafii (rady parafialne);
- ewangelizacja poprzez świadectwo i dialog;
- zaangażowanie polityczne.
Treść całej konferencji jest umieszczona na stronie ORRK

Spotkanie odbyło się w przededniu ogłoszenia Ojca Świętego Jana Pawła II błogosławionym, dlatego konferencja została zakończona modlitwą o wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II. Spotkanie zakończyła Eucharystia przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której homilię wygłosił ks. Robeto Saltinii z ruchu Focolari.

Grażyna i Roman Strugowie
Delegaci z ramienia DK© 2001-2013 Centralna Diakonia DK