Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Formacja
Krótko o DK
 
Zasady DK
 
Listy kręgu centralnego DK
 
Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie
 
Historia DK
 
Konspekty spotkań miesięcznych
 
Konferencje
 
Relacje
 
Świadectwa
 
Prezentacje
 


Rekolekcje dla par rejonowych filii pelplińskiej
To były bardzo potrzebne rekolekcje


W dniach 19-21 listopada 2010 r. w Rościnnie odbyły się pierwsze rekolekcje dla par rejonowych filii pelplińskiej. Zorganizowali je Teresa i Kazimierz Roszakowie, nowa para filialna pelplińska, a prowadziła para łącznikowa z kręgami DK na zachodzie Europy, Maria i Ryszard Karolewscy. Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji roztoczył pallotyn, ks. Marek Borowski.

Pragniemy podkreślić doskonałą organizację i prowadzenie rekolekcji. Profesjonalny, przejrzysty sposób przedstawienia wszystkich prezentowanych tematów przy użyciu środków multimedialnych powodował, że z zainteresowaniem uczestniczyliśmy w spotkaniach.

Zasadniczy schemat rekolekcji opierał się o podstawowy dla funkcjonowania struktur DK dokument, a mianowicie „Zasady Domowego Kościoła”, zatwierdzone dekretem Konferencji Episkopatu Polski. W ramach konferencji i spotkań w grupach, a także w oparciu o nauczanie księdza rekolekcjonisty, pracowaliśmy nad kolejnymi, ważnymi punktami „Zasad”. Skupiliśmy się głównie na zadaniach par odpowiedzialnych w DK, a w szczególności na zadaniach pary rejonowej.

Sposób pracy w rejonach oraz schemat kręgu rejonowego był też przedmiotem sobotniego spotkania w małej grupie, co w naszej ocenie stanowiło szczególnie cenną okazję do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, a przede wszystkim służyło ujednoliceniu dość zróżnicowanej, jak się okazało, praktyki organizowania spotkań rejonu w poszczególnych diecezjach, ich treści i częstotliwości.

W czasie pogodnego wieczoru obejrzeliśmy film o siostrze Jadwidze, który przywołał wiele wspomnień z Jej życia i posługi. Wielu z nas wzruszyło się, wspominając osobiste spotkania z siostrą.

Liczne dyskusje między uczestnikami rekolekcji, wiele szczegółowych pytań i problemów, które się pojawiały w trakcie naszych spotkań, potwierdzają, że tego typu rekolekcje są bardzo potrzebne małżeństwom podejmującym posługę pary rejonowej.

Lucyna i Bogdan Chrzanowscy
archidiecezja warmińska


Mogliśmy podzielić się naszymi problemami

Z całego serca dziękujemy za zorganizowanie rekolekcji dla par rejonowych, z których właśnie powróciliśmy. W ubiegłym roku podjęliśmy posługę pary rejonowej i od razu zrodziło się w nas pragnienie przeżycia rekolekcji, które dopomogłyby nam realizować zadania pary rejonowej. Pan jest WIELKI; wysłuchał naszych modlitw i rekolekcje dla par rejonowych zostały zorganizowane, a my mieliśmy te łaskę przeżyć je w Rościnnie. Pan Bóg każdego dnia przemawiał do nas poprzez swoje Słowa, a homilia na Mszy św. umacniała w nas miłość Jezusa Chrystusa, uczyła pokory i posłuszeństwa wobec naszej posługi innym małżeństwom. Na konferencjach zapoznawaliśmy się z „Zasadami Domowego Kościoła”; chociaż je znaliśmy, to przekaz ich treści i omówienie było tak wspaniałe, że jesteśmy na nowo napełnieni nadzieją, siłą i zapałem do pełnienia naszej posługi. Ważną rzeczą było dla nas to, że mogliśmy podzielić się naszymi problemami, doświadczeniami, a na kłopotliwe pytania zawsze uzyskiwaliśmy wyczerpującą odpowiedź. Dzięki Słowu Bożemu, homiliom i konferencjom zrodziło się w nas postanowienie naprawy w naszych sercach tego, co nie odpowiada woli Chrystusa, abyśmy potrafili jako małżeństwo kroczyć drogą do świętości i być wobec innych autentyczni w szerzeniu miłości Jezusa Chrystusa.

Gorąco polecamy, każdej parze rejonowej przeżycia tych rekolekcji, bo takie poznanie, przypomnienie, zrozumienie charyzmatu, „Zasad DK”, celów i metod będzie owocne w posłudze, którą pełnimy.

Beata i Paweł Kleinsmidt


To był błogosławiony czas

Zjechaliśmy się z różnych diecezji: gdańskiej, elbląskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej, toruńskiej, bydgoskiej, warmińskiej. Różni ludzie, różne osobowości, charaktery, lecz jeden duch – wszyscy z zamiarem dopełnienia swojej wiedzy, zobaczenia co i jak możemy zrobić, by nasza posługa była lepsza i pełniejsza. Przyznajemy, że jechaliśmy z pewnym niepokojem: czy rzeczywiście kolejne rekolekcje, na które jedziemy w tym roku są w stanie nas jeszcze poruszyć, zmienić cokolwiek?

Okazuje się, że bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, wymiana doświadczeń, dostrzeżenie problemów, które są - jak się okazuje - problemami nie tylko naszymi, ale wielu innych wspólnot i kręgów Domowego Kościoła, są bezcenne. Spotkanie tak wielu ludzi z różnych wspólnot diecezjalnych pokazuje też, jak ważna jest jedność, począwszy od spraw formalnych, a skończywszy na tej najważniejszej - jedności z Kościołem, składającym się z różnych członków stanowiących jedno ciało w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.

Rekolekcje, co trzeba i warto podkreślić, były świetnie zorganizowane i tu wypada podziękować i złożyć niski ukłon organizatorom Teresie i Kazikowi Roszakom oraz prowadzącym, Marysi i Rysiowi Karolewskim. Ich doświadczenie, otwartość na pytania uczestników, służenie radą, były dla nas wielka pomocą i pokazywały jak powinna wyglądać nasza posługa w rejonach.

Posługa, służba, to chyba najważniejsze słowa, które mają nas formować i towarzyszyć we wszystkich naszych poczynaniach, związanych z ruchem, ale przecież nie tylko... Taka postawa powinna także charakteryzować nasze relacje małżeńskie, rodzinne, zawodowe, społeczne.

Dzisiaj, kiedy już wiemy, że moderatorem krajowym DK został ksiądz Marek Borowski, który prowadził nasze rekolekcje, możemy tylko Panu Bogu dziękować i powiedzieć: to był dobry wybór! Ksiądz Marek jest człowiekiem pełnym Ducha, niezwykle energicznym, pełnym zapału i o niezwykłym poczuciu humoru, co jest nie bez znaczenia. Jego zapał, głowa pełna pomysłów i entuzjazm są w dodatku zaraźliwe i chyba udzielały się nam wszystkim.

Wartością dodaną tych rekolekcji było dla nas to, że z diecezji bydgoskiej przyjechały wszystkie pary rejonowe i wszyscy wyjechaliśmy z przekonaniem, że te rekolekcje były nam potrzebne i trudno przecenić ich wartość, co potwierdziły świadectwa tych par w czasie kręgu diecezjalnego. Za wszystkie łaski otrzymane w tym krótkim, lecz błogosławionym czasie BOGU ( I LUDZIOM, PRZEZ KTÓRYCH DZIAŁA) NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

Asia i Marek Dłuscy
diecezja bydgoska


Bogu niech będą dzięki!

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zorganizowanie diakonii wychowawczej dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w rekolekcjach razem z dziećmi.
W tym czasie łaski na nowo uświadomiliśmy sobie naszą odpowiedzialność przed Bogiem za powierzone małżeństwa w rejonie. Odkryliśmy także nasze braki w formacji DK, dotyczące na przykład prawidłowego przebiegu spotkania kręgu rejonowego. Bardzo cenna była dla nas również wymiana doświadczeń z innymi parami rejonowymi. Ich świadectwo życia i zaangażowania się w służbie Kościoła było dla nas umocnieniem, a zarazem potwierdzeniem, że Bóg czyni wielkie rzeczy w życiu tych, którzy całkowicie Mu ufają.
Dzięki niech będą Bogu za światło Ducha Świętego, który jest sprawcą zainicjowania rekolekcji dla par rejonowych.
Bądź uwielbiony Boże, bo Ty swoją Łaską uzdalniasz nas do służenia i odkrywania Twego Oblicza w drugim człowieku.

Agnieszka i Mariusz Komoccy
© 2001-2013 Centralna Diakonia DK