Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Formacja
Krótko o DK
 
Zasady DK
 
Listy kręgu centralnego DK
 
Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie
 
Historia DK
 
Konspekty spotkań miesięcznych
 
Konferencje
 
Relacje
 
Świadectwa
 
Prezentacje
 


Charyzmat oazy rekolekcyjnej
List jedności IV Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie

Zebrani w Niepokalanowie w dniach 20-22 października 2006 r. pochyliliśmy się nad charyzmatem oazy rekolekcyjnej. Wspólna modlitwa, wczytanie się w teksty naszego Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego, wysłuchanie świadectw i wzajemne dzielenie się pomogło nam spojrzeć na ten charyzmat i podjąć próbę odpowiedzi na pytania o jego aktualność i rozumienie dziś.
Przede wszystkim chcemy wyrazić wdzięczność za dar rekolekcji oazowych. Są dla nas miejscem spotkania z żywym Bogiem, doświadczamy dzięki nim przemiany życia.
Za własne uznajemy słowa Ojca Franciszka wskazujące na znaczenie oazy rekolekcyjnej:
"Metodę oaz rekolekcyjnych należy traktować jako specyficzny charyzmat, czyli pewną formę, do której, jeżeli jest wiernie stosowana, bez samowolnych uproszczeń oraz istotnych zmian, przywiązana jest - dzięki postanowieniu Bożemu - łaska przebudzenia i odnowy życia Bożego. Potwierdziły to niezliczone doświadczenia.
Pielęgnowanie tego charyzmatu, wierność wobec niego, organizowanie coroczne oaz oraz ich rozwijanie należy uważać za główne zadanie Ruchu Światło-Życie.
Oaza rekolekcyjna jest dla Ruchu Światło-Życie pierwszym i podstawowym narzędziem i środkiem ewangelizacji. Tutaj bowiem, jak wykazuje doświadczenie, dokonuje się spotkanie osobowe z Chrystusem w wierze jako zasadniczy przełom w życiu albo odnowienie i pogłębienie tego spotkania, jako rozpoczęcie nowego okresu życia. Dlatego przeżycie oazy należy uważać za niezastąpiony element formacyjny w Ruchu.
Oaza rekolekcyjna jest także przeżyciowym, doświadczalnym wprowadzeniem w duchowość Światło-Życie. Oaza jest więc najlepszym rozpoczęciem drogi formacji w tej duchowości. Dzięki niej duchowość ta zostaje przekazana niejako egzystencjalnie, przez cały styl życia i atmosferę oazy, a nie tylko teoretycznie przez jej opisanie.
Oaza rekolekcyjna jest też najlepszym wprowadzeniem na drogę ucznia Chrystusa, na drogę wiodącą do dojrzałej wiary. Inaczej mówiąc, wprowadza ona do wspólnoty katechumenalnej, względnie (dla ochrzczonych) deuterokatechumenalnej, w ramach której ma być kontynuowane to, co rozpoczęło się w oazie. Bez tej kontynuacji - z drugiej strony - przeżycie oazy nie będzie należycie owocowało. Dlatego należy widzieć oazę jako kluczowe ogniwo w całym systemie formacyjnym" (por. Międzynarodowa Diakonia Ewangelizacji Światło-Życie. Projekt statutu, Carlsberg 1983, rozdział IV).
Oaza piętnastodniowa jest podstawową formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie. Jest ona przeżyciem fundamentalnym i niezastąpionym w doświadczaniu charyzmatu Ruchu. Dlatego zachęcamy wszystkich członków Ruchu, aby o ile to tylko możliwe, regularnie korzystali z tego daru ? również po ukończeniu formacji podstawowej ? podejmując posługę moderatorów, animatorów czy po prostu uczestnicząc w oazach rekolekcyjnych. Wszystkich zaś odpowiedzialnych Ruchu wzywamy do stałego pogłębiania rozumienia charyzmatu oazy rekolekcyjnej. Prosimy wszystkich moderatorów i animatorów, by starannie przygotowywali się do pełnienia posługi prowadzenia rekolekcji oazowych, wnikliwie wczytywali się w podręczniki oaz i czynili wszystko, aby w pełni i wiernie zrealizować program rekolekcyjny. Pamiętajmy o tym, że oaza spełnia swoje cele wtedy, gdy spełniają się one w życiu zespołu wychowawczego i poszczególnych jego członków w myśl zasady, że życie rodzi się tylko z życia.
Cieszymy się rozwojem charyzmatu oazy również poza granicami Polski.
Dostrzegamy zarazem trudności, jakie wiele osób ma dziś z wyjazdem na piętnastodniową oazę. Widzimy próby poszukiwania sposobów rozwiązywania tych trudności - powinny być one jednak zawsze podejmowane w jedności z Centrum Ruchu.
Niech trudności te będą wezwaniem dla członków Ruchu do stawania w wierze, dawania świadectwa, rozeznawania woli Bożej i szukania praktycznych rozwiązań w duchu posłuszeństwa zaleceniom Ojca Franciszka.
Obok oaz piętnastodniowych istnieją rekolekcje krótsze. Na nich podejmujemy formację diakonijną, są one również cennym uzupełnieniem formacji podstawowej i permanentnej. Zachęcamy wszystkie wspólnoty Ruchu, aby organizując krótsze rekolekcje dbały o to, by zawierały one wszystkie elementy programu czyniące je rekolekcjami oazowymi. Zalicza się do nich jutrznię, Namiot Spotkania, starannie przygotowaną i celebrowaną Eucharystię będącą prawdziwym szczytem każdego dnia rekolekcji, spotkanie w małej grupie, pogodny wieczór i na zakończenie rekolekcji godzinę świadectwa.
Dziękując Bogu za charyzmat oazy rekolekcyjnej pragniemy go pielęgnować i rozwijać pamiętając słowa, które skierował do nas Jan Paweł II: "Trzymajcie się wszystkiego, czego nauczał wasz Założyciel".
© 2001-2013 Centralna Diakonia DK