Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Formacja
Krótko o DK
 
Zasady DK
 
Listy kręgu centralnego DK
 
Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie
 
Historia DK
 
Konspekty spotkań miesięcznych
 
Konferencje
 
Relacje
 
Świadectwa
 
Prezentacje
 


Pamięć i tożsamość.
40 lat Domowego Kościoła

Konferencja wygłoszona przez Elżbietę Kozyrę
na spotkaniu odpowiedzialnych DK w Konstancinie
26 stycznia 2013 r.

Z woli Benedykta XVI przeżywamy w Kościele Rok Wiary. Dla członków Ruchu Światło-Życie jest to też rok, w którym świętujemy okrągłe rocznice ważnych dla Ruchu wydarzeń:
  • 55 lat temu, w maju 1958 r. zaistniała Wspólnota Niepokalanej Matki Kościoła - dziś INMK;
  • 50 lat temu, w 1963 r. w Szlachtowej k. Szczawnicy odbyła się pierwsza Oaza Niepokalanej;
  • 40 lat temu, 11 czerwca 1973 r. Ruch został oddany pod opiekę Niepokalanej Matce Kościoła, słowa Aktu Oddania są zarazem Aktem Konstytutywnym Ruchu.
  • i wreszcie, także 40 lat temu, w wakacje 1973 r. odbyła się pierwsza Oaza Rodzin, która dała początek całemu dziełu Domowego Kościoła.
Ks. F. Blachnicki w 1984 r. z okazji 15-lecia Ruchu Światło-Życie pisał, że „rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją i wezwaniem do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych.” (Charyzmat i wierność, Carlsberg 1985, s. 167). Zachęceni tym wezwaniem, czujemy się zobowiązani do zauważenia i podkreślenia wielkich darów, którymi Bóg obdarzał Domowy Kościół w czasie jego 40 lat istnienia. Jednakże nie chodzi nam tutaj jedynie o przypominanie historycznych wydarzeń. W tej konferencji, spoglądając na powstanie i rozwój Domowego Kościoła, chcemy uświadomić sobie, w jaki sposób kształtowała się jego tożsamość, czyli to wszystko, co stanowi o najgłębszej istocie tego dzieła.

Ruch jest darem Ducha Świętego, o czym nasz Założyciel tak pisze w swoim Testamencie: „Patrząc na jego [Ruchu] rozwój, owoce, na tę rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce - nie mogę w tym nie widzieć daru - charyzmatu. To nie zostało przeze mnie wymyślone, stworzone, ale zostało mi dane i zadane. Wiele było w tym przymieszki własnych, niedojrzałych pomysłów, przeszkadzałem jak mogłem często temu dziełu, ale właśnie fakt, iż mimo to trwało to i rozwijało się według pewnej stałej wewnętrznej logiki, świadczy o tym, że jest to dar.” (ks. F. Blachnicki, Testament).

Z daru, który otrzymał ks. F. Blachnicki zrodził się Ruch. W jaki sposób się to dokonuje w Kościele, wyjaśnia nam wyczerpująco bł. Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles laici”: „Także w naszych czasach oglądamy rozkwit różnych charyzmatów wśród świeckich mężczyzn i kobiet. I choć otrzymują je poszczególne osoby, mogą uczestniczyć w nich także inni i w ten sposób zachowuje się ich ciągłość w czasie, jako cenne i żywe dziedzictwo tworzące pomiędzy ludźmi szczególne pokrewieństwo duchowe”(ChL 24).

W cytowanych wyżej słowach Kardynał S. Ryłko dostrzega trzy konstytutywne elementy każdego Ruchu kościelnego: charyzmat Ruchu, osoba założyciela, który pierwszy przyjmuje charyzmat oraz wspólnota ludzi, którzy w charyzmacie uczestniczą i pomiędzy którymi rodzi się owe pokrewieństwo duchowe, czyli specjalnego rodzaju duchowa więź. Dalej stwierdza, że charyzmat spełnia główną rolę w powstaniu i życiu Ruchu. Jest jego siłą i podstawowym czynnikiem łączącym wspólnotę. Charyzmat jest jednocześnie darem i zadaniem dla każdego, kto go otrzymuje. Powinien go zatem przyjąć całym sercem, by mógł stać się najgłębszym sensem życia przyjmującego. To podjęcie odpowiedzialności za charyzmat i wierność jemu, która wyraża się w szacunku i wdzięczności dla Dawcy i dla otrzymanego daru. Zakłada to również dogłębne poznanie charyzmatu u samego jego źródła, to znaczy poprzez życie i nauczanie założyciela. To on jest jego pierwszym interpretatorem, stąd jego słowo i przykład życia są bardzo ważne. (Kard. S. Ryłko, konferencja wygłoszona podczas pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Częstochowy 13 czerwca 2004)
(...)

Pełny tekst konferencji w formacie PDF

Konferencja w formacie MP3 - 113 MB

Prezentacja PPT towarzysząca konferencji
© 2001-2013 Centralna Diakonia DK