Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Formacja
Krótko o DK
 
Zasady DK
 
Listy kręgu centralnego DK
 
Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie
 
Historia DK
 
Konspekty spotkań miesięcznych
 • Katechumenat rodzinny

 • Ku dojrzałości chrześcijańskiej

 • Diakonia

 • Dać świadectwo nadziei

 •  
  Konferencje
   
  Relacje
   
  Świadectwa
   
  Prezentacje
   

  List`90: wrzesie - grudzie 2002

  Konspekty spotkań miesięcznych kręgu

  Kontynuując spotkania miesięczne kręgów związane z tematem roku pracy "Deuterokatechumenat", proponujemy konspekty następnych trzech spotkań w ramach katechumenatu rodzinnego. Są one poświęcone kolejnemu sakramentowi inicjacji chrześcijańskiej - EUCHARYSTII. Na temat Eucharystii napisano bardzo wiele pięknych i wartościowych tekstów, w związku z czym mieliśmy trudności z ich wyborem. Podstawowym kryterium było dla nas sięganie do źródeł charyzmatu Domowego Kościoła: do wypowiedzi Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ojca Henri Caffarela z END oraz do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Ograniczyliśmy się głównie do fragmentów poświęconych rozumieniu i przeżywaniu Eucharystii w małżeństwie i rodzinie. Chcielibyśmy jednak zachęcić Czytelników do szerszego spojrzenia, do pogłębienia lektury na temat Eucharystii, do wymiany publikacji w ramach kręgów, do ubogacania się swoimi przeżyciami i doświadczeniami duchowymi zarówno w czasie dialogów małżeńskich, jak i przy dzieleniu się realizacją zobowiązań. Mamy świadomość, że podobnie jak w przypadku sakramentu CHRZTU ŚW., tak i w przypadku EUCHARYSTII, trzy spotkania kręgu nie wyczerpują tematu. Są one jedynie małym krokiem na drodze naszego ciągłego wzrastania.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie wybranego tekstu z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: Łk 22, 7-20
  • Modlitwa spontaniczna: uwielbienie i dziękczynienie za dar Eucharystii
  • Tajemnica Różańca: Ustanowienie Eucharystii (5 Tajemnica Światła)

  III. Część formacyjna:

  • Dzielenie się realizacją zobowiązań
  • Omówienie nowego tematu: Znaczenie niedzielnej Eucharystii w życiu rodziny (każde małżeństwo wcześniej, w domu, zapoznaje się z tekstami kazań Ojca Świętego Jana Pawła II: "Niedziela dniem Eucharystycznej wspólnoty" i "Eucharystia a rodzina chrześcijańska" oraz z pytaniami do tekstów; na kręgu odbywa się dyskusja na ten temat).
   Tekst uzupełniający - z Listu Apostolskiego Dies Domini. O świętowaniu niedzieli Jana Pawła II: fragmenty rozdziału III - "Zgromadzenie Eucharystyczne sercem niedzieli" (par. 31-45).
  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  Gdzie i jak sprawowali Eucharystię chrześcijanie pierwszych wieków? Jaki jest związek między sakramentem Eucharystii i rodziną? Dlaczego Eucharystia jest źródłem apostolatu rodziny? Co to znaczy, że Maryja jest pierwszą służebnicą Eucharystii? Na czym polega Eucharystyczna posługa kobiety? Jaką rolę odgrywa niedzielna Eucharystia w życiu naszej rodziny? Jakie widzimy zewnętrzne zagrożenia dla świętowania Dnia Pańskiego jako dnia Eucharystii? - zróbmy ich listę. Jakie zagrożenia wewnętrzne dostrzegamy w odniesieniu do niedzielnej Eucharystii? Jakie są nasze zaniedbania w świętowaniu niedzielnej Eucharystii - zróbmy ich listę; które z nich powinniśmy wyeliminować w pierwszej kolejności?

  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
  • przeprowadzić dialog małżeński na temat roli niedzielnej Eucharystii w naszej rodzinie
  • podjąć konkretną regułę życia dotyczącą sposobów świętowania Dnia Pańskiego jako dnia Eucharystii w naszej rodzinie
  • przeprowadzić kilka razy Namiot Spotkania z wykorzystaniem tekstów dotyczących Eucharystii (np. Łk 22, 14-20; J 6, 26-35; J 6, 48-58; 1 Kor 11, 23-29)
  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie fragmentów z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: 1 Kor 10, 16-17; 11, 23-29; Dz 2, 42-46
  • Modlitwa spontaniczna: przeproszenie za wszelkie zaniedbania wobec Eucharystii
  • Tajemnica Różańca: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia (3 Tajemnica Światła)

  III. Część formacyjna:

  • Dzielenie się realizacją zobowiązań
  • Omówienie nowego tematu: Eucharystia jako znak jedności z Bogiem i z braćmi (każde małżeństwo wcześniej, w domu, zapoznaje się z tekstami wypowiedzi ks. Franciszka Blachnickiego: "Eucharystia - sakrament jedności", "Liturgia miejscem zbawczego dialogu" i "Kazanie o Eucharystii" oraz z pytaniami do tekstów; na kręgu odbywa się dyskusja na ten temat).
   Tekst uzupełniający - z Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio Jana Pawła II: "Małżeństwo a Eucharystia" (par. 57).
  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  Co to znaczy, że Eucharystia jest znakiem jedności? Jakie są najważniejsze warunki wejścia w zgromadzenie liturgiczne? W jaki sposób odbywa się Komunia św. w naszej parafii? Jak rozumiemy i przeżywamy symbolikę procesji komunijnej? W jaki sposób przygotowujemy się w czasie Mszy św. do przyjęcia Komunii św.? Jaka jest nasza postawa zewnętrzna i duchowa w czasie przyjmowania Komunii św. (zachowanie, gesty, myśli, uczucia, przeżycia)? Co to znaczy przyjąć niegodnie Komunię św.? W czym wyraża się nasza jedność z braćmi w całym zgromadzeniu Eucharystycznym, a zwłaszcza po przyjęciu Komunii św.? Co nam pomaga, a co przeszkadza w głębszym zjednoczeniu z Chrystusem i z braćmi? W jaki sposób włączamy się w posługę liturgiczną w naszej parafii? Co robimy, aby lepiej rozumieć i głębiej przeżywać Eucharystię (lektura, rekolekcje, modlitwa, szkoła liturgiczna, kursy lektorów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. itp.)? Na czym konkretnie polega nasze przygotowanie do udziału w Eucharystii (przygotowanie zewnętrzne i wewnętrzne)? W jaki sposób uczestnictwo w Domowym Kościele zmieniło i zmienia nasze rozumienie i duchowe przeżywanie Eucharystii?

  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
  • przeprowadzić dialog małżeński na temat rozumienia i duchowego przeżywania Eucharystii w naszym małżeństwie i rodzinie
  • podjąć konkretną regułę życia dotyczącą włączania się w posługę liturgiczną w parafii
  • w ramach regularnych spotkań ze Słowem Bożym możemy przypomnieć sobie początki Kościoła w Jerozolimie (Dz 2-5), zwracając uwagę na ducha wiary, miłość i męstwo pierwszych chrześcijan, trwających "w łamaniu chleba".
  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie wybranego fragmentu z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: J 6, 48-58
  • Modlitwa spontaniczna: prośba o łaskę pragnienia i coraz głębszego rozumienia codziennej Eucharystii oraz o owoce Komunii św.
  • Tajemnica Różańca: Przemienienie na górze Tabor (4 Tajemnica Światła)

  III. Część formacyjna:

  • Dzielenie się realizacją zobowiązań
  • Omówienie nowego tematu: Codzienna Eucharystia w naszym życiu (każde małżeństwo wcześniej, w domu, zapoznaje się z tekstami wypowiedzi ks. Henri Caffarela: "Karmienie się" i "Chleb codzienny" oraz z pytaniami do tekstów; na kręgu odbywa się dyskusja na ten temat). Tekst uzupełniający - z Katechizmu Kościoła Katolickiego: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy": Komunia święta (par. 1384-1390); "Owoce Komunii św." (par. 1391-1401).
  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  W jaki sposób Eucharystia, Słowo Boże i modlitwa "karmią" nasze osobiste, małżeńskie i rodzinne życie duchowe? Czy jest w nas pragnienie uczestniczenia w codziennej Eucharystii? Co robimy, aby jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii? Jakie widzimy przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne, które utrudniają nam udział w codziennej Eucharystii?

  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
  • przeprowadzić dialog małżeński na temat "odżywiania" naszego życia duchowego w małżeństwie i rodzinie
  • podjąć konkretną regułę życia dotyczącą jak najczęstszego udziału w Eucharystii
  • w ramach modlitwy małżeńskiej prośmy Boga o dar umiłowania Eucharystii przez nasze dzieci (wnuki), w modlitwie rodzinnej dziękujmy Panu za wszelkie owoce Komunii św. w naszym życiu rodzinnym
  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK