Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Formacja
Krótko o DK
 
Zasady DK
 
Listy kręgu centralnego DK
 
Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie
 
Historia DK
 
Konspekty spotkań miesięcznych
 • Katechumenat rodzinny

 • Ku dojrzałości chrześcijańskiej

 • Diakonia

 • Dać świadectwo nadziei

 •  
  Konferencje
   
  Relacje
   
  Świadectwa
   
  Prezentacje
   

  List`89: maj - sierpie 2002

  Konspekty spotkań miesięcznych kręgu

  W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z poszczególnych spotkań mogą być też pomocne w modlitwie osobistej, modlitwie małżeńskiej, dialogu małżeńskim, rachunku sumienia itp. Niech te propozycje pobudzą nas do głębszego przeżywania treści zawartych w nauczaniu Ojca Świętego i wypowiedziach Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, do odważnego i konsekwentnego wprowadzania ich w życie, niech zachęcą do własnych inicjatyw i przemyśleń w planowaniu pracy rocznej kręgów.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie wybranego tekstu z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: Rz 10, 9-18 lub Dz 16, 25-34 i Dz 18, 7-11
  • Modlitwa spontaniczna ze szczególnym uwzględnieniem uwielbienia Boga w Jego Słowie i w Jego Ojcostwie oraz dziękczynienia za wszystkich, którzy przekazali nam wiarę (rodzice, dziadkowie, kapłani, katecheci, siostry zakonne, nauczyciele i in.)
  • Tajemnica Różańca: Narodzenie Pana Jezusa

  III. Część formacyjna:

  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  Dlaczego w dzisiejszych czasach sprawą zasadniczą jest to, aby właśnie w rodzinie przekazywać wiarę? Jak rozumiemy słowa Ojca Świętego, że trzeba "wierzyć w człowieka"? Jak kształtujemy własną świadomość wielkiej godności naszego ojcostwa i macierzyństwa? Jak pojmujemy podział obowiązków rodzicielskich w naszym małżeństwie? Dlaczego wiara w rodzinie może się "załamywać w tej podstawowej warstwie życia rodzinnego, którą stanowi przekazywanie życia"? Na czym polega i jak zmienia się wraz ze wzrostem i rozwojem naszych dzieci troska o ich wiarę i zbawienie? Jakie świadectwo wiary w rodzinie i środowisku dajemy swoim dzieciom? - konkretne przykłady. Na jakie trudności napotykamy dzisiaj w przekazywaniu wiary w rodzinie, jak je pokonujemy? - przykłady. W jaki sposób pomaga nam w tym uczestnictwo w Domowym Kościele?

  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
  • przeprowadzić dialog małżeński na temat przekazu wiary w naszej rodzinie;
  • podjąć konkretną regułę życia dotyczącą troski o przekaz wiary, np. w niedzielę przeczytać lub opowiedzieć młodszym dzieciom jedną historię z Biblii dla dzieci (z mniejszymi dziećmi - obejrzeć ilustracje), a następnie wspólnie przygotować rysunek ilustrujący tę historię; zaproponować starszemu dziecku wybranie jednego artykułu z młodzieżowej prasy katolickiej lub fragmentu wartościowej książki religijnej, wspólnie go przeczytać i porozmawiać na ten temat; omodlić i przeprowadzić rozmowę na temat wiary z osobą z najbliższej rodziny oddalającą się od Boga itp.
  Modlitwa końcowa: "Ojcze nasz".
  Uwaga: na spotkanie przynosimy świece, tak, aby każdy uczestnik miał swoją.

  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie wybranego tekstu z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: Mt 3, 13-17; Kol 2, 6-14
  • Modlitwa spontaniczna: uwielbienie Boga w sakramencie chrztu; dziękczynienie za własny chrzest, za rodziców chrzestnych i kapłanów udzielających chrztu, za chrzest swoich dzieci i chrzest naszych dzieci chrzestnych; przeproszenie za wszystkie grzechy i zaniedbania związane z sakramentem chrztu (np. brak pamięci i modlitwy za rodziców chrzestnych i dzieci chrzestne, "świeckie" celebrowanie uroczystości chrztu swoich dzieci, brak wdzięczności Bogu itp.); prośby - jak wyżej.
  • Tajemnica Różańca: Zesłanie Ducha Świętego
  • Uroczyste wyznanie wiary (prowadzi kapłan; każdy z uczestników spotkania zapala swoją świecę od świecy kręgu):
   Kapłan: Wspominając swój własny chrzest, wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której przyjęliśmy chrzest.
   Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
   Wszyscy: Wierzę.
   K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
   W: Wierzę.
   K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
   W: Wierzę.
   Następnie wszyscy odmawiają "Ojcze Nasz"
   K: Zachowaj, proszę Cię, Boże, wiarę moją żywą i nieskażoną. Aż do śmierci pragnę ją wyznawać i dotrzymywać obietnic, jakie złożyłem w uroczystym wyznaniu wiary podczas moich powtórnych narodzin, kiedy zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pragnę uwielbiać Ciebie, Ojca naszego i Twojego Syna, być godnym Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie przez Twojego Jednorodzonego Syna. Najlepszym świadkiem mojej wiary jest właśnie Ten, który mówi "Ojcze, wszystko, co moje, jest Twoje i co Twoje, jest moje" (J 17, 10). To mój Pan, Jezus Chrystus, który w Tobie i z Ciebie, i u Ciebie zawsze jest i pozostaje Bogiem: uwielbiony na wieki wieków. (Św. Hilary)
   W: Amen. (Pieśń "Com przyrzekł Bogu...")

  III. Część formacyjna:

  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  • Jak rozumiemy zwrot: "łaska chrztu"? Co to znaczy "chrzest jako dar, który musi być realizowany"? Jak wspominamy parafię, w której wzrastaliśmy? Czy pamiętamy wezwanie swojego pierwszego kościoła? Czy go nawiedzamy? Czy modlimy się czasem za kapłanów, z rąk których otrzymaliśmy chrzest św.? Czy znamy datę swego chrztu i jak ją świętujemy? Jak wyglądają kontakty z naszymi rodzicami chrzestnymi? Czy pamiętamy o nich w modlitwie?
  • Jak wygląda typowe świętowanie chrztu (tzw. "chrzciny") w polskiej rodzinie? Co można uczynić, aby podkreślić religijny wymiar tej uroczystości? - konkretne propozycje.
  • Co wiemy o swoich Patronach? Jak często modlimy się za ich wstawiennictwem? Czym kierowaliśmy się wybierając imiona dla swoich dzieci, czy myśleliśmy o świętych Patronach-orędownikach dla nich?
  • Jeśli jesteśmy rodzicami chrzestnymi, czy pamiętamy o swoich dzieciach chrzestnych? Jaki jest nasz kontakt z nimi poza "nakazanymi" uroczystościami? Czy pomyśleliśmy kiedykolwiek o duchowym prezencie dla nich (np. Msza św. w ich intencji lub podjęcie jakiegoś postanowienia modlitewnego)?
  • W jaki sposób wypełniamy obietnicę pomocy wychowania w wierze swojego syna/córki chrzestnej, którą złożyliśmy podczas obrzędów ich chrztu jako rodzice chrzestni? Czym kierowaliśmy się wybierając rodziców chrzestnych dla naszych dzieci?
  • Czy wiemy, kiedy w naszym kościele parafialnym sprawowana jest Msza św. "chrzcielna"? Jak ją traktujemy? Czy uczestnicząc w niej otaczamy modlitwą nowoochrzczone dzieci?
  • Co symbolizuje woda święcona; kiedy i dlaczego jej używamy? Czy dziękujemy Bogu za łaskę swojego chrztu? Co konkretnie możemy czynić, aby - jako dorośli ludzie - powracać do tego momentu jako do źródła wiary?
  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
   Modlitwa małżeńska - we wszystkich sprawach związanych z własnym sakramentem chrztu, chrztem własnych dzieci i dzieci chrzestnych, chrztem wnuków itp.;

   Podjęcie konkretnej reguły życia - propozycje do wyboru:
   • Po wspólnym niedzielnym obiedzie obejrzeć z dziećmi zdjęcia z ich chrztów, opowiedzieć im o tych uroczystościach i rodzicach chrzestnych, pomodlić się wspólnie w intencji rodziców chrzestnych.
   • Przygotować z "Żywotów świętych" lub z innych materiałów i przeczytać (opowiedzieć) o świętym Patronie każdego z członków rodziny (starsze dzieci mogą to przygotować same). Wybrać 1-2 cechy swojego Patrona, które szczególnie chcę naśladować. W wieczornej modlitwie rodzinnej wzywać imienia świętych Patronów, prosić ich o wstawiennictwo.
   • Napisać list (kartkę z pozdrowieniami) do rodziców chrzestnych, jeśli żyją; zamówić Mszę św. za zmarłych rodziców chrzestnych, odwiedzić ich groby.
   • Wybrać się wraz z dziećmi na Mszę św. "chrzcielną" w swojej parafii i dziękując Bogu za własny chrzest, ofiarować Komunię św. w intencji nowoochrzczonych małych parafian.
   • Jeśli jest to możliwe (np. podczas wakacji lub weekendu), wybrać się z całą rodziną na wycieczkę do parafii, w której byliśmy ochrzczeni, pokazać kościół i chrzcielnicę, wspólnie się pomodlić.
  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie wybranego tekstu z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: Dz 2, 42-47 lub Mt 28, 16-20
  • Modlitwa spontaniczna- dziękczynienia za dar wiary; prośby o jej umocnienie
  • Tajemnica Różańca: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  III. Część formacyjna:

  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  Czym różni się katechumenat rodzinny od innych rodzajów katechumenatu? Jakie są warunki jego skuteczności? - spróbujmy zrobić ich listę. Jakie są cele katechumenatu rodzinnego? Jakie miejsce zajmuje chrzest w procesie stawania się nowym człowiekiem? Jakie są i na czym polegają etapy procesu głoszenia Ewangelii i rozwoju życia wiary dziecka? W jaki sposób sformułował filozof chrześcijański Tertulian zasadę instytucji katechumenatu? Jak rozwijał się i zmieniał katechumenat rodzinny na przestrzeni dziejów? Dlaczego katechumenat dzieci i młodzieży nie jest możliwy bez równoległego katechumenatu rodziców? Na czym polegają zagrożenia katechumenatu rodzinnego dzisiaj w Polsce? Jaki model katechumenatu rodzinnego proponuje Domowy Kościół jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie?

  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
  • przeanalizujmy w czasie dialogu małżeńskiego, jak konkretnie realizujemy w naszej rodzinie wdrażanie do życia słowem Bożym? Jak staje się ono dla nas "słowem życia"? (przykłady). Podzielmy się swoimi doświadczeniami na spotkaniu kręgu.
  • zastanówmy się, jakie miejsce zajmuje modlitwa rodzinna w naszej rodzinie? Jaki jest w niej udział każdego dziecka? Jakie mamy problemy związane z modlitwą rodzinną i jak je rozwiązujemy?
  • podejmijmy konkretną regułę życia, np. ojciec, pamiętając o roli ojca w kształtowaniu obrazu Boga Ojca u dzieci, postanawia inicjować i prowadzić modlitwę rodzinną przez najbliższy miesiąc; matka - przygotowuje słowa pieśni "Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz..."; wszyscy uczą się jej, wprowadzając do modlitwy wieczornej (tam, gdzie są starsze dzieci).
  • w ramach regularnych spotkań ze słowem Bożym możemy przeczytać np. Księgę Tobiasza, zwracając uwagę na przykłady modlitw: uwielbienia, dziękczynienia, modlitwy małżonków oraz na ideał pobożnego, harmonijnego, szczęśliwego życia rodzinnego.
  • nauczmy się piosenki roku OŻK 2002; śpiewajmy ją na spotkaniach kręgu.
  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK