Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Aktualności
Z całą mocą posługiwała Domowemu Kościołowi
dod. 2009-09-28
 
Zmarła Siostra Jadwiga Skudro
dod. 2009-09-28
 
Spotkanie z siostrą Jadwigą
dod. 2009-09-26
 
Konspekty spotkań kręgu na etapie formacji podstawowej
dod. 2009-09-26
 
Domowy Kościół podsumował rok pracy formacyjnej 2008/2009
dod. 2009-09-23
 
Z życia w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK
dod. 2009-09-22
 
Diakonia Życia wzywa członków Ruchu do modlitwy w intencji prac sejmowych nad ustawą bioetyczną
dod. 2009-09-19
 
Ukazał się nowy numer „Listu DK”
dod. 2009-09-17
 
30 - lecie Domowego Kościoła Archidiecezji Przemyskiej
dod. 2009-09-04
 
Rok kapłański - Modlitewna Nowenna Miesięcy
dod. 2009-09-04
 
Wicej wiadomoci
<-- Pop.       Pocztek       Nast. -->


Domowy Kościół podsumował rok pracy formacyjnej 2008/2009

Trzeba iść do tych, którzy są na „nie”


W dniach 11-13 września w Skorzeszycach koło Kielc odbyło się podsumowanie roku pracy Domowego Kościoła. Przyjechali na nie odpowiedzialni za naszą wspólnotę: para krajowa, pary filialne, pary diecezjalne, kapłani-moderatorzy (wśród nich moderator krajowy DK, ks. Andrzej Wachowicz oraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk). Jak zawsze były obecne panie z Sekretariatu Domowego Kościoła: Elżbieta Kozyra i Maria Różycka. Przez całe spotkanie towarzyszył nam bp Adam Szal – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie.

Podczas zawiązania wspólnoty para krajowa, Jola i Mirek Słobodowie, zachęcili nas do podjęcia systematycznej pracy formacyjnej w rodzinach i kręgach, do pokonywania wszelkich barier w głoszeniu Słowa Bożego w swoich środowiskach, dawania czytelnego, a jednocześnie radosnego świadectwa życia sakramentalnego małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny – szczególnie wobec ludzi, którzy daleko odeszli od nauki Chrystusa. Przypomnieli, że trzeba nam iść tam, gdzie jest najtrudniej, do tych, którzy są najbardziej na „nie”.

W Roku Kapłańskim trzeba – podkreślili – byśmy podjęli systematyczną i wytrwałą modlitwę za naszych moderatorów, a także za innych kapłanów w diecezji. Możemy się włączyć w modlitewną nowennę miesięcy, ogłoszoną w tej intencji przez moderatora generalnego RŚ-Ż, ks. Adama Wodarczyka. Następnie w imieniu wszystkich małżeństw i rodzin DK zostały przekazane podziękowania i życzenia oraz drobne upominki wszystkim kapłanom zgromadzonym na spotkaniu na czele z Ks. Biskupem Adamem Szalem.( tekst przywitania oraz życzeń przekazanych kapłanom został dołączony do tej relacji).

Zaproszony prelegent, ks. prof. Antoni Tronina z KUL-u, wygłosił dla nas konferencję pt. „Biblia w rodzinie”. Podkreślił, że Słowo Boże to nie tylko historyczny zapis, ale przede wszystkim rzeczywistość dynamiczna, w której doświadczamy zbawczego działania Boga. Odwołując się do Księgi Wyjścia, prelegent ukazał, że Słowo Boże głoszone Izraelitom było interpretowane, a natychmiastową odpowiedzią stawało się celebrowanie Słowa – liturgia. Dla nas głównym miejscem spotkania ze Słowem Bożym winna być liturgia.

Eucharystię, której przewodniczył Ks. Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Kazimierz Gurda, przeżyliśmy w niezwykłym miejscu – w położonym niedaleko, w sercu Gór Świętokrzyskich, Sanktuarium Świętego Krzyża. W trakcie nabożeństwa aż trzynaście małżeństw (jedenaście nowych par diecezjalnych oraz dwa małżeństwa łącznikowe - na Słowację i Ukrainę) podjęło posługę z rąk poprzedników, otrzymując przy tym błogosławieństwo od obecnych Księży Biskupów. Po Mszy św. mieliśmy możliwość adorowania i ucałowania Relikwii Krzyża Świętego, a następnie – krótkiego zwiedzenia klasztoru.

Po obiedzie odbyły się spotkania w filiach, a po kolacji, w ramach pogodnego wieczoru, w kościele w Skorzeszycach wysłuchaliśmy pięknego koncertu organowego.

W niedzielne przedpołudnie, w trakcie spotkania ogólnego, obejrzeliśmy prezentację, ukazującą strukturę i zasady funkcjonowania Domowego Kościoła przedstawioną przez parę krajową. Następnie ks. Andrzej Wachowicz zachęcał do przeżywania III stopnia oazy, który, statystycznie rzecz biorąc, jest najmniej popularny wśród członków DK spośród rekolekcji formacji podstawowej. Moderator krajowy w kilku krótkich, ale obrazowych zdaniach ukazał piękno III stopnia rekolekcji, podczas których uczestnicy mogą głębiej przeżywać tajemnicę Kościoła.

Kolejną kwestią poruszoną przez księdza Andrzeja była odpowiedzialność par diecezjalnych za przygotowanie rekolekcji w diecezji. To właśnie para diecezjalna musi wiedzieć o wszystkich rekolekcjach, znać dobrze prowadzących (to para diecezjalna nadaje misję organizacji rekolekcji) i znać dobrze program rekolekcji. Nie może mieć miejsca sytuacja, że ktoś organizuje rekolekcje bez wiedzy i akceptacji pary diecezjalnej. Ponadto rekolekcje powinny być rzetelnie i odpowiednio wcześnie przygotowane. Ich przebieg natomiast powinien być zgodny z ogólnie przyjętym programem i zasadami – charyzmatem Ruchu Światło-Życie (co jest treścią Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Rekolekcji I i II st.)

Na zakończenie Moderator krajowy zachęcił do aktywnego przeżywania Roku Kapłańskiego i pogłębiania więzi z kapłanami, także z innych diecezji.

Moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk, podziękował członkom DK za wielkie zaangażowanie w modlitewną nowennę miesięcy z poprzedniego roku formacyjnego. Podkreślił, że była ona żywo realizowana w wielu diecezjach. – U początku każdego dzieła zawsze jest modlitwa - powiedział.

Kolejnym wątkiem poruszonym przez Moderatora Generalnego była „Operacja Rzym”, czyli jubileuszowa Oaza III stopnia w Wiecznym Mieście. Skupiła ona ok. 250 osób – wszystkie stany Kościoła i przedstawicieli wielu krajów. Był to, w ocenie księdza Adama, czas ogromnie ubogacający. Udało się zrealizować bez większych problemów przedsięwzięcie skomplikowane i wymagające dużej koordynacji. Oazowicze dwukrotnie spotkali się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Już dziś planowana jest w drugim turnusie 2010 r ogólnopolska Oaza III stopnia w Rzymie.

Moderator Generalny zadał także pytanie: jakie są owoce nowenny, pielgrzymki do Warszawy czy Operacji Rzym? I sam zaraz udzielił odpowiedzi: kiedy podczas Dnia Wspólnoty w Krościenku po raz pierwszy w historii Ruchu Ewangelia zabrzmiała po chińsku, a czworo Chińczyków było uczestnikami Oazy I stopnia, stało się jasne, że modlitwa wypowiedziana 6 czerwca na Placu Piłsudskiego przyniosła nieoczekiwane efekty. Dopełnieniem tych faktów była informacja z Kenii o zainteresowaniu formacją Ruchu Światło-Życie u miejscowych misjonarzy. Ksiądz Adam stwierdził także, że temat wspierania dzieł misyjnych będzie się pojawiał w Ruchu i nieuchronnie będzie stawiane pytanie: co my możemy zrobić? Hasło „czyńcie uczniów” ma różne wymiary i różne znaczenia. Tysiące, setki tysięcy rodzin czeka na Dobrą Nowinę.

Ks. Adam przedstawił założenia nowej, tegorocznej nowenny w intencji kapłanów, stworzonej na wzór zeszłorocznej. Zaprosił do modlitwy małżeńskiej i rodzinnej w intencji konkretnych kapłanów. Jak zauważył, pomysł tworzenia grup modlitewnych za kapłanów znany jest od dawna i przybierał na przestrzeni lat różne formy. Obecnie forma jest dowolna, liczy się przede wszystkim zaangażowanie w modlitwę, zwłaszcza za kapłanów przeżywających różnorakie trudności i kryzysy oraz za dobre i liczne powołania do stanu kapłańskiego.

Podczas przedpołudniowego spotkania odbyła się też prezentacja wspólnot DK spoza Polski. Para filialna poznańska, która jest odpowiedzialna za kontakty ze wspólnotami DK w Norwegii, Włoszech , Francji, w Niemczech, Austrii w krótkiej a jednocześnie obrazowej prezentacji przybliżyła nam zgromadzonym te wspólnoty .Natomiast odpowiedzialni z Niemiec i Austrii dali świadectwo własnego życia i przedstawili zadania, jakie stoją przed nimi jako parami odpowiedzialnymi. Wysłuchaliśmy również świadectwa z posługi ustępującej pary łącznikowej na Ukrainie Małgosi i Stasnisława Matrasów. Cała wspólnota podziękowała im za piękną posługę gromkimi brawami. Przedstawili się także nowi odpowiedzialni Halina i Czesław Zaforemscy.
Beata i Tomek Strużanowscy, powołani niedawno przez krąg centralny na odpowiedzialnych za redagowanie „Listu DK”, przedstawili założenia i plany redakcji na najbliższy rok formacyjny.

Uwieńczeniem i szczytem niedzielnych obrad była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Adama Szala. W homilii zwrócił on uwagę na bardzo ważny dokument, wydany niedawno przez Komisję Episkopatu Polski pt. "Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”.
Na zakończenie para krajowa wraz z moderatorem krajowym podziękowali wszystkim przybyłym do Skorzeszyc, a przede wszystkim gospodarzom miejsca na czele z ustępującą parą diecezjalną kielecką Helenką i Mietkiem Kapuścińskimi wraz z moderatorem Sławomirem Sarkiem za wspaniałą organizację całego spotkania

Elżbieta Wrotek, Tomasz Talaga
Redakcja „Listu DK”

  • Życzenia skierowane do Biskupów i Kapłanów obecnych na spotkaniu

  • Powitanie uczestników spotkania przez Parę Krajową DK i Moderatora Krajowego DK

  • Kalendarium par odpowiedzialnych DK
    Zobacz zdjęcia ze spotkania