Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Aktualności
Tadeusz Woźniak z Domowego Kościoła otrzymał order „Pro Ecclesia et Pontifice”
dod. 2009-11-5
 
List odpowiedzialnych END po śmierci Siostry Jadwigi
dod. 2009-11-04
 
Zaproszenie na konferencję
"Dobry wybór – lepsza młodość"
dod. 2009-10-23
 
Rekolekcje dla par diecezjalnych
dod. 2009-10-21
 
Prośba redakcji „Listu DK”
dod. 2009-10-08
 
Wdzięczni siostrze Jadwidze
dod. 2009-10-05
 
Pożegnanie siostry Jadwigi Skudro
dod. 2009-10-05
 
Zdjęcia z pogrzebu Siostry Jadwigi Skudro
dod. 2009-10-01
 
Pożegnanie Siostry Jadwigi Skudro
dod. 2009-10-01
 
Pożegnalny bilecik
dod. 2009-10-01
 
Wicej wiadomoci
<-- Pop.       Pocztek       Nast. -->


Rekolekcje dla par diecezjalnych

Przyjąć postawę Chrystusa-Sługi

W dniach 16-18 października w Górce Klasztornej (diecezja bydgoska) odbyły się po raz pierwszy w historii Domowego Kościoła rekolekcje dla par diecezjalnych. Uczestniczyły w nich małżeństwa odpowiedzialne za DK w diecezjach należących do filii pelplińskiej, poznańskiej i warszawskiej.
Rekolekcje zostały przygotowane przez krąg centralny DK. Poprowadził je moderator krajowy DK, ks. Andrzej Wachowicz oraz pary filialne.
Celem rekolekcji, których program oparty został m.in. na wybranych punktach „Zasad DK”, było wprowadzenie w posługę nowych par diecezjalnych oraz przypomnienie pozostałym, na czym polega jej istota. Dla wszystkich uczestników rekolekcje były umocnieniem w posłudze i okazją do ponownego stanięcia przez Panem, aby rozeznać, jakie wyzwania stawia przed naszą wspólnotą diecezjalną na obecnym etapie.
Słuchanie Słowa Bożego, homilii ks. Andrzeja i konferencji stało się dla wielu z nas okazją do zweryfikowania postaw oraz działań w posłudze: czy są zgodne z wolą Bożą, z „Zasadami DK” i czy służą budowaniu wspólnot diecezjalnych.
Usłyszeliśmy, że punktem wyjścia w każdej posłudze jest modlitwa budująca naszą zażyłość Jezusem, a posługa ma nas doprowadzać do zjednoczenia z Bogiem. W służbę wpisana jest także ofiara – na wzór Chrystusa Sługi.
Potrzebną w posłudze ofiarą staje się rezygnowanie z wielu spraw, którymi dotychczas zajmowaliśmy się, a na które po prostu nie wystarczy czasu, bo kadencja jest krótka i od początku trzeba posługiwać „pełną parą”, kierując się w wyborach piramidą wartości, w której najważniejsze miejsce kolejno zajmuje Bóg, następnie współmałżonek, dzieci, praca zawodowa itd.
Konferencje wprowadziły nas w wizję drogi w Domowym Kościele, aby dla każdego z nas cel formacji był jasny - cel, ku któremu animujemy małżonków należących do DK w diecezji. Akcentowano, że swoją posługę para diecezjalna ma pełnić z „Zasadami DK” w ręku. Wierność i posłuszeństwo „Zasadom”, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski, ma zasadnicze znaczenie dla owocności posługi.
Zastanawialiśmy się także nad głębokim sensem słów podanych w punkcie 30 „Zasad DK”: inspiracja, koordynacja, odpowiedzialność, udział, służenie, pośredniczenie, powierzanie, organizacja i troska - aby lepiej zrozumieć rolę i zadania par odpowiedzialnych, aby nie wystraszyć się ogromu spraw, o których trzeba pamiętać równocześnie i odpowiedzialności, aby swoje siły poddać Chrystusowi i na Nim się oprzeć, uczyć się naśladować Go, dzielić się z innymi tym, czym sami zostaliśmy obdarowani.
Ksiądz Moderator zachęcał nas, abyśmy nie tracili z horyzontu wizji końca, to jest ZBAWIENIA, które jest celem posługiwania. Zachęcał nas do życia trzema pasjami:
- by dawać dobrą doktrynę – samego Jezusa Chrystusa poprzez własne świadectwo i dobry przykład;
- by umiejętnie kierować życiem, abyśmy mieli perspektywę wzrostu nie tylko na dzisiaj, ale na sto lat, będąc oddani i zaangażowani w to, co robimy;
- by kochać jedność.
W sobotę w ramach pogodnego wieczoru uczestniczyliśmy w wieczornicy poświęconej Siostrze Jadwidze Skudro. Została ona przygotowana na podstawie zdjęć i nagrań zrobionych podczas spotkań z Siostrą Jadwigą. Był to bardzo wzruszający wieczór, bo Siostra Jadwiga przypomniała nam świadectwem własnego życia jak ważne jest „zrozumienie, umiłowanie i wierność charyzmatowi Ruchu Światło-Życie” i codzienna wytrwała realizacja zobowiązań, które sama nazywała „szansami”.
Owoce rekolekcji już zaczęły rosnąć w naszych sercach i przekształcać się w konkretne postanowienia. Dla wielu z nas przeżycie rekolekcji zaowocowało umocnieniem w posłudze, nabraniem nowych sił, aby dalej posługiwać na maksymalnych obrotach. Uświadomiliśmy sobie, że ciężka praca i oddanie swojego czasu wspólnocie, aby nim dysponowała, postawa na wzór Chrystusa Sługi, to nic nadzwyczajnego, ale norma – tak powinien żyć i posługiwać każdy z nas, bo Chrystus oczekuje dojrzałych owoców. Na rekolekcjach doświadczyliśmy jedności i radości ze spotkania z Bogiem i braćmi; uświadomiliśmy sobie, że to Bóg nas wybrał i posłał, dlatego nie wolno nam ulegać zniechęceniom i zmęczeniu. Trzeba być przydatnym narzędziem w ręku Pana aż do końca kadencji. Rekolekcje były szansą „przejrzenia się” w „Zasadach DK” i dostrzeżenia popełnionych dotychczas błędów, szansą podjęcia postanowień co do działań, które mogą je naprawić, dopóki jeszcze jest na to czas, dopóki posługa trwa.
Na rozesłanie - jak na każdych rekolekcjach - otrzymaliśmy błogosławieństwo na dalszą posługę i świece symbolizujące światło Chrystusa. Ks. Andrzej Wachowicz umocnił nas słowami, że nawet jeśli nikt nie zauważy naszych wysiłków i starań, to nie ma powodu do zmartwień - Bóg zauważy je na pewno!
W imieniu wszystkich par diecezjalnych dziękujemy kręgowi centralnemu DK za dar przeżytych rekolekcji.

Zdjęcia z rekolekcji

Ela i Mirek Wrotek
diecezja warszawska