Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
Aktualności
XVIII Pielgrzymka DK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
dod. 2015-05-30
 
WIERZĄCE DZIECI 2 - REANIMACJA
dod. 2015-04-16
 
Nowe pary filialne
dod. 2015-04-13
 
ZAPROSZENIE NA XVIII PIELGRZYMKĘ RODZIN DK
dod. 2015-04-12
 
Życzenia z Kopiej Górki
dod. 2015-04-03
 
Życzenia na Wielki Czwartek
dod. 2015-04-01
 
Życzenia na Triduum Paschalne
dod. 2015-04-01
 
Zaproszenie na SYMPOZJUM O DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ KS. F. BLACHNICKIEGO
dod. 2015-03-22
 
Nowy 137 numer "LISTU"
dod. 2015-03-22
 
XL Kongregacja Odpowiedzialnych - relacja i wystąpienie pary krajowej
dod. 2015-03-10
 
Wicej wiadomoci
<-- Pop.       Pocztek       Nast. -->


XVIII Pielgrzymka DK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu


KONFERENCJA PARY KRAJOWEJKONFERENCJA MODERATORA KRAJOWEGO DKAKT ZAWIERZENIA"RÓŻNE SĄ DARY ŁASKI, LECZ TEN SAM DUCH"

Fragment 1 Listu św. Pawła do Koryntian (12,4) stanowił myśl przewodnią tegorocznej Pielgrzymki Rodzin DK do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, która miała miejsce 9 maja br. Według informacji uzyskanych w sekretariacie w pielgrzymce uczestniczyło ponad dwa tysiące osób. Obyło się bez deszczu, choć w pewnym momencie trochę nim "postraszyło".

Charyzmat jako powołanie do diakonii

czyli służby na rzecz wspólnoty, dla jej budowania Wokół tych słów Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego skupiały się kolejne wystąpienia:
- bp. Adama Szala, delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie;
- ks. Tomasza Opalińskiego, moderatora krajowego DK oraz Katarzyny i Pawła Maciejewskich, pary krajowej DK;
- ks. Macieja Krulaka, który wygłosił homilię podczas nabożeństwa do Ducha Świętego.

Ciekawym pomysłem było przedstawianie filii podczas zawiązywania wspólnoty. Przy tej okazji przypominano, jakie diecezje wchodzą w skład danej filii, podano ewentualne zmiany w podejmowaniu posług przez poszczególne pary. Była to też okazja do oficjalnego przedstawienia nowej pary krajowej. Szczególną rolę podczas pielgrzymki odegrała (dosłownie!) diakonia muzyczna, której należą się słowa uznania i podziękowania, podobnie jak gospodarzom, którzy zadbali nie tylko o krzesła dla pielgrzymów, ale także o zorganizowanie posiłku (m.in. darmowej zupy pomidorowej) i napojów.
Wydawnictwo Światło-Życie jak co roku zaprezentowało swoje pozycje i materiały formacyjne, a "Domek" - model symbolizujący rozbudowę Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK przy ul. Jagiellońskiej 100 w Krościenku przypominał wszystkim chętnym, że mogą to dzieło wesprzeć ofiarą materialną. O zaangażowaniu społecznym członków naszej wspólnoty świadczyło też zbieranie podpisów popierających projekt ustawy "Stop aborcji", a zatroskanie o sprawy Kościoła przejawiło się w podpisywaniu apelu do Ojca Świętego, by trwał przy nauczaniu o rodzinie i sakramencie małżeństwa pozostawionym nam przez Jezusa Chrystusa i o jasne stanowisko, by uratować jedność Kościoła i obronić naturalny model rodziny.
Bp Adam Szal, nawiązując do przypadającej za dwa lata setnej rocznicy objawień fatimskich powiedział, że dzieci widziały wówczas nie tylko Maryję, ale również całą Świętą Rodzinę, że objawienia mówiły także o rodzinie i domowym Kościele, jakim jest rodzina.
Konferencja moderatora krajowego DK, ks. Tomasza Opalińskiego, stanowiła skróconą, pielgrzymkową wyprawę otwartych oczu, skupioną na odkrywaniu treści zawartej w kaliskim obrazie Świętej Rodziny. Ks. Tomasz podkreślił, że w centrum wizerunku nie stoją św. Józef, Maryja i Jezus, lecz Duch Święty. On ? tak jak na obrazie - ma też być w centrum życia każdego człowieka; ma być w centrum życia naszego Ruchu, tak jak jest w centrum ?foski?. Bez Niego wszystko się rozsypie, bez Niego nie mamy co ruszać ani do ewangelizacji, ani na rekolekcje, ani do naszej rodzinnej i zawodowej codzienności.

Jak żyć darami Ducha Świętego w małżeństwie i rodzinie?

Na to pytanie odpowiedzieli w konferencji Kasia i Paweł Maciejewscy - para krajowa DK. Uderzające w ich wystąpieniu było powiązanie siedmiu darów Ducha Świętego z siedmioma zobowiązaniami, którymi winna żyć każda rodzina DK. Dar można przyjąć lub odrzucić. Darami Ducha Świętego są nasze zobowiązania. I tak - nawiązując do cytatów z Pisma świętego oraz wypowiedzi papieża Franciszka ? Kasia i Paweł pokazali, że dar mądrości to postrzeganie wszystkiego oczami Boga, a z tego rodzi się bezpośrednia z Nim relacja i zażyłość. Tak więc codzienna praktyka Namiotu Spotkania to przyjęcie daru mądrości, to wchodzenie w zażyłość z Bogiem, w bezpośrednią z Nim relację. Ks. Blachnicki przypomina nam istotne elementy Namiotu Spotkania: miejsce, czas, przeżycie obecności Boga, rozmowę z Nim twarzą w twarz. One prowadzą do bycia blisko Boga, do patrzenia na życie Jego oczami. Winniśmy gorąco prosić o dar Namiotu Spotkania, przyjąć ten dar i go wykorzystać.
Dar rozumu to przyjęcie prawdy Bożej taką, jaka ona jest, to pójście za tą prawdą i wypełnienie jej w swym życiu. Dar rozumu nabywamy przez systematyczne czytanie Pisma Świętego. Nie chodzi o to, ile razy my zagłębiamy się w Biblię, ale o to, jak bardzo ona zagłębia się w nas, na ile szukamy w niej odpowiedzi na pytania codziennego życia. Dar rady to łaska, przez którą Pan oświeca nasze serca. Istotna jest tu modlitwa prośby: "Panie poradź nam, co mamy czynić". Duch Święty to Doradca. Dar rady nabywamy przez dialog małżeński. Dar męstwa to odwaga w naśladowaniu Chrystusa, który wzywa: ?Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje? (Łk 9,23). Dar męstwa to odwaga w wyjeździe na rekolekcje.
Dar umiejętności (zwany też darem wiedzy) to rozeznanie i podjęcie służby na rzecz wspólnoty, to wcielenie w życie posiadanego charyzmatu, praktyczna realizacja naszego powołania. Naszym powołaniem jest życie w małżeństwie. Dar umiejętności nabywamy na modlitwie małżonków.
Dar pobożności to posłuszeństwo Bogu w każdych warunkach, to świadomość, że póki żyjemy, zawsze jest czas na nawrócenie. Otwarcie się na ten dar sprawia, że stajemy się milsi i spokojniejsi. Dar pobożności nabywamy na modlitwie rodzinnej, która rodzinę konsoliduje i uświęca.
I wreszcie dar bojaźni Bożej to postawa szacunku i miłości wobec Boga, która polega na tym, że pragnie się unikać grzechu, aby nie obrazić Boga. Jesteśmy mali przed Jego miłością; Jego miłością zostaliśmy zdobyci, w codziennym życiu dla tej miłości musimy oczyszczać się ze złych skłonności i nawyków. Dar bojaźni Bożej nabywamy przez regułę życia. Jak ona powinna wyglądać? Mamy o to pytać Boga, spowiednika, ale także współmałżonka i inne osoby z naszego otoczenia. Nieocenioną pomocą jest tu codzienny rachunek sumienia.
Żyć darami Ducha Świętego to żyć zobowiązaniami. Musimy tylko pamiętać, że nawet Boże dary człowiek może przyjąć lub odrzucić. Aby tak się nie stało, konieczna jest modlitwa do Ducha Świętego, na przykład taka, jaką modlił się Karol Wojtyła w dzieciństwie i w młodości.

Nabożeństwo do Ducha Świętego

Podczas nabożeństwa ks. Maciej Krulak zwrócił uwagę na to, że Zesłanie Ducha Świętego jest odwrotnością wieży Babel. Wspólnym językiem, którego wszystkim udziela Duch Święty, jest język służby i miłości. Służyć mamy wszystkimi darami, w które Duch Święty nas wyposażył. Nie "dogadamy się" między sobą bez Ducha Świętego. On nas jednoczy, ale nie ujednolica. Jak można głosić Ewangelię mając smutną twarz?! Tu chodzi o radość, nie o wesołkowatość. Potrzebujemy mocy, a tej może udzielić tylko Duch Święty. Nic nam nie wychodzi, bo liczymy na siebie, a nie na Ducha Świętego. Jego działanie jest pewne, ale musimy się na nie otworzyć, musimy być ?nakręceni? Bogiem i pamiętać, że w sytuacji, której się boimy, najmocniej działa Duch Święty.
Ktokolwiek miał okazję słuchać ks. Macieja Krulaka wie, że jego wypowiedzi nie da się oddać słowem pisanym, nawet gdyby się wiernie zapisało każdy wyraz. Tego trzeba posłuchać i dlatego gorąco zachęcamy do wysłuchania dostępnych nagrań (http://ok24.tv/tag/xviii-pielgrzymka-rodzin-dk/; http://www.swietyjozef.kalisz.pl/; http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/pielgrzymka-rodzin-domowego-kosciola-u-s-1). Pięknym uzupełnieniem tej wypowiedzi były świadectwa. Ela i Waldek podzielili się z nami, że odkryli w sobie dar radości w Duchu Świętym, dar, dzięki któremu Waldek jak najczęściej stara się uśmiechać do żony. Doświadczyli też daru rady. Zrozumieli, że jeśli Pan wybiera do posług, to nie zostawia nas samych. Co Bóg zaplanował dla ich rodziny? - Piąte dziecko!
Krysia i Marek z diecezji rzeszowskiej mają czworo dzieci, z których niektóre założyły już swoje rodziny. Dali piękne, muzyczne świadectwo: zaśpiewali dwie ułożone przez siebie piosenki (niestety, też nie do oddania w słowie pisanym).
Niespełna dwugodzinną przerwę, która potem nastąpiła, wypełniły radosne powitania, rozmowy i spotkania z dawno nieraz niewidzianymi przyjaciółmi. Dobrze znamy te atmosferę radości, która tak umacnia jedność i wiarę, która też jest cudownym darem Ducha Świętego.

Eucharystia

Eucharystia sprawowana była pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna OSPPE, który w homilii mówił, że DK tworzy specyficzną wspólnotę. Ukazał nam św. Józefa jako człowieka prawego, to znaczy sprawiedliwego, żyjącego Bogiem, otwartego na działanie Ducha Świętego. Przeciwieństwem człowieka prawego jest człowiek grzechu, który żyje jak chce. Tu nie ma miejsca na wolność. Każdy ma naturalne skłonności do egoizmu, ale nie możemy żyć dla siebie, jeśli chcemy, by nasza wiara była mocna. Wszystko jest łaską, gdy idziemy za Chrystusem. Ani miłość, ani wiara nie pochodzi z naszego myślenia, doświadczenia, ale jest to działanie Ducha Świętego ? światło udzielane z góry.
Święty Józef na drogach życia Kościoła jest tego świadkiem, jego misja ciągle trwa. Wraz z Maryją chce nas prowadzić, chce mieć dostęp do naszego wnętrza i naszych rodzin, chce tam znaleźć swoje miejsce. Prośmy dzisiaj św. Józefa, człowieka prawego, szukającego właściwej decyzji, posłusznego działaniu Ducha Świętego, abyśmy przeżywali wiarę mocną, abyśmy czerpali moc z wiary, która jest posłuszna, otwarta, pełna modlitwy, abyśmy czerpali radość z wiary. Radość jest nośnikiem Ewangelii, a płynie zawsze z czystego, gorliwego serca ? powiedział bp Buzun. Z takim też sercem wracaliśmy z tej pielgrzymki do domów, pewni opieki świętego Józefa. Jemu to bowiem para krajowa na zakończenie pielgrzymki zawierzyła małżeństwa i rodziny oraz cały Domowy Kościół.

Ewa Krakowczyk