Życzenia dla Osób Życia Konsekrowanego

„Bóg powołał nas jako istoty wolne do współdziałania w dziele zbawiania dusz. Współdziałanie to polega na tym, że stajemy się w rękach Boga narzędziami Jego łaski. Bóg działa w nas i przez nas – a nie my działamy. Bóg działa w nas: jeżeli działam przez dobry przykład i pociągam innych do dobrego, to wyłącznie dlatego, że we mnie działa łaska, dzięki której mogę żyć w ten sposób, aby innych budować. Jestem tylko zwierciadłem, które odbija promienie łaski Bożej”.
(ks. F. Blachnicki)

Drogie Osoby Życia Konsekrowanego!

Życzymy Wam, abyście zawsze byli zwierciadłem odbijającym promienie łaski Bożej oraz narzędziem w Jego rękach. Niech Pan Bóg Was umacnia na drodze charyzmatu Światło-Życie, a Maryja, wierna Służebnica, uczy radosnej służby Bogu i ludziom.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK
ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK