DIAKONIJNE CENTRUM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

XXIV Sympozjum Koinonia (Porszewice, 6-8 października 2015) stanowi kontynuację spotkań odbywających się od 1977 roku z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Koncentrowały się one wokół różnych aspektów posoborowego modelu parafii opartego o jej wymiar ewangelizacyjno-inicjacyjny. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Wymaga to pogłębienia zagadnienia diakonii parafialnej zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych.

Podsumowanie Rocznej Pracy Domowego Kościoła 2014/15

W dniach 18-20 września 2015 roku na Górze Św. Anny odbyło się Podsumowanie Rocznej Pracy Domowego Kościoła 2014/15. Eucharystii sobotniej przewodniczył ordynariusz diecezji opolskiej bp Andrzej Czaja. Ksiądz biskup wygłosił również konferencję, która zostanie zamieszczona w kolejnym numerze "Listu Domowego Kościoła". Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Nagrania z podsumowania dostępne są tutaj: drive.google.com   Liczymy na was, Domowy Kościół, że pomożecie nam krzewić duchowość komunii - mówił do zebranych na Górze Św. Anny, biskup Andrzej Czaja. Powstawanie

Tydzień Wychowania

Za kilka dni, bo od 13-19 września będziemy przeżywać V Tydzień Wychowania. W tym roku odbywa się on pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Chcemy zwrócić uwagę nie tylko na to, w co człowiek wierzy, co myśli, co czuje, ale także ku jakim wartościom chce zmierzać i w oparciu o co buduje. Dla nas takim światłem w tym roku jest nasz parton św. Jan Bosko – w tym roku przeżywamy 200 rocznicę jego urodzin. Chcemy pokazać, że metoda wychowawcza

Ks. Marek Sędek nowym Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie

9 czerwca 2015 roku podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wybrano ks. Marka Sędka z diecezji warszawsko-praskiej na moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie. Wzorem Założyciela, który w ważnych chwilach uwielbiał Boga słowami "Magnificat", powierzamy Bogu przez ręce Maryi posługę nowego Moderatora. Księdzu Markowi życzymy posługi "w mocy Ducha Świętego" oraz wsparcia ze strony wszystkich członków wspólnoty. Biskupowi Adamowi Wodarczykowi dziękujemy za ośmioletnią posługę na rzecz Ruchu i życzymy, by idea "światło-życie" towarzyszyła Księdzu