35. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

26 września odbyła się 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Tym razem jej członkowie spotkali się licznie we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, w kościele pw. Świętego Krzyża. Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchali konferencji moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka. Przedstawił on zadania stojące przed Krucjatą. Zaznaczył, że trwanie w abstynencji trzeba uzupełnić działaniem. Zachęcił do podejmowania czynów miłosierdzia zapobiegających zniewoleniu człowieka. Podkreślił, że punktem wyjścia do takich działań jest zakorzenienie się w Bogu, gdyż bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie ani sami wytrwać, ani prowadzić innych. Za najważniejsze i najpilniejsze kierunki działania uznał:
– potrzebę stworzenia diakonii wyzwolenia w każdej diecezji, rejonie,
– rozszerzenie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na uzależnienia nie tylko alkoholowe (stworzenie mapy zniewoleń),
– uaktywnienie członków i mobilizację do angażowania się i współpracy,
– konieczność stworzenia prężnie działającej ogólnopolskiej strony internetowej i zaistnienia KWC na portalach społecznościowych, dla pobudzenia „wielkiej armii zmobilizowanej do walki”.

Po zakończeniu konferencji głos zabrał moderator KWC ks. Wojciech Ignasiak. Potwierdził on potrzebę zanoszenia nowej kultury do świata i zaangażowania się w świat internetowy. Zalecił, byśmy przestali być „domowymi kurami”, ale „rozpostarli nasze skrzydła orła” w kierunku działań, które nam pozostawił Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Odczytane zostały słowa byłego moderatora Ruchu Światło-Życie ks. Adama Wodarczyka, obecnie posługującego jako biskup pomocniczy w archidiecezji katowickiej. Wysłuchano świadectw członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Ukazały one siłę modlitwy i postu za ludzi uzależnionych, zapominających o Bogu, który ma dla nich wspaniały plan i może uwolnić z każdego nałogu.

O godzinie 12.00 uczestnicy pielgrzymki przeszli przez Ostrów Tumski drogą krzyżową, której rozważania skłaniały do refleksji związanych z działaniem Ducha Świętego:

 • Stacja I: Jezus na śmierć skazany – „Potrzebujemy mocy Ducha Świętego”;
 • Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona – „Duch Święty pomaga przetrwać cierpienia i mieć wrażliwe serce na ludzi”;
 • Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem – „W duchu łagodności sprowadza się upadających na właściwą drogę i podnosi ku zwycięstwu”;
 • Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę – „Duch uzdalnia nas do odróżniania swojego krzyża od krzyża uzależnionego bliźniego”;
 • Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi – „Duch Święty uczy nas dostrzegać człowieka z jego potrzebami i pomagać mu mądrze, z miłości, a nie z przymusu”;
 • Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi – „W mocy Ducha możemy pomagać innym uniezależnić się”;
 • Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem – „W Twoich upadkach Panie jest nasza siła”;
 • Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty – „W najtrudniejszych chwilach tylko Pan może przynieść wyzwolenie. On chce nam dawać swojego Ducha, pociesza nas i pragnie, byśmy innych pocieszali Jego pocieszeniem”;
 • Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża – „Duch Święty udziela męstwa, byśmy mieli siły przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili i odbudować więzi z bliskimi”;
 • Stacja X: Jezus z szat obnażony – „Wzywajmy mocy Ducha, gdy brakuje sił. Ludzie potrzebują, by przez nasze oczy spojrzał na nich Chrystus spojrzeniem miłości bez krzty pożądania”;
 • Stacja XI: Jezus do krzyża przybity – „Gdy nie mamy sił, boimy się, wtedy potrzeba nam zatrzymać się i zawierzyć Bogu. Jezus Chrystus chce to wziąć na swój krzyż i wlać w nas swego Ducha”;
 • Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu – „Wszystkie uzależnienia Jezus złożył swojemu Ojcu. Jego śmierć przyniosła wyzwolenie”;
 • Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty – „Siła to owoc działania Ducha Świętego”;
 • Stacja XIV: Jezus do grobu złożony – „Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie ma potępienia. Moc Ducha Świętego objawiła się wtedy, gdy po ludzku sądząc wszystko się skończyło”;
 • Stacja XV: Zmartwychwstanie – „Droga zwycięstwa prowadzi przez krzyż do zmartwychwstania”.

Podsumowaniem drogi krzyżowej były słowa Jana Pawła II: „Świętość to wysoka miara zwyczajnego, codziennego życia”.

O godz. 14.00 uczestnicy 35. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Ksiądz Wojciech Ignasiak zaprosił na kolejną pielgrzymkę, która odbędzie się w Poznaniu.

Spotkanie zakończyło się agapą, podczas której uczestnicy mogli posilić się bigosem i grochówką, napoić kawą i herbatą, a także zintegrować się podczas wspólnych radosnych zabaw i tańców.

Anna Zagalska
archidiecezja katowicka