Przejdź do treści

Ważne dla Ruchu zmiany w Episkopacie

Ostatni tydzień przyniósł zmiany w Konferencji Episkopatu Polski – bp Adam Szal, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji przemyskiej, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie został metropolitą przemyskim, a ks. Krzysztof Włodarczyk, dotychczasowy moderator rejonowy, w latach 1998-2005 moderator diecezjalny Domowego Kościoła diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji.

 

Bp Adam Szal metropolitą przemyskim

Nowym arcybiskupem przemyskim, został bp Adam Szal, dotychczasowy biskup pomocniczy tej diecezji i zarazem delegat Episkopatu Polski ds Ruchu Światło-Życie.

Bp Szal Adam urodził się 24 grudnia 1953 r. Święceń kapłańskich udzielił mu 31 maja 1979 r. bp Ignacy Tokarczuk w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. 16 listopada 2000 został ogłoszony biskupem pomocniczym przybierając zawołanie „Gloria Tibi Trinitas”. Metropolita przemyski abp Józef Michalik udzielił mu święceń biskupich 23 grudnia 2000 r. Współkonsekratorami byli bp Stefan Moskwa, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej i bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej.

Od 2007 roku biskup Adam Szal pełni funkcję delegata Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie. Uczestniczył w tym czasie w niezliczonych spotkaniach Ruchu, Kongregacjach Odpowiedzialnych, Centralnych Oazach Matkach, Podsumowaniach OŻK, Podsumowaniach DK, opłatkach par diecezjalnych DK, Kongregacjach Diakonii. Podkreślić trzeba, że w wielu tych spotkaniach uczestniczył od początku do końca (zawsze w ten sposób uczestniczył w Kongregacja Odpowiedzialnych), nawiązując w ten sposób do wzoru pierwszego delegata, również biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej bpa Tadeusza Błaszkiewicza.

Powszechnie podkreśla się, że ksiądz Biskup nie wytwarza dystansu żadnego wokół swojej osoby i w kontaktach z innymi jest otwarty, życzliwy i bezpośredni.

Bp Adam Szal używa mitry, na której widnieje Chrystus Sługa z kaplicy w Krościenku.
(za www.oaza.pl)

Oazowy moderator biskupem

W sobotę, 7 maja 2016 roku, podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Żywego Różańca do Skrzatusza, ogłoszono decyzję papieża Franciszka, który mianował ks. Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Biskup nominat urodził się 25 lutego 1961 roku. Pochodzi z Rusinowa, w parafii pw. Zwiastowania NMP w Łącku. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, 21 czerwca 1987 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Ignacego Jeża. Jako neoprezbiter był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. W październiku 1988 roku został skierowany przez biskupa Jeża do Iłowca koło Wałcza, aby stworzyć tam dom rekolekcyjny.

Ze względu na trudności w przejęciu budynku, w kwietniu 1989 roku został przeniesiony do Koszalina-Wilkowa, gdzie w latach 1989-1998 pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. W roku 1990, pracując w Kurii Biskupiej w Koszalinie, objął kierownictwo Referatu Duszpasterstwa Rodzin i został diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W latach 2000-2006 był budowniczym i pierwszym dyrektorem Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie. W latach 1996-2003 pełnił funkcję asystenta kościelnego Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej z Lipia, a w latach 2006-2007 wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

W roku 2005 ks. Włodarczyk otrzymał stopień doktora nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy z teologii pastoralnej pt. „Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce”. Od roku 2007 jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej i członkiem Rady Kapłańskiej. Pełni także funkcję sędziego Sądu Biskupiego. Jest papieskim kapelanem honorowym (prałatem) i kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Pilskiej.

Biskup nominat od bardzo wielu lat jest związany z Ruchem Światło-Życie, a w sposób szczególny z jego gałęzią rodzinną Domowym Kościołem. Jest członkiem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W latach 1998-2005 pełnił posługę moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła, a obecnie jest moderatorem rejonu koszalińskiego. Poprowadził niezliczoną ilość rekolekcji dla małżeństw i rodzin. Podczas tegorocznych wakacji ma być moderatorem Oazy Rodzin stopnia I w Rokitnie…

Święcenia biskupie ks. Krzysztof Włodarczyk przyjmie 11 czerwca 2016 roku w bazylice kołobrzeskiej.
(za www.koszalin.oaza.pl)

Bp_W│odarczyk2_(2)

 

 

← Wstecz