Triduum Paschalne 2019

„W swej istocie świętość to przeżywanie w zjednoczeniu z Nim tajemnic swojego życia. Polega ona na złączeniu się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana w sposób wyjątkowy i osobisty, w nieustannym umieraniu i powstawaniu z martwych wraz z Nim. Może ona jednak oznaczać również odtwarzanie w swoim życiu różnych aspektów ziemskiego życia Jezusa: Jego życia ukrytego, życia wspólnotowego, Jego bliskości względem ostatnich, Jego ubóstwa oraz innych przejawów Jego dawania siebie ze względu na miłość” (GE 20).

Życzymy, aby czas Triduum Paschalnego i 50 dni radości paschalnej był odkrywaniem świętości w codzienności wyrażającej się przeżywaniem w zjednoczeniu z Chrystusem umarłym, pogrzebanym i zmartwychwstałym tajemnic swojego życia. Niech ten czas będzie nieustannym umieraniem i powstawaniem z martwych wraz z Tym, który żyje!

Z serdecznymi pozdrowieniami i zapewnieniem o modlitwie,

para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
Katarzyna i Paweł Maciejewscy

moderator krajowy DK
ks. Krzysztof Łapiński