Przejdź do treści

Spotkanie odpowiedzialnych DK – Warszawa 2022

Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła

Uczta! Uczta! Uczta! W dniach 21-23 stycznia br. osoby odpowiedzialne za Domowy Kościół miały okazję „ucieszyć się sobą” na tradycyjnym, corocznym spotkaniu, które w tym roku odbyło się w Warszawie. To była „uczta” w wielu wymiarach. Po pierwsze duchowym, z uwagi na możliwość wspólnego przeżycia Jutrzni i Eucharystii. Po drugie merytorycznym, z uwagi na cenne prelekcje i spotkania w grupach. Po trzecie „relacyjnym”, z uwagi na możliwość zobaczenia osób, których na co dzień spotkać nie można, bo mieszkają „po drugiej stronie Polski”.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. bp Krzysztof Włodarczyk (delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie), ks. Marek Sędek (moderator generalny Ruchu Światło-Życie) oraz ks. Damian Kwiatkowski (dla którego było to pierwsze takie spotkanie w nowej dla niego posłudze moderatora krajowego Domowego Kościoła), a także osoba, którą z szacunku powinniśmy właściwie wymienić na pierwszym miejscu…, ale o tym później. Nad całością czuwała, także po raz pierwszy, wybrana we wrześniu ubiegłego roku nowa para krajowa, Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie. W spotkaniu uczestniczyła także była już para krajowa, Katarzyna i Paweł Maciejewscy, którzy tym razem nieobciążeni obowiązkami organizacyjnymi, mogli po raz pierwszy po wielu latach posługi ze spokojem uczestniczyć w poszczególnych punktach programu, zbierając materiały do kolejnego „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”, za którego redakcję od tego roku odpowiadają. Poza tym w spotkaniu brało udział kilkudziesięciu kapłanów, panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła: Elżbieta Kozyra i Maria Różycka oraz przedstawiciele (głównie pary filialne i diecezjalne) prawie wszystkich diecezji.
To ogólnopolskie wydarzenie Domowego Kościoła rozpoczęło się w piątek, ale dla większości uczestników był to tylko dzień przyjazdu, więc poza spotkaniem kręgu centralnego oraz Eucharystią nie zaplanowano tu żadnych wspólnotowych spotkań.
Sobota miała już za to bardzo rozbudowany program (choć nie zabrakło czasu wolnego, który niektórzy wykorzystali na zwiedzanie stolicy). Po Namiocie Spotkania, Jutrzni i śniadaniu, spotkaliśmy się w auli. Tu po zawiązaniu wspólnoty prowadzonym przez Małgosię i Tomka, ks. Damian, nasz nowy moderator DK, w bardzo uporządkowany (jak to prawnik), a jednocześnie błyskotliwy sposób, podsumował przeprowadzone niedawno wśród odpowiedzialnych badania ankietowe dotyczące „Zasad DK”. Z podsumowania wyniknęło, że to, co jest najbardziej cenione w zaktualizowanych „Zasadach DK”, to wyraźnie nakreślona droga formacji (ok. 56% odpowiedzi). To, co z kolei postrzegane jest, jako największa trudność, to interpretacja zobowiązań (ok. 12% odpowiedzi) i jak skomentował to ks. Damian, taka sytuacja nie powinna budzić niepokoju, gdyż tego typu niedoprecyzowanie jest zupełnie naturalne, ponieważ „prawo zawsze idzie o krok za życiem”, więc nie da się wszystkiego opisać.
Kolejnym punktem programu była praca w małych zespołach, w których omawiane były zadane tematy związane z drogą formacji oraz strukturą DK. Członkowie ośmiu grup (w tym jednej składającej się wyłącznie z kapłanów) wypracowali wnioski, które zostały przedstawione w czasie popołudniowej sesji. Ale przed tym miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie – w czasie Eucharystii celebrowanej przez bpa Krzysztofa Włodarczyka (którego homilii mieliśmy przyjemność wysłuchać), dwie pary przyjęły nowe posługi: Bożena i Hubert Pietrasowie przejęli odpowiedzialność za kontakt z kręgami DK na Wschodzie (posługę zakończyli Ewa i Tomasz Czyżowie), a obowiązki pary filialnej krakowskiej przejęli Urszula i Andrzej Rychliccy (posługę zakończyli Iwona i Andrzej Bernachowie).
Ten długi dzień zakończyły spotkania kręgów filialnych, w czasie których małżeństwa i kapłani dzielili się życiem, słowem Bożym, a później sprawami związanymi z zadaniami wynikającymi z pełnionej posługi.
Niedziela była dniem wyjazdu, program zatem do tego dostosowano i poza Jutrznią oraz Eucharystią odbyło się tylko jedno tzw. spotkanie ogólne. Nie znaczy to jednak, że tego dnia niewiele się działo. Spotkanie w auli miało charakter czysto organizacyjny – ks. Damian i Para Krajowa podsumowali wyniki sobotniej pracy grup, skarbnicy krajowi DK Renata i Dariusz Borkowscy przedstawili krótkie podsumowanie spraw finansowych, a Maria Różycka opowiedziała o rekolekcjach planowanych w tym roku w Krościenku (a plan jest urozmaicony, bo obejmuje m.in. ORDR I i II, ONŻ dla rodzin I st. i sesję o pilotowaniu). Dokonała się też oficjalna „zmiana warty” w redakcji „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” – wielkie podziękowania złożono Beacie i Tomaszowi Strużanowskim (których reprezentowali przedstawiciele redakcji w osobach Ewy i Jerzego Krakowczyków), a Kasia i Paweł Maciejewscy, nowi odpowiedzialni, nakreślili planowane zmiany w kwartalniku. Na końcu głos zabrał niestrudzenie pracujący nad rozbudową infrastruktury na Kopiej Górce ks. Marek Sędek zapowiadając m.in. otwarcie już jesienią Centrum Ekologii Integralnej.
Ostatnim punktem całego spotkania była Eucharystia. I tu niespodzianka! Okazało się, że celebransem będzie tym razem… sam metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, czyli „gospodarz” miejsca. Jak to w Ruchu, zadbano o piękny przebieg liturgii. Kardynał w homilii mówił dużo o roli rodzin w Kościele i o tym, jak wiele od nas zależy. Było to więc idealne i budujące zakończenie tego weekendowego spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła, przygotowanego z wielkim sercem i poświęceniem przez kręgi diecezji warszawskiej oraz warszawsko-praskiej. Z niecierpliwością i radością czekamy już na lutową Kongregację i kolejną okazję do spotkań – tym razem w Częstochowie.

Bożena i Tomasz Greberowie
archidiecezja wrocławska

← Wstecz