SPOTKANIE KRĘGU CENTRALNEGO DK W KROŚCIENKU

„RADOSNE ALLELUJA”

W dniach 1-5 maja 2019 r., w Krościenku, w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK na Jagiellońskiej 100, odbyło się kolejne spotkanie kręgu centralnego DK. Był to radosny czas drugiego tygodnia wielkanocnego, w którym cieszyliśmy się i umacnialiśmy naszą wspólnotą złożoną z pary krajowej DK, moderatora DK, ks. Krzysztofa Łapińskiego, Eli i Marysi z sekretariatu DK, skarbników DK oraz par filialnych DK.

Wiele czasu poświęciliśmy na modlitwę, aby zmartwychwstały Pan przeprowadził nas przez rozeznawanie wielu tematów związanych z Domowym Kościołem w Polsce i poza jej granicami.

Nasz Moderator ćwiczył nas, z racji swego wykształcenia, utalentowania i zamiłowania, w śpiewach liturgicznych, by oddać większą chwałę Panu Bogu za dobro, radości, ale także i trud, których doświadcza cała wspólnota Domowego Kościoła.

Pracowaliśmy między innymi nad listem kręgu centralnego na nowy rok formacyjny „Wolni i wyzwalający”, konspektami miesięcznych spotkań kręgu oraz tematami nowych numerów „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”.

Pochylaliśmy się nad problemami zgłaszanymi przez małżeństwa Domowego Kościoła z różnych diecezji, prosząc Ducha Świętego o dobre ich rozeznanie. Kasia i Paweł Maciejewscy zadbali, aby każdego dnia towarzyszyły nam słowa z najnowszej posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka do młodych i całego Ludu Bożego „Christus vivit”. Ojciec Święty pisze w niej między innymi: „…musimy mieć odwagę, aby być innymi, aby ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej” (ChV 36).

Iwona i Andrzej Bernachowie
krakowska para filialna