Przejdź do treści
Strona główna » Relcja z sympozjum: Ks. FRANCISZEK BLACHNICKI – WYCHOWAWCA WOLNYCH LUDZI

Relcja z sympozjum: Ks. FRANCISZEK BLACHNICKI – WYCHOWAWCA WOLNYCH LUDZI

Sympozjum naukowe pt. „Ks. FRANCISZEK BLACHNICKI – WYCHOWAWCA WOLNYCH LUDZI”, które odbyło się 18 marca w Sali Kolumnowej Sejmu RP, było kolejnym etapem upowszechniania dokonań Ojca zwłaszcza w sferze Jego działalności społecznej.

Organizatorami sympozjum byli: Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a także Ruch Światło-Życie oraz Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Prezydent RP Andrzej Duda objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem i wystosował list do uczestników sympozjum, którymi byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, biskupi, parlamentarzyści, profesorowie uniwersyteccy, księża moderatorzy Ruchu, para krajowa DK i wielopokoleniowa reprezentacja oazowiczów z różnych stron Polski w liczbie około 380 osób. W swoim liście prezydent podkreślił m.in. to, że ks. Franciszek zawsze akcentował potrzebę łączenia wiary i praktyk religijnych z aktywnością na polu społecznym, a Jego Ruch przyczynił się do odnowy moralnej narodu i przygotował grunt pod pokojową rewolucję „Solidarności”. List do uczestników sympozjum skierował także marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który wskazał, że mimo upływu czasu nauczanie wizjonera, jakim był ks. Blachnicki, jest wciąż aktualne.

Sympozjum charakteryzował wysoki poziom merytoryczny i duża różnorodność treści skoncentrowanych na przekazie, iż ks. Blachnicki, przewidując upadek komunizmu i konieczność przygotowania się do funkcjonowania w nowym porządku w Polsce i w Europie, wychował pokolenie ludzi wolnych zdolnych do zmieniania świata wokół siebie. Będąc sam przykładem suwerenności wewnętrznej i skupiając się na formowaniu nowego człowieka, ks. Franciszek wzywał do odnowy sumienia, moralnego sprzeciwu wobec zła, i bezinteresownej służby dla innych.

W trakcie spotkania, w holu Sejmu nastąpiło otwarcie bardzo interesującej mobilnej wystawy multimedialnej o życiu i działalności ks. Franciszka. Wystawa będzie prezentowana we wszystkich miejscach, w których odbywać się będą główne uroczystości związane z obchodami 30 rocznicy śmierci Założyciela Ruchu Światło-Zycie. Otwierając wystawę, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zwrócił uwagę, że dużym osiągnięciem Ojca jest to, iż tak jak już za Jego życia, tak i obecnie wielu wychowanków o. Blachnickiego jest zaangażowanych w życie społeczne i polityczne.

Po zakończeniu sympozjum, w warszawskim kościele pw. św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, została odprawiona Eucharystia w intencji beatyfikacji sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, podczas której homilię wygłosił biskup Piotr Turzyński.

Wieczorem, w Ministerstwie Rozwoju, odbyła się uroczysta gala, której celem była m.in. prezentacja wizji ks. Franciszka Blachnickiego wyrażonej w programie PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE, a także wręczenie nagród osobom i organizacjom w sposób szczególny realizującym idee Ojca w świecie współczesnym.

Wśród laureatów znaleźli się: premier Beata Szydło, nagrodzona za „wprowadzenie w życie narodu katolickiej nauki społecznej Kościoła”, Radio Maryja – za „wieloletnie wspieranie idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i propagowanie Ruchu Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem”, Fundacja „Orszak Trzech Króli” – za „wypromowanie rodzinnej i wspólnotowej tradycji świętowania”, prof. Bogdan Chazan – za „niezłomną obronę życia nienarodzonych”, bp Adam Wodarczyk – za „zaangażowanie w proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego”, grupa „Odwaga” – za „pomoc duchową i terapeutyczną osobom o skłonnościach seksualnych oraz ich rodzinom”, ks. Jarosław Gąsiorek – za „przeszczepienie idei ks. Blachnickiego na Ukrainę”, Artur Kołaczek – za „inicjatywy ewangelizacyjne (Samochodowa Randka Małżeńska, Nawigacja w Rodzinie oraz Wirtualna Choinka)”, Dorota Seweryn – za „niestrudzone świadectwo o życiu i działalności ks. Blachnickiego”. Galę uświetnił występ zespołu New Life’M.

Jagoda i Zbyszek Gajewy

http://www.oaza.pl/wychowawca-wolnych-ludzi/  , http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#1A5A58B104381326C12580DB0032235A

http://wpraga.oaza.pl/news/1034/28/18-03-2017—Sympozjum-w-Sejmie-Ks-Franciszek-Blachnicki—Ula-i-Jarek-slubowscy/d,mlodzi