Rekolekcje dla par diecezjalnych

Jako nowo wybrana para diecezjalna mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w rekolekcjach dla par diecezjalnych w Rościnnie.

To był dobry i bardzo potrzebny czas. Czas, w którym doświadczyliśmy Bożego działania w modlitwie, w czasie Eucharystii, a także poprzez ludzi. Czas zatrzymania, refleksji, zbierania bardzo cennych doświadczeń od innych małżeństw. Czas, w którym Pan Bóg poprzez słowa kapłana zatrzymał nas i pochylił w uniżeniu i pokorze, jak to powinni czynić dobrzy słudzy, bo takimi właśnie chcielibyśmy być. Sługami na wzór Chrystusa Sługi, miłującymi aż do końca, a jednocześnie godnymi, aby nazywać się Jego przyjaciółmi: „Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca” (J 15, 15).

Od dnia otrzymania misji do pełnienia posługi nie minęło dużo czasu. Gdzieś w głowie wciąż krążą myśli, czy podołamy, tyle rzeczy nie wiemy i nie potrafimy, dlatego ważne i umacniające są dla nas słowa Jezusa: „To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli i przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby Mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię” (J 15, 16). Tak będzie jeśli Chrystus prawdziwie w nas będzie mieszkał, kiedy pozwolimy, aby to On w nas i przez nas działał.

Oprócz wielu bardzo cennych i ważnych informacji usłyszanych w czasie konferencji, głęboko w pamięć i w serce zapadło nam świadectwo „bycia” Kasi i Pawła oraz ks. Tomasza. Miłujących Ruch, nieugiętych strażników Zasad DK, a jednocześnie pokornych, radosnych współbraci umiejących pochylić się nad każdym. Ten wzór będziemy starali się realizować w naszej posłudze.

            Chwała Panu za dar słowa Bożego, Eucharystii, kapłanów, za dar wspólnoty i służby.
Agnieszka i Andrzej Bołdowscy
diecezja sosnowiecka

„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. J 13, 15

W dniach 9-11 października 2015 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla par diecezjalnych Domowego Kościoła, które odbywały się w domu rekolekcyjnym archidiecezji gnieźnieńskiej w Rościnnie. Dom rekolekcyjny okazał się zabytkowym pałacem otoczonym pięknym parkiem, gdzie w wolnej chwili można było pospacerować i nacieszyć się pięknem jesieni.

Rekolekcje prowadziła para krajowa DK, Kasia i Paweł Maciejewscy wraz z moderatorem krajowym DK, ks. Tomaszem Opalińskimi i parą filialną filii poznańskiej, Małgorzatą i Tomaszem Kasprowiczami. W rekolekcjach uczestniczyło 10 nowo powołanych par diecezjalnych. Panowała pełna radości i życzliwości atmosfera.

Podczas rekolekcji pochylaliśmy się nad wizją drogi Domowego Kościoła oraz nad zadaniami wspólnymi wszystkich par odpowiedzialnych, a w sposób szczególny nad zadaniami i odpowiedzialnością pary diecezjalnej. Kasia i Paweł duży akcent położyli na wierność charyzmatowi i Zasadom DK. Przypomnieli nam, jak ważny jest przebieg formacji zgodny z myślą Ojca Założyciela – formacja przeżyta całościowo, nie wybiórczo, jest podstawą do właściwego pojęcia istoty diakonii – służby. Przybliżyli nam Zasady DK odnoszące się do posługi par odpowiedzialnych, a w sposób szczególny pkt 31 i 32 mówiące o cechach posługujących małżeństw, o ich odpowiedzialności i zadaniach. Rozmowy w grupach były okazją do bliższego poznania się i podzielenia się przebiegiem naszych posług, radościami i trudnościami, jakich w tym krótkim czasie (prawie dwa miesiące) doświadczyliśmy.

Ks. Tomasz ukazywał nam postawę służby na wzór Chrystusa Sługi – umywającego uczniom nogi. My, powołani do posługi – posługujący, słudzy, służący – mamy tak służyć, jak ktoś tego potrzebuje, a nie jak my to sobie wyobrażamy lub jak my byśmy tego chcieli. Uwrażliwiał nas, że nasza posługa ma być służbą miłości i z miłości – w czasie której powinniśmy patrzeć perspektywicznie, widzieć głębiej i dalej oraz ciągle prosić o Bożą mądrość, której źródłem jest słowo Boże. To ono ma nas prowadzić, ma być naszym drogowskazem. Mocno wzięliśmy sobie do serca te słowa i ufamy, że jeśli każdego dnia na modlitwie będziemy starali się poznawać Bożą wolę i czynić to, co się Bogu podoba, będziemy potrafili z pokorą i miłością służyć wszystkim, do których nas posyła.

Za dar tych rekolekcji Bogu niech będą dzięki.
Grażyna i Stanisław Czepińscy
diecezja przemyska

„Być służącym”

Z takim postanowieniem wyjeżdżaliśmy z Rościnna, z rekolekcji dla par diecezjalnych DK, które odbyły się w dniach 9-11.10.2015 r. Prowadzili je Katarzyna i Paweł Maciejewscy wraz z ks. Tomaszem Opalińskim. Chcielibyśmy być służącymi na wzór Chrystusa Sługi, którzy potrafią służyć swej diecezji w taki sposób, jaki ona tego potrzebuje. Wiemy, iż nie jest to łatwe i prosimy Ducha Świętego, aby pomógł rozeznać nam jakość tej służby na miarę naszej diecezji.

Ksiądz Tomasz rozwiązywał wiele słownych łamigłówek i dopatrywaliśmy się nowych sensów i znaczeń w nazwach używanych potocznie w naszym Ruchu, a także i w codziennym życiu. Dlatego chcemy być także „zorientowani”, czyli skierowani na Orient, na Wschód, ku wschodzącemu Słońcu – ku Chrystusowi. Nie da się tego zrobić inaczej, jak tylko poprzez poszukiwanie i odczytywanie woli Pana Boga względem nas w codziennym Namiocie Spotkania.

Podczas rekolekcji usłyszeliśmy od Kasi i Pawła wiele cennych wskazówek pomagających w pełnieniu naszej służby. Ich życzliwość i ciepło, jakim nas obdarowali, jakość ich posługi względem pozostałych 11 małżeństw uczestniczących w rekolekcjach sprawiły, iż dostaliśmy wspaniałą lekcję bycia dojrzałym chrześcijaninem i po prostu dobrym człowiekiem. Nieoceniona była także wymiana doświadczeń i wzajemna życzliwość pomiędzy innymi parami diecezjalnymi, które tak jak my rozpoczynają swoją posługę.

Niech będzie chwała dobremu Bogu za ten krótki, ale jakże owocny czas naszych rekolekcji!

Iwona i Andrzej Bernachowie
diecezja tarnowska