Przesłanie Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

W dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Gnieźnie odbyło się I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Podczas konferencji, spotkań i pracy w grupach można było dostrzec różnorodność działań i inicjatyw podejmowanych przez ruchy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne na rzecz pomocy małżeństwu i rodzinie. Owocem tego spotkania jest Przesłanie skierowane do wszystkich odpowiedzialnych za posługę małżeństwom i rodzinom: biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, wiernych świeckich, władz samorządowych. Jest wielkim pragnieniem organizatorów, aby współpraca wszystkich zaowocowała w skutecznych działaniach na rzecz polskich małżeństw i rodzin.

Poniżej tekst przesłania.

Przesłanie Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodzin Gniezno 2017