PARRESIA 2020

W rocznicę śmierci Ojca Franciszka, 27 lutego, rozpoczęło się doroczne spotkanie międzynarodowe Ruchu, już po raz 25. gromadzące przedstawicieli Ruchu z całego świata. Spotkanie odbywa się pod bardzo misyjną nazwą „Parresia”, które to słowo z języka greckiego w Nowym Testamencie oznacza odwagę i entuzjazm głoszenia Dobrej Nowiny.

Z roku na rok uczestników przybywa. W tym roku w spotkaniu wzięło udział aż 65 osób. Największą część stanowią oazowicze z Ukrainy, skąd przybyło aż 29 osób. Większość stanowią pary z Domowego Kościoła. Oprócz ks. Jarka Gąsiorka, moderatora krajowego Ruchu na Ukrainie oraz ks. Pawła Rossy, moderatora Centrum Światło-Życie w Gwardijskiem, obecni byli również ukraińscy moderatorzy zaangażowani w Ruch: ks. Nazar Bilyk , ks. Łukasz Słaby i ks. Włodzimierz Sywak.

Widać prężny rozwój zwłaszcza Domowego Kościoła na Ukrainie, gdzie działa prawie 150 kręgów. W Parresii uczestniczyły oprócz połówki pary krajowej także pary diecezjalne i rejonowe z Ukrainy.

Inne kraje, które były reprezentowane na spotkaniu, to Niemcy (6), Irlandia (5), Słowacja (2), Czechy (1), Białoruś (1) oraz Tanzania (1). Po raz pierwszy w Parresii uczestniczyli Louise i Conor, irlandzkie małżeństwo z pierwszego anglojęzycznego kręgu w Irlandii, moderowanego przez o. Bartłomieja Parysa SVD.

Zarówno na tegorocznej Parresii jak i na Kongregacji zaznaczył się mocny akcent afrykański. Misje prowadzone przez diakonię misyjną na terenie Kenii oraz Tanzanii reprezentowali: Jola Kazak, misjonarka świecka od 11 lat pracująca w Tanzanii, wcześniej zaangażowana w Ruchu w Polsce, a od 5 lat rozwijająca charyzmat światło-życie wśród Tanzańczyków, Łukasz Janik, młody animator oazowy polskiego pochodzenia z Niemiec, wychowanek Carlsbergu, który ostatnie pół roku spędził na misji w Kenii oraz Ewa Korbut, animatorka z diakonii misyjnej, która podczas Parresii została omodlona i podczas Kongregacji posłana na 2-letnią misję do Kenii.

Na Parresii nie zabrakło (z roku na rok coraz liczniejszej) reprezentacji Ruchu w Polsce z ks. Markiem Sędkiem oraz parą krajową DK, Katarzyną i Pawłem Maciejewskimi, na czele oraz prawie 20-osobową ekipą z diakonii misyjnych różnych diecezji. W spotkaniu uczestniczyli również  jego inicjatorzy: ks. Ireneusz Kopacz z Carlsbergu i ks. Josef Hoeske ze Słowacji.

Spotkanie Parresia jest organizowane przez Centra Światło-Życie z Niemiec i Ukrainy przy współpracy diakonii misyjnej. Serdeczna, rodzinna atmosfera, wyczuwalne prowadzenie Ducha Świętego podczas spotkania, charyzmatyczna modlitwa obejmująca wszystkie kraje, przeplatające się różne języki i dużo radości. Oby tak dalej!

Magdalena Roszak
diakonia misyjna