Narodowy Kongres Trzeźwości

„Ku trzeźwości narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu” – pod takim hasłem w dniach 21-24 września 2017 r. odbył się w Warszawie Narodowy Kongres Trzeźwości. Zgromadził setki osób, dla których ważna jest troska o trzeźwość naszej Ojczyzny. Każdy dzień zwracał uwagę na odpowiedzialność innej grupy osób za trzeźwość. Atmosfera, bogactwo spotkań i rozmów jest trudne do opisania. Wielką radością natomiast było usłyszeć świadectwa oraz zobaczyć deklaracje KWC w rękach

Podziękowanie z Caritas.

Drodzy Darczyńcy Programu Rodzina Rodzinie, po ponad 6 latach konfliktu w Syrii, bilans strat jest gigantyczny. Prawie połowa mieszkańców tego kraju tj. prawie 11 mln musiała opuścić swoje domy. 4,8 mln uciekło z Syrii, a 6,3 mln przemieszcza się wewnątrz kraju. 13,5 mln potrzebuje pomocy humanitarnej. 4 na 5 Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa. Aleppo, jedno z największych miast syryjskich, dzisiaj jest jednym z najbardziej zniszczonych miast podczas tej wojny. Spokój zapanował

Domowy Kościół w liczbach…

"Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali..." (Mk 6,30) Podczas dorocznego spotkania podsumowującego rok pracy formacyjnej (relacja TUTAJ) odpowiedzialni za Domowy Kościół zebrali się, aby opowiedzieć najpierw Jezusowi, a potem sobie nawzajem, jak w minionym roku wypełnili powierzoną im misję. Oprócz obfitości owoców duchowych są też i te bardziej wymierne, a których obrazem są liczby... Same w sobie nudne i martwe, ale gdy potraktować je jako swoisty

8. rocznica śmierci Siostry Jadwigi

28 września przypada kolejna - ósma już - rocznica śmierci Siostry Jadwigi, która ściśle współpracowała ze Sługą Bożym księdzem Franciszkiem Blachnickim w rozwoju Domowego Kościoła, a teraz - jak wierzymy, i jak obiecała to krótko przed śmiercią - wstawia się u Pana za całą wspólnotą DK. Pamiętajmy o Niej w tym dniu szczególnie w modlitwie! "Pożegnalny bilecik" - tak Siostra zatytułowała kilka słów skierowanych do Domowego Kościoła w sierpniu 2008 r..

Młodzi w parafii – sympozjum dla proboszczów „Koinonia” 9-12 X 2017 Porszewice

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Fran­ciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewange­lizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja po­dejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istnieją­cymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjal­nych. Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju posługiwania osób świeckich i duchownych zaan­gażowanych w odnowę

XXVI SYMPOZJUM KOINONIA 9-12 X 2017 Porszewice – MŁODZI W PARAFII

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Fran­ciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewange­lizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja po­dejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istnieją­cymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjal­nych. Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju posługiwania osób świeckich i duchownych zaan­gażowanych w odnowę

37 Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Katowice 30.09.2017

W bieżącym roku przypada 60. rocznica powstania Krucjaty Trzeźwości, przemianowanej rok później na Krucjatę Wstrzemięźliwości, której siedzibę stanowił barak przy ulicy Jordana w Katowicach. 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po raz pierwszy publicznie ogłoszono Krucjatę Trzeźwości w Piekarach, przed Cudownym Obrazem Panienki Piekarskiej, nad grobem ks. J. A. Ficka. Tydzień później, w uroczystość Siedmiu Boleści NMP, ogłoszono ją w Tychach: przed ołtarzem, nad którym pod Krzyżem stoi Matka

PODSUMOWANIE PRACY ROCZNEJ DK – PELPLIN 2017

W dniach 8-10 września 2017 w Pelplinie, w dawnym klasztorze cystersów z XIII w. (obecnie Liceum Katolickie Collegium Marianum oraz Wyższe Seminarium Duchowne) odbyło się podsumowanie rocznej pracy formacyjnej Domowego Kościoła 2016/17. W spotkaniu przepojonym radością i duchem wspólnoty uczestniczyły małżeństwa z kręgu centralnego z parą krajową i moderatorem krajowym DK, panie z sekretariatu DK, pary diecezjalne, pary łącznikowe z zagranicą, kapłani-moderatorzy diecezjalni DK, a także abp Adam Szal, delegat

List do wspólnot rodzinnych 148

Droga Wspólnoto! Temat roku formacyjnego „Sługa Niepokalanej” kieruje nasze myśli ku Niepokalanej oraz słudze Bożemu, ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Nie ma to być jednak tylko czas przyglądania się tym postaciom, podziwiania ich, ale przyjęcia konkretnych postaw w codzienności – postaw, które łączy tak ważne i często wypowiadane w naszym Ruchu słowo: „służba”. Na łamach naszego kwartalnika chcemy na to słowo spojrzeć w różnych aspektach – w tym numerze przyglądamy się służbie w

Piknik „Świadek wolności” – 23 września -Warszawa

Drodzy Moderatorzy i Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie! W nawiązaniu do wcześniejszego listu Moderatora Generalnego (http://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/List-Moderatora-Generalnego.docx) oraz spotkania z kolegium księży i moderatorów Ruchu, w obecności ks. arcybiskupa Adama Szala delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, dotyczącego realizowanej przez Ruch kampanii "Nie piję bo kocham", Narodowego Kongresu Trzeźwości oraz pikniku "Świadek wolności" prosimy o rozesłanie do osób odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach i parafiach plakatów związanych z naszą akcją. Prosimy również o wydrukowanie