DWDD filii krakowskiej – jesień 2017

DWDD co to takiego? Skrót DWDD oznacza Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, odbywa się dwa razy do roku: wiosną i jesienią w każdej filii. Tematem tegorocznego jesiennego DWDD było zawołanie: „Pragnę służyć”, które członkowie Ruchu Światło-Życie wypowiadają podczas uroczystego przystąpienia do Diakonii Ruchu Światło-Życie. W naszej filii jesienny DWDD rozpoczął się w miejscowości Szlachtowa i był połączony z Pielgrzymką Filii Krakowskiej do grobu Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego w Krościenku. W piątkowy wieczór przed Najświętszym

DWDD filii lubelskiej – jesień 2017

18 listopada 2017 r. w Lublinie na Sławinku w domach zakupionych przez sługę Bożego ks. F. Blachnickiego spotkaliśmy się na DWDD filii lubelskiej. Nasz dzień wspólnoty rozpoczęliśmy jutrznią pod przewodnictwem ks. Piotra Drozda. Zawiązując wspólnotę poznawaliśmy przedstawicieli poszczególnych diecezji. W temat ,,Pragnę służyć” oraz na czym polega duchowość diakonijna bardzo żywiołowo wprowadził nas ks. Marek Andrzejuk. Natomiast świadek i bliska współpracownica ks. Blachnickiego i ks. Danielskiego z diakonii stałej na

DWDD w filii pelplińskiej – jesień 2017

Jesienne DWDD filii pelplińskiej odbyło się 18 listopada 2017 w Kościelcu w archidiecezji gnieźnieńskiej. Zgromadziło ponad 100 osób odpowiedzialnych za diakonie. Nasza filia to siedem diecezji: pelplińska, gdańska, elbląska, warmińska, bydgoska, gnieźnieńska, toruńska. Na konferencji wygłoszonej przez ks. Zenona Pipkę, moderatora filii usłyszeliśmy, że służba ma być autentyczna. Nie ma być wygodnym hasłem ani powodem do tego, by błyszczeć. Jest darem z siebie wypływającym z zażyłości z Chrystusem w Namiocie

Sesja o pilotowaniu na Litwie

W dniach 24-29 październik 2017 r. odbyła się w Szumsku na Litwie Sesja o pilotowaniu nowych kręgów. Rekolekcje przeżywaliśmy w ośrodku rekolekcyjnym w Szumsku, który znajduje się przy kościele pod wezwaniem Michała Archanioła. Były to pierwsze tego typu rekolekcje na terenie Litwy. Potrzeba ich organizacji zrodziła się w związku z coraz większym zainteresowaniem małżeństw z Litwy formacją w Domowym Kościele, a co za tym idzie większą ilością przygotowanych małżeństw do

Konkurs na znak roku 2018/19

Celem konkursu jest wyłonienie znaku roku, który powinien jednoznacznie kojarzyć się z tematem pracy rocznej w ruchu, który brzmi: Młodzi w Kościele, oraz ogólnie z Ruchem Światło-Życie. Od strony organizacyjnej za konkurs odpowiedzialne jest Wydawnictwo Światło-Życie. Do konkursu zapraszamy wszystkich członków Ruchu oraz osoby zainteresowane. Projekty wraz z krótką notatką o autorze (autorach) należy przesyłać do dnia 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu na

Rekolekcje dla par rejonowych filii warszawskiej

W dniach 13-15 października 2017 r. spotkaliśmy się w Brańszczyku nad Bugiem, aby wspólnie z nowo powołanymi parami rejonowymi i łącznikowymi filii warszawskiej pochylić się nad zadaniami par odpowiedzialnych wypływającymi z zasad DK. W rekolekcjach uczestniczyło 26 małżeństw z archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej, płockiej, łowickiej, białostockiej, ełckiej, siedleckiej i włocławskiej. Posługę na rekolekcjach podjął ks. Andrzej Pawlak – moderator fili oraz trzy pary diecezjalne i para filialna filii warszawskiej. W dużym skupieniu,

Losowanie błogosławieństw 1 XI

Zwyczaj losowania błogosławieństw zaistniał we wspólnocie INMK pod koniec lat siedemdziesiątych. Dzisiaj trudno ustalić, kto był autorem tego zwyczaju; nie był nim Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek, ale zawsze w losowaniu błogosławieństw uczestniczył. Inspirację stanowił niewątpliwie liturgiczny obchód uroczystości Wszystkich Świętych i czytana w tym dniu ewangelia z Mt 5, 1-12a, w której przypomina się fragment Chrystusowego kazania na górze z proklama­cją ośmiu błogosławieństw. Wszyscy święci są właśnie tymi ludźmi, którzy dali przykład stosowania ich w codziennym postępowaniu.

KONKURS NA PIOSENKĘ ROKU

Celem konkursu jest wyłonienie piosenki, która będzie towarzyszyć spotkaniom Ruchu, szczególnie zaś wakacyjnym oazom rekolekcyjnym w roku formacyjnym 2018/2019 jako „piosenka roku”. Powinien to być autorski, nietrudny, w miarę możliwości krótki utwór muzyczny składający się z tekstu i melodii, wyrażający temat roku „Młodzi w Kościele”. Od strony organizacyjnej za konkurs odpowiedzialna jest Centralna Diakonia Muzyczna. Do konkursu zapraszamy wszystkich członków Ruchu, w szczególności animatorów muzycznych, diakonie muzyczne, kompozytorów oraz osoby zainteresowane. Piosenki

Rekolekcje dla nowych par diecezjalnych

W dniach od 13 do 15 października 2017 wybraliśmy się do ośrodka rekolekcyjnego „Ostoja” w Spale, aby przeżyć rekolekcje dla par diecezjalnych. Troskliwie zaopiekowali się nami Katarzyna i Paweł Maciejewscy razem z ks. Tomaszem Opalińskim, a wspierali ich Renata i Dariusz Borkowscy. Na rekolekcje przyjechały małżeństwa podejmujące odpowiedzialność za Domowy Kościół w diecezjach z Polski oraz z Ukrainy, co było dla nas szczególnie budujące i potwierdziło nam, że charyzmat Ruchu