ORDR I stopnia w Swarzewie

ORDR I stopnia w Swarzewie W Swarzewie, w domu św. Józefa prowadzonym przez Misjonarzy Krwi Chrystusa, w dniach od 12 do 17 lutego 2022 r. miała miejsce Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji I stopnia. Rekolekcje prowadzone były przez parę moderatorską Dorotę i Jacka Skowrońskich – parę filialną filii pelplińskiej oraz ks. Sławomira Rachwalskiego, moderatora DK archidiecezji gnieźnieńskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 14 małżeństw, przede wszystkim z archidiecezji gdańskiej, ale również z innych diecezji: bydgoskiej,

Sesja o pilotowaniu nowych kręgów DK – Mrzeżyno

W dniach 07.02. - 12.02.2022r. w Nadmorskim Domu Rekolekcyjnym w Mrzeżynie odbyła się Sesja o pilotowaniu nowych kręgów DK. Rekolekcje prowadził ks. Jacek Szunejko, były moderator DK archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wraz z Jolantą i Piotrem Sorokami – parą filialną filii poznańskiej, towarzyszyła im para krajowa DK Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie. W rekolekcjach uczestniczyło łącznie 19 małżeństw z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezji kieleckiej, diecezji kaliskiej, diecezji legnickiej, diecezji świdnickiej, archidiecezji poznańskiej, diecezji toruńskiej,

Spotkanie odpowiedzialnych DK – Warszawa 2022

Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła Uczta! Uczta! Uczta! W dniach 21-23 stycznia br. osoby odpowiedzialne za Domowy Kościół miały okazję „ucieszyć się sobą” na tradycyjnym, corocznym spotkaniu, które w tym roku odbyło się w Warszawie. To była „uczta” w wielu wymiarach. Po pierwsze duchowym, z uwagi na możliwość wspólnego przeżycia Jutrzni i Eucharystii. Po drugie merytorycznym, z uwagi na cenne prelekcje i spotkania w grupach. Po trzecie „relacyjnym”, z uwagi na możliwość

Nowa Odpowiedzialna główna INMK

6 stycznia 2022 r. Piąte Kolegium główne Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła dokonało wyboru nowej Odpowiedzialnej głównej i jej Rady. Odpowiedzialną główną została Urszula Pohl. Prosimy o modlitwę w intencji osób podejmujących posługę w Instytucie w kolejnej kadencji. https://www.inmk.org.pl/nowa-odpowiedzialna-glowna-inmk/

Patronalne Śwęto Domowego Kościoła

"Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu." z listu rady ds. rodziny KEP na Niedzielę Świętej Rodziny W dniu patronalnego święta Domowego Kościoła wsłuchując się w pasterskie słowa życzymy, aby jego treści wypełniały naszą codzienną drogę do świętości. Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie para krajowa Domowego Kościoła ks. Damian Kwiatkowski moderator krajowy Domowego Kościoła

Boże Narodzenie 2021 – Życzenia

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Mt 1,22-23 Droga Wspólnoto Domowego Kościoła Na radosne święta Bożego Narodzenia życzymy, aby szczególnie w tym czasie towarzyszyły nam słowa Papieża Franciszka „Boże Narodzenie to Jezus, który przychodzi. Jezus, który przychodzi, aby dotknąć twojego serca, Jezus, który przychodzi, aby dotknąć twojej rodziny, który przychodzi do ciebie,