PIELGRZYMKA DO KALISZA

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi! - w 40. rocznicę zawołania papieskiego XXII pielgrzymka rodzin do ŚWIĘTEGO JÓZEFA w Kaliszu odbędzie się w dniu 99. urodzin św. Jana Pawła II. 18 maja 2019 roku pragniemy stanąć nieopodal pomnika naszego Rodaka, by jeszcze raz wsłuchać się w Jego słowa, by odczytać Jego przesłanie do naszych rodzin. To właśnie w Kaliszu św. Jan Paweł II powiedział: „Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa.

Triduum Paschalne 2019

„W swej istocie świętość to przeżywanie w zjednoczeniu z Nim tajemnic swojego życia. Polega ona na złączeniu się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana w sposób wyjątkowy i osobisty, w nieustannym umieraniu i powstawaniu z martwych wraz z Nim. Może ona jednak oznaczać również odtwarzanie w swoim życiu różnych aspektów ziemskiego życia Jezusa: Jego życia ukrytego, życia wspólnotowego, Jego bliskości względem ostatnich, Jego ubóstwa oraz innych przejawów Jego dawania siebie ze względu

Życzenia dla kapłanów

„Dla Niego jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny, bo jesteś dziełem Jego rąk. Dlatego poświęca ci uwagę i pamięta o tobie z miłością. Powinieneś zaufać «pamięci Boga. Jego pamięć nie jest «twardym dyskiem», który rejestruje i zachowuje wszystkie nasze dane, Jego pamięć jest czułym, współczującym sercem, które raduje się, gdy trwale usuwa wszelkie ślady naszego zła»” (Christus vivit, 115). Drogie Osoby złączone Sakramentem Święceń! Dziękując za Waszą posługę

DWDD filii warszawskiej

W sobotę 30.03.2019 r. w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży mogliśmy przeżyć Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii warszawskiej (DWDD). Od godziny 8.00 rano bardzo szybko zapełniały się pomieszczenia udostępnione nam na spotkanie. Była to chwila na serdeczne powitania, przedstawienie nowych osób w naszej wspólnocie. Każdy kto dotarł na spotkanie, mógł też nabrać sił na kolejne punkty dnia przy stole pełnym kanapek i sałatek, a dużym zainteresowaniem cieszyły się

DWDD filii krakowskiej

Wiosenne DWDD filii krakowskiej odbyło się 29-30.03.2019 r. w Rzepedzi, w diecezji przemyskiej. Tematem naszego spotkania było 40- lecie KWC i wynikające z niego nowe wyzwania. Zaczęliśmy budować filialną wspólnotę piątkową kolacją, po której w Namiocie Spotkania rozważaliśmy słowa z Ewangelii wg św. Łukasza, zastanawiając się, czy nasze życie bardziej podobne jest do postawy faryzeusza czy celnika. Następnie odprawiliśmy drogę krzyżową, którą poprowadził gospodarz DWDD - ks. Marcin Koperski, moderator

DWDD filii poznańskiej

29-30 marca 2019 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej w Otorowie odbył się wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii poznańskiej. Tematem spotkania było 40-LECIE KWC NOWE WYZWANIA. W piątkowy wieczór Eucharystii z nieszporami przewodniczył moderator filii ks. Adrian Put. Następnie odbyło się spotkanie kręgu filialnego. Kapłani spotkali się w gronie moderatorów diecezjalnych i Domowego Kościoła. Sobotę rozpoczęliśmy od jutrzni, której przewodniczył ks. Piotr Derda – moderator diakonii wyzwolenia archidiecezji poznańskiej.

FENIKS 2019 dla książki o ks. F. Blachnickim

Z radością dzielimy się informacją, iż w czasie tegorocznych 25 Targów Wydawców Katolickich, które aktualnie odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie, książka wydana nakładem Wydawnictwa Światło-Życie – „Wychowawca wolnych ludzi” autorstwa Grażyny Wilczyńskiej otrzymała wyróżnienie FENIKS 2019 w kategorii „Kościół wobec współczesności”. Publikacja przedstawia ks. Franciszka Blachnickiego, który przez całe swoje życie bronił Ojczyzny, zarówno przed wrogiem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Jego orężem była prawda i miłość, wyrażające się w

DWDD filii śląskiej

Dzień Wspólnoty diakonie diecezjalne filii śląskiej przeżywały w Domu Ruchu Światło-Życie archidiecezji częstochowskiej. Tradycyjnie jutrznią powitaliśmy Pana, który dał nam ten dzień i dar spotkania. W słowach refleksji do czytania z jutrzni usłyszeliśmy, że mamy się nawracać, zaprawiać się w dobrym i że w nawróceniu nie tylko chodzi o usuwanie ze swojego życia zła, ale o mnożenie dobra. To właśnie do mnożenia dobra wzywa nas temat kolejnego roku formacyjnego Wolni

DWDD filii lubelskiej

W Lublinie, w dniu 30.03.2019 roku, w Ośrodku Ruchu Światło-Życie na Sławinku, odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii lubelskiej, który zgromadził moderatorów RŚŻ i DK, parę filialną wraz parami diecezjalnymi DK, odpowiedzialnych za poszczególne diakonie RŚŻ i ich przedstawicieli z wszystkich pięciu diecezji wchodzących w skład filii lubelskiej (sandomierska, radomska, siedlecka, zamojsko-lubaczowska, lubelska). Temat spotkania wprowadził nas w nowy rok pracy formacyjnej „Wolni i wyzwalający”, w którym to przypada czterdziestolecie