Msza Święta za DK w pierwszą środę miesiąca

Od czterech lat pierwsza środa każdego miesiąca jest dniem, w którym moderator krajowy Domowego Kościoła celebruje Eucharystię w intencji naszej Wspólnoty. Od miesiąca lutego 2019 roku będą odprawiane dwie Msze Święte: jedna przez dotychczasowego moderatora krajowego, ks. Tomasza Opalińskiego, a druga przez nowego moderatora ks. Krzysztofa Łapińskiego. W środę, 6 lutego ks. Tomasz odprawi Mszę Świętą o godz. 17.00 w Janowie, a ks. Krzysztof o godz. 18.00 w kościele pw. św. Maksymiliana

Życzenia dla Osób Życia Konsekrowanego

„Bóg powołał nas jako istoty wolne do współdziałania w dziele zbawiania dusz. Współdziałanie to polega na tym, że stajemy się w rękach Boga narzędziami Jego łaski. Bóg działa w nas i przez nas – a nie my działamy. Bóg działa w nas: jeżeli działam przez dobry przykład i pociągam innych do dobrego, to wyłącznie dlatego, że we mnie działa łaska, dzięki której mogę żyć w ten sposób, aby innych budować.

Nowy Moderator Krajowy DK

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła! Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze Świętej Anny w d. opolskiej nastąpiła zmiana moderatora krajowego Domowego Kościoła. Nowym kapłanem podejmującym tę posługę został ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej. Dziękując Panu Bogu za dar Księdza Krzysztofa, za Jego gotowość do posługi i otwarte serce na formujących się małżonków, życzmy, by Święta Rodzina otaczała swoją troską i miłością: Maryja jak matka przygarniała do serca, św. Józef jak

Podziękowanie za posługę Moderatora Krajowego

„Bóg nie żąda od nas niczego więcej, jak spełnienia zadania bieżącego, jak wytrwania w obowiązku chwili obecnej. A na tę chwilę obecną zawsze daje wystarczającą łaskę”. (ks. F. Blachnicki) Dziękując Księdzu Tomaszowi za czteroletnią posługę moderatora krajowego, za wszystkie spotkania, rozmowy, wspólne Eucharystie, modlitwy, rekolekcje, otwartość, życzliwość i wnoszoną radość, życzymy, aby codzienne obowiązki parafialne pomagały w realizacji formuły „światło-życie”, a Święta Rodzina otaczała swoją opieką. Z zapewnieniem o modlitwie, Katarzyna i Paweł

Góra św. Anny – spotkanie odpowiedzialnych DK

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. na Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczył również delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie ks. bp Krzysztof Włodarczyk oraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Do sanktuarium św. Anny przyjechały pary diecezjalne z prawie wszystkich polskich diecezji, a także z Litwy, Austrii i Niemiec, członkowie kręgu centralnego oraz pary łącznikowe z zagranicą. Zgodnie ze słowami ks.

Święto patronalne kapłanów Ruchu

„Bóg nie żąda od nas niczego więcej, jak spełnienia zadania bieżącego, jak wytrwania w obowiązku chwili obecnej. A na tę chwilę obecną zawsze daje wystarczającą łaskę”. (ks. F. Blachnicki) Drodzy Kapłani żyjący duchowością Chrystusa Sługi! W niedzielę Chrztu Pańskiego, obchodzoną w Ruchu Światło-Życie jako niedziela Chrystusa Sługi, w szczególny sposób pamiętamy i otaczamy modlitwą Kapłanów-Moderatorów zjednoczonych w Unii Kapłanów Chrystusa Sługi oraz tych wszystkich, którym jest bliski ten ideał życia. Życzymy radosnego

Wirtualna Choinka – podziękowanie

Mikołaju Wirtualnej Choinki dziś chcemy Ci podziękować, słowami jednej z obdarowanych osób: Szanowni Państwo! Dzięki Przyjaciołom z DK moje czworo dzieci dostało piękne prezenty. Po śmierci męża mam wiele trudności ale dzięki Wirtualnej Choince spełniły się marzenia moich dzieci. Dziękuję wszystkim Wolontariuszom i wszystkim Miłosiernym Ludziom Dobrej Woli. To wspaniała akcja. Mój uszczęśliwiony syn Franciszek po otwarciu prezentu, z wielką radością wypowiedział wielkie słowa: "Ja kiedyś też tak będę robił prezenty!" Zapraszamy do obejrzenia VIDEO SMS-a do Was od obdarowanych: https://wirtualnachoinka.pl Organizatorzy akcji

Biuletyn KODR

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin – publikacji zawierającej treści ważne dla małżeństw i duszpasterzy. Biuletyn_Grudzień_2018

Święto patronalne Domowego Kościoła

„Powołanie do miłości i do świętości nie jest czymś zarezerwowanym dla nielicznych uprzywilejowanych. Także teraz, jeśli mamy oczy otwarte, możemy to dostrzec wokół nas. Jest ona milcząco obecna w sercach tych wszystkich rodzin, które oferują miłość, przebaczenie i miłosierdzie, gdy widzą, że jest to potrzebne, i czynią to cicho, bez fanfar. Ewangelia rodziny jest prawdziwie radością dla świata, ponieważ tam, w naszych rodzinach, zawsze można znaleźć Jezusa; przebywa tam w