Modlitwa w intencji synodu o rodzinie

W dniach 4-25 października w Rzymie odbędzie się XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematem jest rodzina – „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

Zachęcamy do towarzyszenia modlitwą obradom synodalnym. W tym celu można wykorzystać poniższe teksty.

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny:

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły [przyp. red. trwający] Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

 

Modlitwa za rodziny – z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi!
Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas – mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą.
Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem.
Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości.
Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności.
Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.
Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca.
Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości.
Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi.
Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie.
Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły [przyp. red. trwający] Synod Biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.
Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami!
Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, módl się za nami!