XL Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie

20-22.02.2015 r.