Jesienne DWDD 2015 w filii warszawskiej.

Jak we wszystkich filiach naszego kraju, także i w filii warszawskiej, w dniu 24 X 2015 r. odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za diakonie diecezjalne. W Piasecznie, na gościnnym terenie parafii św. Anny (archidiecezja warszawska), spotkaliśmy się, by rozważyć temat „Tożsamość katechumenalna Ruchu Światło-Życie”. W spotkaniu uczestniczyły 84 osoby z diecezji: białostockiej, drohiczyńskiej, ełckiej, łomżyńskiej, łódzkiej, łowickiej, płockiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

Pierwszym punktem była Jutrznia, której przewodniczył ks. Marcin Loretz, nowy moderator Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej. Po krótkiej przerwie na kawę i serdecznych powitaniach indywidualnych było zawiązanie wspólnoty – przedstawienie się wspólnot z poszczególnych diecezji oraz modlitwa do Ducha Świętego, aby towarzyszył nam podczas tego dnia.

Katechezę zapoznającą nas z pojęciem, historią i innymi aspektami katechumenatu przeprowadził moderator filii – ks Andrzej Pawlak. W bardzo czytelny sposób ukazał też, w jaki sposób nasz Ruch włącza się w katechumenat i jakie są nasze zadania na dzień dzisiejszy. Praktyką katechumenatu rodzinnego podzielili się małżonkowie z diecezji drohiczyńskiej, a wdrażaniem katechumenatu w grupie oazowej – animatorka z diec. warszawskiej.

Potem był święty czas Eucharystii, której przewodniczył ks. Andrzej Pawlak. Po tej uczcie dla ducha, zostaliśmy posileni wspaniałym pokarmem dla ciała, a po krótkim odpoczynku  powróciliśmy do spotkania, tym razem do spotkania w grupach diakonijnych i kręgu filialnym.

W grupach wypracowano wnioski :
– oparcie formacji na katechumenacie faktycznie daje dobrą bazę i prowadzi do dojrzałej wiary;
– formacja deuterokatechumenalna prowadzi do podjęcia służby i ewangelizacji – to jest miernik jej przeżycia; formacja trzech stopni zakończona ORD to dopiero początek drogi…
– wiele zależy od prowadzących, od animatorów, ich świadomości wizji celu i drogi;
– ważny udział w Triduum Paschalnym w formie rekolekcji – aby był na właściwym etapie formacji, dobrze przygotowany;
– katechumenat rodzinny wypływa z naszego powołania jako małżonków.

Po podsumowaniu, modlitwie Nieszporami, błogosławieństwie powróciliśmy do naszych diecezji ,aby w sposób bardziej świadomy pracować dla dobra powierzonych nam ludzi.

Anna i Grzegorz Śliwowscy
para filialna warszawska

DWDD-X 2015-f. warszawska (14) DWDD-X 2015-f. warszawska (12) DWDD-X 2015-f. warszawska (13) DWDD-X 2015-f. warszawska (16)DWDD-X 2015-f. warszawska (5)DWDD-X 2015-f. warszawska (1)