Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii

Domowy Kościół w Wielkiej Brytanii został podzielony na 4 rejony: Szkocja, Anglia Północna, Anglia Centralna oraz Anglia Południowa i Walia. Podział kręgów DK na 4 rejony miał miejsce w 2012 roku. Było tam wtedy kilkanaście kręgów DK. Najpierw powołaliśmy w rejonch pary łącznikowe. Po pewnym czasie formacji zaproponowaliśmy wybory pary rejonowej. Wybory miały już miejsce w trzech rejonach.

W rejonie Anglia Południowa wybory odbyły się już po raz drugi – Gabriela i Adam Urbańczyk przekazali posługę Karolinie i Rafałowi Kupis. Anglia Południowa i Walia to najprężniej rozwijający się rejon DK z największą liczbą kręgów i małżeństw uczestniczących w rekolekcjach formacyjnych piętnastodniowych (rodziny z Anglii przyjeżdżają na rekolekcje wakacyjne do Polski). Rejon Anglia Południowa jest bardzo rozległy terytorialnie, został więc podzielony na podrejony, którymi opiekują się pary łącznikowe wyznaczone przez parę rejonową. W miarę rozwoju kręgów DK i małżeństw z formacją podstawową nastąpi zapewne kolejny podział na podrejony lub powstaną oddzielne rejony.

Przekazujemy przesłaną nam relację z Dnia Wspólnoty rejonu Anglia Południowa. Otaczamy modlitwą rodziny DK i prosimy o łaski dla nich za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego.

Maria i Ryszard Karolewscy

POREKOLEKCYJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY w REJONIE ANGLIA POŁUDNIOWA

Dnia 08 października 2016 r. w kościele pw. Chrystusa Króla na Balham w Londynie został zorganizowany porekolekcyjny Dzień Wspólnoty, który odbył się dzięki życzliwemu wsparciu ks. prałata Władysława Wyszowadzkiego oraz ciężkiej pracy kręgu, którego animatorami są Irena i Łukasz Dziewieccy.

Dzień Wspólnoty był wspaniałą okazją do spotkania się. Zaproszenie przyjęło 92 małżonków wraz z 75-ioma pociechami z 11 Kręgów DK z Londynu, Swindon, Bristol, Dunstable, Bourmouth i Brighton.

Powitaniom i radościom ze wspólnego spotkania nie było końca. Spotkanie było czasem refleksji i dziękczynienia za wakacyjny okres rekolekcji formacyjnych.

Dziękowaliśmy Bogu za ten piękny czas, a wyrazem naszej wdzięczności były poruszające świadectwa małżeństw, które podzieliły się ze wspólnotą tym, jak przeżyły rekolekcje i wysławiając Pana Boga za ich wspaniałe owoce.

Podczas spotkania przekazany został wszystkim parom tegoroczny list pary krajowej dotyczący rekolekcji, pragnęliśmy w ten sposób jeszcze raz podkreślić, jak ważną rolę odgrywają rekolekcje w naszej formacji, szczególnie poza granicami kraju, gdzie musimy włożyć jeszcze więcej wysiłku, aby trwać w jedności z Ruchem.

Godzinę świadectw zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia jako wyraz podziękowania Najwyższemu za to wszystko, czego dał nam doświadczyć podczas letnich rekolekcji.

Podczas DW odbyła się także prelekcja. Dotyczyła ważnego, ale często pomijanego aspektu życia małżeńskiego, a mianowicie finansów. Prelekcja została bardzo pozytywnie odebrana i nagrodzona gromkimi brawami, co stanowiło dla nas znak, iż jest żywa potrzeba, aby tak przyziemne kwestie jak pieniądze wyjaśniać przez pryzmat Bożej optyki.

Po prelekcji mieliśmy okazję gościć w murach Orła Białego i wzmocnić nasze ciała posiłkiem, cieszyć się swoją obecnością.

Przedyskutowaliśmy wiele ważkich kwestii, takich choćby jak potrzeba większej ilości par pilotujących oraz łącznikowych w naszym rejonie Domowego Kościoła.

Ogromnie cieszy nas również fakt, iż swoją obecnością ubogaciły nas młode małżeństwa pragnące przyłączyć się do DK i szukające miejsca dla siebie w ramach naszego Ruchu na Wyspach.

Punktem kulminacyjnym naszego spotkania była parafialna i jednocześnie wspólnotowa Msza Święta, podczas której uroczyście przyjęliśmy do swojego grona kolejny krąg, a jego członkowie składając swoje deklaracje przynależności do DK stali się pięknym świadectwem dla parafian obecnych na sprawowanej Eucharystii.

Podczas tej samej Mszy, na ołtarzu ofiarnym złożone zostały również deklaracje osób, które postanowiły podjąć dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Dziękujemy Panu Bogu za to dzieło, które niewątpliwie stanowi owoc przeżytych rekolekcji formacyjnych. Ostatni punkt naszego spotkania stanowiła modlitwa różańcowa dla małżonków, którą wspaniale poprowadził ks. Łukasz Polak, za co wielkie Bóg zapłać.

Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, aby nasze Dni Wspólnoty mogły się odbyć, szczególnie młodemu kręgowi na Balham, który dołożył wszelkich starań, abyśmy na tym Dniu Wspólnoty czuli się jak u siebie.

Zapraszamy rodziny z naszego rejonu DK na Adwentowy Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w Dunstable.

PAX!
Karolina i Rafał Kupis
/Para rejonowa – Anglia Południowa/