Biuletyn KODR – III 2019

Biuletyny KODR mogą stanowić istotną pomoc w posłudze członków DK na rzecz rodzin, a także stać się inspiracją do wewnętrznej przemiany i działania zgodnego z nauczaniem Kościoła.

Biuletyn_Marzec_2019